เพลง : พบพระคุณ » WAMActs   /   Key : F   จังหวะ : กลาง
Intro: F / / C | Dm / / Bb | F / / C | Dm / / Bb

Verse1:
  F                            C  Dm      Bb
1: หากรักต้องทน เช่นบนกางเขน 
F                           C  Dm      Bb
  โลหิตพระคริสต์ ล้ำค่าเพียงใด 
F                              C              Dm         Bb
  ความงามของสวรรค์ ซ่อนในบาปความอาย 
F                                       C    Dm
  ความรักของพระองค์ เหนือภาพความตาย 

Pfe-chorus1:
  Bb                          C                F/A
P: เพราะใจข้ามีค่า ให้ยอมทุกข์ทน 
Bb                                     C            F/A
  ทรงมองข้ามความตาย ด้วยความยินดี 
Bb                             C
  ทรงรักวิญญาณข้า จึงพลีพระชนม์ 

Chorus:
             F            C   Dm
C: ทรงอัศจรรย์ ในชัยชนะ 
       Bb        F         C   Dm
บาดแผลพระองค์ นำเรามีชัย 
     Am7      Bb       C     Dm
โซ่ตรวนหายไป ทรงไถ่ข้าไว้ 
    Bb F                C              F
ให้ฟื้นจากตาย และพบพระคุณ 

REPEAT : [Intro]

Verse2:
  F                                 C     Dm     Bb
2: เมื่อสวรรค์ครอบครองอุโมงค์ว่างนั้น 
F                                  C    Dm      Bb
  ความหวังในพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใด 
F                               C        Dm         Bb
  ทรงช่วยข้าด้วยรัก พ้นอำนาจความตาย 
F                                      C            Dm
  เปิดอุโมงค์ ทรงฟื้น เหมือนดังพระสัญญา 

Pre-chorus2:
  Bb                              C              F/A
3: เมื่อความรอดคู่ควร ให้พระองค์ไถ่ 
Bb                                 C         F/A
  บาปและความอาย ได้ถูกยกแล้ว 
Bb                                   C
  จ่ายราคาด้วยรัก เพื่อครองใจข้า 

REPEAT : [Chorus]

Bridge: (2x)
  Bb
B: เมื่อข้ามองกางเขน เห็นการทรงไถ่ 
Dm
  เมื่อข้ามองความตาย เห็นพระเยซู 
F                                            C
  ทรงประทานชีวิต ข้าจึงร้องสรรเสริญ 
.
  ด้วยความซึ้งใจในพระคุณ 

Tag:
    Bb                 C         Dm
T: วิญญาณข้าแซ่ซ้องสรรเสริญ 
                         Bb   F
ด้วยความซึ้งใจในพระคุณ 
                                  C
วิญญาณข้าแซ่ซ้องสรรเสริญ 

REPEAT : [Chorus > Bridge > Tag]

เพลง : พบพระคุณ » WAMActs | ผู้แปล WAM Acts of Christ | © Hillsong Music Publishing
Song : Grace To Grace | ผู้แต่ง Joel Houston, Chris Davenport | © Hillsong Music Publishing