เพลง : สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์   /   Key : E   จังหวะ : กลาง
Verse 1:
        D                  A7
1: สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ 
    Em                 G
ให้ทูตสวรรค์กราบลง 
     Bm               D
อัญเชิญให้ทรงมงกุฎพระองค์ 
      G     E       A
พระผู้เป็นเจ้าโลกา 
      D                 G
อัญเชิญให้ทรงมงกุฎพระองค์ 
      Em   A      D  G | A / Bm / | G / / / | A / / /
พระผู้เป็นเจ้าโลกา 

Verse 2:
2: ให้ชนทุกชาติทุกวัยกราบไหว้ 
พระผู้ไถ่รอดชีวา 
สรรเสริญถวายมงกุฎโสภา 
เชิญมาเป็นเจ้าชีวา 
สรรเสริญถวายมงกุฎโสภา 
เชิญมาเป็นเจ้าชีวา 

Verse 3:
3: ชาวชนใจบาปชิมรู้ความรัก 
จึงลืมพระคุณไม่ได้ 
ของเลิศประเสริฐถวายเต็มใจ 
เชิญทรงมงกุฎเป็นใหญ่ 
ของเลิศประเสริฐถวายเต็มใจ 
เชิญทรงมงกุฎเป็นใหญ่ 

Verse 4:
4: ให้ชนทุกชาติทุกภาษารู้ 
พระองค์ทรงวายพระชนม์ 
พระองค์ทรงมงกุฎผ่องใสนั้น 
ครอบครองทั่วทุกตำบล 
พระองค์ทรงมงกุฎผ่องใสนั้น 
ครอบครองทั่วทุกตำบล 

เพลง : สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์ | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : All Hail the Power of Jesus' Name | ผู้แต่ง Edward Perronet | © Public Domain