เพลง : โนเอล โนเอล » คาเรน คล่องตรวจโรค   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Intro: Em /// | F /// | Em /// | Fmaj7 /// |
       | Em / Am / | Dm7 /// | G /// |

Verse1: 
        C         Em      Fmaj7  Em7
1: เทวากล่าวเรื่องโนเอล..ครั้งต้น 
    Fmaj7  Em  Am  Dm7  G7
แก่คนเลี้ยงแกะ.... ในยามราตรี 
      C         Em    Fmaj7 Em
เมื่อเขานอนเฝ้าฝูงมากมี 
        Fmaj7  Em Am7 Dm7 G   C
หนาวสั่น....กายี.... ในราตรี......มืดมัว 

Tag: 
         C       Em       F   G      C
T: โนเอล โนเอล พระคริสต์เกิดแล้ว 

Verse2: 
        C        Em      Fmaj7   Em C
2: ตาแหงนดูฟ้ามองเห็น....ดารา 
    Fmaj7 Em7 Am     Dm7 G   C G
อยู่ไกลนักหนา.... เบื้องทิศ......บูรพา 
  C       Em     Fmaj7  Em7  Am7
สว่างสุกใสส่องไป....ในหล้า 
      Fmaj7   C Am  Dm7 G   C
เป็นอยู่หลายเวลา..ทิพา.......ราตรี 

Chorus: 
         C        Em       F           C
C: โนเอล โนเอล พระคริสต์เกิดแล้ว 
Am C    F   Em Am Dm7 G       C  G
ผ่องแผ้วเป็นก....ษัตริย์........อิสราเอล 

เพลง : โนเอล โนเอล » คาเรน คล่องตรวจโรค | ผู้แปล Dreammaker Records and Management | © Public Domain
Song : The First Noel | ผู้แต่ง Unknown | © Public Domain