เพลง : รักนิเวศพระองค์ | Praise Church   /   Key : E   จังหวะ : ช้า
Verse:
            E  G#m
1: ให้ข้ารัก รักนิเวศพระองค์ 
         Amaj7
เป็นที่ข้าได้คุกเข่าลง 
         F#m7                B
อยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ 
                 E           G#m
ได้ชมความงาม อยู่ในการทรงสถิต 
          Amaj7                      Bsus4
ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์ มากขึ้น 

Pre-chorus:
             F#m                      Bsus4
P: เป็นที่ข้าได้เข้ามา กราบนมัสการ 
           F#m                                Bsus4
ได้มอบวางทุกสิ่ง ถวายเป็นเครื่องบูชา 

Chorus:
               E   G#m   A            B          E  G#m
C: แด่พระองค์.. พระเจ้าที่ข้ารักหมดดวงใจ 
          A                     B               C#m
จะสรรเสริญพระองค์จนหมดลมหายใจ 
       A               E  F#m        B       E
ให้ชีวิตที่เหลืออยู่ ถวายเกียรติแด่พระองค์ 

End:
           A               E        F#m  B          E
E: ให้ชีวิตที่เหลืออยู่ อยู่ในพระนิเวศเสมอไป 

เพลง : รักนิเวศพระองค์ | Praise Church | ผู้แต่ง พิษณุ ไทรงาม | © Praise Church