เพลง : พระเจ้าจอมราชา » True Worshipers   /   Key : E   จังหวะ : เร็ว
Intro: C#m | C#m | C#m | C#m |
        | F#m | F#m | F#m | F#m | (2x)

Verse:
  C#m
1: ข้าเข้ามาโมทนาพระคุณ 
.
  ยกเสียงสรรเสริญนมัสการ 
F#m
  พระเจ้าจอมราชา พระองค์ทรงฤทธา 
C#m
  ทรงเป็นเรี่ยวแรงเข้มแข็งของข้า 
.
  บทเพลงแห่งความรอดนิจนิรันดร์ 
F#m
  ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ทางเดียวสู่สวรรค์ 

Pre-chorus:
           A    E      B
P: ป่าวร้อง ทั่วโลกา 
     F#m
ชัยชนะเป็นของพระองค์ 
A       E         B
สรรเสริญพระนาม 

Chorus:
     E             B
C: พระเยซูได้ฟื้นคืนพระชนม์ 
C#m        A
ทำการอัศจรรย์ให้บังเกิด 
E                   B
ขอเทิดทูนพระคุณของพระองค์ 
A
พระเกียรติสูงส่ง มั่นคงนิรันดร์ 
E               B
ราชกิจเลื่องลือทั่วโลกา 
C#m        A
ทรงช่วยกู้ชีวิตข้าเป็นไท 
E                B
ไม่มีความรักใดมาเปรียบปาน 
A                                              C#m
ทรงครอบครอง เป็นพระเจ้าจอมราชา 

End:
                         C#m
E: พระเยซูจอมราชา 

เพลง : พระเจ้าจอมราชา » True Worshipers | ผู้แต่ง Sidney Mohede, Daniel Sigarlaki, ... | © Insight Unlimited Publishing
Song : He Is King/Dia Raja(Indonesia) | ผู้แต่ง Sidney Mohede, Daniel Sigarlaki, ... | © Insight Unlimited Publishing
Remark : Original Song: Dia Raja(Indonesia)