เพลง : ไฟแห่งการฟื้นฟู | W501   /   Key : G   จังหวะ : ช้า
Intro: | Em / / / | C / / / | G / / / | D / / / (2x)

Verse 1:
    Em                         C
1: เรามาด้วยใจที่หิวกระหาย 
          G              D
เราต้องการพบพระองค์ 
Em                          C
ยกเสียงสรรเสริญนมัสการ 
       G                  D
จนสวรรค์เคลื่อนลงมา 

Verse 2:
    Em                       C
2: เราชูมือขึ้นต่อพระบิดา 
        G              D
ทูลวิงวอนต่อพระองค์ 
Em                    C
โปรดเทพระสิริลงมา 
           G            D
ให้ท่วมท้นผืนแผ่นดิน 

Pre-chorus:
     Am                  G/B  C
P: เมื่อสัมผัสพระสิริพระ..องค์ 
                                G
เห็นฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ 
                                       Bsus4  B
และทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไป 

Chorus:
     Em
C: เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าลงมา 
      C
ด้วยพระสิริยิ่งใหญ่เคลื่อนมา 
       Am
แผ่นดินจะได้รับการเยียวยา 
      B                  Bsus4  B
ด้วยไฟแห่งการฟื้นฟู 

Instrument 1:
| Em / / / | C / / / | G / / / | D / / /

Instrument 2: to birdge
| Am / / / | Em / / / | C / / / | Bsus4 / / / | B / / /

Bridge:
         Am
B: จุดไฟแห่งการนมัสการ 
    Em
ทำลายกำแพงและป้อมปราการ 
       C
ออกไปประกาศและนำวิญญาณ 
     Bsus4      B
คนไทยทุกคน 

End:
                         Em
E: ด้วยไฟแห่งการฟื้นฟู

Outtro:
| Em / / / | C / / / | G / / / | D / / / (2x)

เพลง : ไฟแห่งการฟื้นฟู | W501 | ผู้แต่ง พิษณุ ไทรงาม | © W501