เพลง : โนเอล โนเอล เสียงเพลงสวรรค์ » LHM   /   Key : A   จังหวะ : กลาง
Intro: | A / / |  / F#m / | / / D | / / / |
         | E / / | / A / | / / F#m | / / / |
         | D / / | / E / | / / / | / /

Verse1:
         A         E          F#m   C#m
1: โนเอล โนเอล เสียงเพลงสวรรค์ 
     F#m     C#m      Bm     Dm
คนเลี้ยงแกะพลันแว่วเสียงดนตรี 
     A      E        F#m  C#m
ทุ่งนาฟ้ากว้างในยามราตรี 
    F#m C#m Bm              Dm
ยินวา..ทีทูต..สวรรค์บรรยาย 

Chorus:
         A         E        F#m   C#m
C: โนเอล โนเอล โนเอล โนเอล 
F#m    C#m  Bm     Dm  E7
ราชาอิสราเอลทรงบังเกิด 

Verse2:
2: เมื่อมองท้องฟ้าแลเห็นดารา 
ทางบูรพาส่องแสงเพริศพราย 
ทั่วโลกรังสีเจิดจ้าประกาย 
ฉายแสงตลอดทิพาราตรี 

Verse3:
3: แสงดาวสกาวเพริศพราวงามตา 
โหราติดตามดวงดาววิไล 
มุ่งเดินเสาะหาราชาผู้ไถ่ 
ดวงใจภักดีกราบน้อมบูชา 

เพลง : โนเอล โนเอล เสียงเพลงสวรรค์ » LHM | ผู้แปล องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง(LHM) | © Public Domain
Song : The First Noel | © Public Domain