เพลง : พระเจ้าแสนดี | Passion   /   Key : Bb   จังหวะ : กลาง
Intro:
Bb / / / | Eb / / / | Bb / / / | Fsus / F /

Verse1:
    Bb               Eb
1: ความรักเลิศล้ำ ที่นำให้ข้า 
Bb                 Fsus  F
  ได้มาพบพระเมตตา 
Bb             Eb
  โลหิตที่ไหล นั้นเพื่อไถ่ข้า 
Gm7           Fsus  F
  คนบาปผู้ไม่คู่ควร 

Chorus:
     Bb             F
C: พระเจ้าแสนดี 
                 Bb
พระเจ้าแสนดี 
Gm7          Eb         Bb/F F  Bb  Bbsus
พระเจ้าแสนดี ทรงแสนดี....ต่อข้า 

Verse2:
    Bb            Eb
2: ที่บนกางเขน ข้าเพ่งมองดู 
Bb                  Fsus    F
  เชิดชูฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ 
Bb                   Eb
  คนบาปทั้งหลาย ได้รับอภัย 
Gm7               Fsus   F
  คนตายได้เป็นขึ้นใหม่ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Bridge:
                F
B: ทรงอวยพร ทรงเรียกข้า 
          Gm
ทรงรักษาและเยียวยา 
          Eb             Bb
ข้าเป็นไทในพระเยซู 
                F
โปรดปรานข้า มอบการเจิม 
      Gm
โดยฤทธิ์พระวิญญาณ 
                  Eb                      Bb
เพื่อพระเกียรติแห่งนามพระเยซู 
            F
ทรงอวยพร ทรงเรียกข้า 
          Gm
ทรงรักษาและเยียวยา 
          Eb             Bb
ข้าเป็นไทในพระเยซู 
                F
โปรดปรานข้า มอบการเจิม 
      Gm
โดยฤทธิ์พระวิญญาณ 
                  Eb                      F
เพื่อพระเกียรติแห่งนามพระเยซู 

Verse3:
    Bb       Eb
3: แม้ชีวิตนี้ ทุกข์ยากเพียงใด 
Bb             Fsus   F
  จะระลึกไว้ทุกครา 
Gm7           Eb
  ที่กางเขนนั้น ทรงรับแทนข้า 
Bb                Fsus   F
  ตราบวันนี้จนนิรันดร์ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

End:
    Gm7          Eb         Bb/F F  Bb  Bbsus
E: พระเจ้าแสนดี ทรงแสนดี....ต่อข้า 
Gm7          Eb         Bb/F F  Bb  Bbsus
พระเจ้าแสนดี ทรงแสนดี....ต่อข้า 

เพลง : พระเจ้าแสนดี | Passion | ผู้แต่ง Brett Younker, Kristian Stanfill, Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood | © Capitol CMG
Song : God, You’re So Good | Passion | ผู้แต่ง Brett Younker, Kristian Stanfill, Brooke Ligertwood, Scott Ligertwood | © Capitol CMG