เพลง : 316 | Newroad Band   /   Key : G   จังหวะ : กลาง
Intro: G / G / G / G

Verse1:
    C           G      Am                D
1: นี่คือเวลาที่ฉัน อิ่มด้วยความชื่นบาน 
C           G             Am              D
นี่คือเวลาที่ความรัก เต็มจนล้นจากใจ 
C            G                F#dim D#dim  Em
นี่คือเวลาแห่งความสุข ที่พระคริสต์..เกิดมา 
C              G Em Am              D    G
และวันนี้คือวันนั้น ที่ความหวังได้มาสู่เรา 

Chorus:
             C       G        D       Em
C: เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้ 
     C      G          D
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว 
      C      G      B         Em
เพื่อทุกคนที่เชื่อและวางใจ 
    C    G       D         G
จะไม่พินาศแต่มี ชีวิตนิรันดร์ 

Verse2:
    C                G       F#dim  D#dim Em
2: ในโลกที่ช่างมืดมน พระองค์ทรงเป็นแสง 
C                G  Em  Am             D      G
ส่องสว่างแก่ประชา.. พระผู้ช่วยได้มา บังเกิด 

Solo: Em C / D G / Em C / D / (2x)

Bridge:
    C            D                   Gsus4 G
B: พระสิริจง มีแด่พระเจ้า ในที่....สูงสุด 
C                     D               Gsus4      G
บนแผ่นดินโลก ขอสันติสุข มีท่ามกลางมนุษย์ 
Eb               F                    Dsus4  D  Esus4  E
ทั่วฟ้าสวรรค์ ฉลองร่วมกัน วันนี้ 

เพลง : 316 | Newroad Band | ผู้แต่ง ณัฐดนัย โรจนาลักษณ์ | © Newroad Band