เพลง : พระเจ้าทรงแสนดี(..พระเมตตา) » Nexus   /   Key : C   จังหวะ : เร็ว
Verse:
    C
1: พระเจ้าทรงแสนดี 
      G/C                 Bb/C     F/C
พระเมตตาทรงมีถึงนิรันด์กาล 
C
พระเจ้าทรงแสนดี 
      G/C                 Bb/C     F/C
พระเมตตาทรงมีถึงนิรันด์กาล 

Pre-chorus:
    F                        G/F
P: ปวงชนนานาจะพากันสรรเสริญ 
Bb                     C/G
และทุกทุกลิ้นจะถวายสาธุการ 

Chorus:
       C  G
C: นมัสการ 
Bb          F/A
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
  C/E G
นมัสการ 
                 Bb2  F
อย่างที่ทรงเป็น 
  C  G
นมัสการ 
Bb          F/A
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา 
  C/E G
นมัสการ 
                 Fm7  Gm7
อย่างที่ทรงเป็น 
                Cm7 Cm7/Eb F2 Cm7 Bb2 F2/A Fm/C G
พระองค์ทรงดี 

End:
                    Fm7  Gm7
E: อย่างที่ทรงเป็น 
                 Fm7  Gm7
อย่างที่ทรงเป็น 
                Cm7
พระองค์ทรงดี 

Bridge:
    Cm7         Cm7/Eb    F2
B: พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
Cm7    Bb2               F2/A  Fm/Ab  A
ตลอดเวลา พระองค์ทรงดี 

เพลง : พระเจ้าทรงแสนดี(..พระเมตตา) » Nexus | ผู้แปล คริสตจักรโดยพระคุณ (BGC) | © Integrity's Praise Music
Song : Lord You Are Good | ผู้แต่ง Israel Houghton | © Integrity's Praise Music
Remark : ปรับปรุงเนื้อ: คริสตจักรสานสัมพันธ์