เพลง : บริสุทธิ์นิรันดร์ » Praise Church   /   Key : Db   จังหวะ : กลาง
Intro:
Gb / / Bbm | Ab / / / | Db/F / / / |
Bbm / Ab /

Verse 1:
     Db
1: หลายพันชั่วอายุคน 
Gb       Db
นมัสการพระองค์ 
      Bbm                        Ab(4)    Gb
ร่วมร้องสรรเสริญบทเพลงถึงพระเยซู 
Db
บรรดาผู้คนที่มาก่อน 
      Gb             Db
และคนที่มีความเชื่อ 
    Bbm               Ab(4)    Gb
เราจะร้องบทเพลงถึงพระเยซู 

Pre-chorus:
         Gb                 Bbm
P: เราเป็น คือนามสูงสุด 
      Ab
เราเป็น คือนามยิ่งใหญ่ 
      Bbm                          Gb
เราเป็น คือนามเหนือนามใดๆ 
     Gb                     Bbm
ทุกอำนาจ และอาณาจักร 
     Ab
ทุกบัลลังก์ และทุกยศศักดิ์ 
   Bbm                         Ebm
เยซู คือนามเหนือนามใดๆ 

Chorus 1:
                        Gb    Bbm   Ab
C: ทูตสวรรค์ร่วมร้อง บริ........สุทธิ์ 
                      Db/F   Bbm
สิ่งทรงสร้างร่วมร้อง บริสุทธิ์ 
                     Ebm    Ab
เรายกย่องพระนาม บริสุทธิ์ 
           Db     Dbsus  Db
บริสุทธิ์นิรันดร์ 

Verse 2:
    Db
2: เพราะฉันได้รับการทรงไถ่ 
      Gb            Db
และรับการอภัยบาป 
Bbm     Absus          Gb
นมัสการพระองค์ตลอดไป 
Db
แบกกางเขนและเดินตามพระองค์ 
  Gb                 Db
มีเสรีภาพในพระหัตถ์ 
Bbm     Absus          Gb
นมัสการพระเยซูตลอดไป 
      Bbm       Absus              Gb
สรรเสริญชั่วนิรันดร์กาล และอาเมน 

REPEAT : [Chorus1]

Chorus 2:
                             Gb     Bbm   Ab
3: โปรดฟังเสียงสรรเสริญ บริ......สุทธิ์ 
                    Db/F Bbm
แด่องค์จอมราชา บริสุทธิ์ 
                     Ebm    Ab
ตลอดกาลพระองค์ บริสุทธิ์ 
           Db     Dbsus  Db
บริสุทธิ์นิรันดร์ 

REPEAT : [Pre-chorus(2x) > Chorus1 > Chorus2]

Tag:
                         Ebm    Ab
T: ตลอดกาลพระองค์ บริสุทธิ์ 
           Db     Dbsus  Db
บริสุทธิ์นิรันดร์ 

เพลง : บริสุทธิ์นิรันดร์ » Praise Church | ผู้แปล คริสตจักรสดุดี (Praise Church) | © Capitol CMG Publishing
Song : Holy Forever | ผู้แต่ง Chris Tomlin, Jason Ingram, Phil Wickham, Brian Johnson, Jenn Johnson | © Capitol CMG Publishing