เพลง : เพลงแห่งทูตสวรรค์(Hope Has Come)   /   Key : Db   จังหวะ : เร็ว
Intro:
Db / / / | Absus / / / | Db/F / / / | Gb / / / |
Db / / / | Bbm7 / / / | Dbma7/F / / / | Gb / / / |

Verse1:
    Db                 Db/Ab  Ab
1: จงฟังเพลงแห่งทูตส....วรรค์ 
Db/F              Gb
สา....ธุการพระเจ้าเบื้องบน 
Db                 Bbm7
พระเมตตาพระเจ้าสูงสุด 
Fm7      Ab
สวัสดีแก่ชนมนุษย์ 
Db               Gb
ทุกประเทศจงตื่นยินดี 
Bbm7              Absus  Db/F
ร้องเพลงกับชาวฟ้า....รังสี 
Gb                     Ebm7
เปล่งเสียงขึ้นด้วยใจชื่นเต็ม 
Ab                  Db/F
พระคริสต์เกิดที่เบธเลเฮม 
Gb              Ebm7
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ 
Ab  Db/F   Gb   Ab  Bbm
สาธุการพระเจ้า..เบื้องบน 

Verse2:
2: พระเยซูเป็นมิตรไมตรี 
ทรงพระนามผู้เลี้ยงอันดี 
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม 
ส่องทั่วทุกประเทศชูค่ำ 
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย 
เกิดเพื่อช่วยปวงชนพ้นตาย 
และทรงยกบาปโทษให้พลัน 
รอดชีวิตตลอดนิรันด์ 
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ 
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน 

Tag:
    Bbm  Db  Gb          Bbm  Db  Ab
T: Hope has come for all.... to.. see 
Bbm Db  Gb Db/F Ebm7 Bbm7 Ab
Glor..y.... to.. the.. new....born.. King 

Verse3:
    Db                 Bbm7
3: ทูตสวรรค์เบื้องบนบรรเลง 
Db/F      Gb            Ab    Db
ด้วยเสียงเพลงเพราะแห่งราตรี 
Db               Bbm7
ฝ่ายขุนเขาโต้ตอบวจี 
Db/F    Gb   Ab        Db
ความยินดีสะท้อนกลับไป 

Chorus:
     Db Gb Bbm7 Absus    Ab
C: กลอ..........................ริ..อา 
Db/F  Gb       Bbm7 Ab
อินเอ็กเซลซิส เด......โอ 
Db Gb Bbm7 Absus    Ab
กลอ..........................ริ..อา 
Db/F  Gb       Bbm7 Ab
อินเอ็กเซลซิส เด......โอ 

เพลง : เพลงแห่งทูตสวรรค์(Hope Has Come) | ผู้แปล Unknown | © Captiol CMG Publishers
Song : Angel​s​ Melody(Hope Has Come) | ผู้แต่ง William Garcia, Luis Garcia | © Public Domain