เพลง : พระเจ้าองค์เดิม » Nexus   /   Key : Db   จังหวะ : ช้า
Intro:  (2x)
| Db / / / | Gb/Db Db / /

Verse 1:
  Db                                Gb/Db Db
1: ข้ามาวิงวอนพระเจ้าแห่งยาโคบ 
Db                           Gb/Db Db
  ผู้ทรงดำรงค์รักไว้ทุกพงศ์พันธุ์ 
Bbm                            Gb
  พระองค์ผู้ทรงรักษา พันธสัญญา 
Db                                Gb/Db Db
  ข้ามาวิงวอนพระเจ้าแห่งโมเสส 
Db                                Gb/Db Db
  ผู้แหวกทะเลให้ก้าวข้ามพ้นไป 
Bbm                             Gb
  โปรดทำเช่นนั้นให้ข้าดังที่ทรงเคยทำ 
| Db / / / | Gb/Db Db / /

Chorus:
  Db                       Ab/C
C: โอ้ ข้าต้องการแค่พระองค์ 
Bbm                    Ab         Gb
  โอ้ ข้าต้องการแค่เพียงพระองค์ 
           Db/F     Gb   Ab
  ใจร้องเรียกพระองค์ 
Db                    (Db) Ab/C
  โอ้ พระศิลาที่มั่นคง 
Bbm               Ab        Gb
  โอ้ ข้าจะยืนในความซื่อตรง 
Db/F    Gb             Ab
  ขอวางใจพระองค์ 

Instrument 1:
| Db / / / | Gb/Db Db / /

Verse 2:
  Db                                Gb/Db Db
2: ข้ามาวิงวอนพระเจ้าแห่งมารีย์ 
Db                                      Gb/Db Db
  ผู้ทรงโปรดปราณเลือกใช้เราทุกคน 
Bbm                   Ab       Gb
  ทุกสิ่งเป็นจริงได้โดยพระองค์ผู้เดียว 
Db                                Gb/Db Db
  ข้ามาวิงวอนพระเจ้าแห่งดาวิด 
Db                                     Gb/Db Db
  ให้เด็กคนหนึ่งล้มยักษ์อย่างเกรียงไกร 
Bbm
  ข้าอาจไม่เจอโกไลอัท 
Gb
  แต่ข้ามียักษ์ที่ต้องปราบ 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Instrument 2:
| Db / / / | Bbm / / / | Gb / / / | Gb / Ab /

Bridge 1:
  Db
B: ทรงฟังลูกๆ พระองค์ 
Bbm
  ตอนนี้ก็ยังทรงฟัง 
Gb
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb             Ab
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Db
  ประทานตามคำวิงวอน 
Bbm
  ตอนนี้ก็ยังทรงทำ 
Gb                  Db/F
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb             Ab
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Db
  เคยเลี้ยงดูเราเช่นไร 
Bbm
  ตอนนี้ก็ยังทรงทำ 
Gb                  Db/F
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb             Ab
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Db
  เคยเคลื่อนไหวด้วยฤทธา 
Bbm
  ตอนนี้จะทำอีกครา 
Gb
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb             Ab
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Db
  พระองค์ผู้เคยเยียวยา 
Bbm
  ตอนนี้จะทรงเยียวยา 
Gb                  Db/F
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb             Ab
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Db
  พระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ 
Bbm
  เป็นนิจนิรันดร์เรื่อยไป 
Gb                  Db/F
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb               Ebm
  พระเจ้าองค์เดิมนั้น 

REPEAT : [Chorus(2x)]

Instrument 3: (2x)
| Db / / Ab/C | Bbm / / Ab | Gb / / Db/F | Gb / / Ab

Down Instrument: (2x)
| Db / / / | Bbm / / / | Gb / / / | Gb / Ab /

Bridge 2:
  Db
3: ทรงนำพ้นทาสเป็นไท 
Bbm
  เหมือนที่ทรงทำในใจ 
Gb
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb             Ab
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Db
  รักษาโรคร้ายเช่นไร 
Bbm
  ข้ารู้สึกได้เช่นกัน 
Gb
  พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน 
Gb               Ab
  พระเจ้าองค์เดิมนั้น 

Instrument 4:
| Db / / / | Bbm / / / | Gb / / / | Gb / Ab /
| Db / / / | Bbm / Ab / | Gb / / / | Gb / Ab /

Verse 3:
  Db                               Gb/Db Db
4: ข้ามาวิงวอนพระเจ้าพระวิญญาณ 
Bbm                                    Gb/Bb Db/Ab Gb Db/F Db
  ทรงเป็นแม่น้ำ ที่เข้ามาเติมเต็มใจอีกครา 

Tag:
                  Gb/Bb   Db/Ab Gb Db/F  Db
T: โปรดเติมเต็มข้าอีกสักครา 
              Gb/Bb   Db/Ab Gb Db/F  Db
โปรดเติมเต็มข้าอีกสักครา 

เพลง : พระเจ้าองค์เดิม » Nexus | ผู้แปล คริสตจักรสานสัมพันธ์ | © Elevation Worship
Song : Same God | ผู้แต่ง Pat Barrett, Chris Brown, Steven Furtick, Brandon Lake | © Elevation Worship