เพลง : พระเจ้าผู้สง่างาม   /   Key : D   จังหวะ : เร็ว
Verse:
    D
1: พระเจ้าผู้สง่างาม 
    A7                   D
ผู้สมควรแก่การสรรเสริญ 

Chorus:
         D       G                 D
C: โฮซันนา พระองค์เป็นศิลา
G                 D
พระองค์เป็นศิลา 
                    E    A7 (to Verse)
เป็นความรอดของข้า 

End:
                        A7  D
E: เป็นความรอดของข้า เพลง : พระเจ้าผู้สง่างาม | ผู้แต่ง Unknown | © Unknown