เพลง : จงเปล่งเสียง » WAM Acts   /   Key : E   จังหวะ : เร็ว
Intro:
E/G#  A  C#m  B
E/G#  A  C#m  B

Verse 1:
            E/G#  A         C#m   B
1: ทรงสถิต...... เมื่อเรายกพระองค์ 
            E/G#     A       C#m  B
ทรงประทับเหนือคำสรรเสริญ 
              E/G#  A             C#m      B
ทรงครอบครอง.... เหนือทุกสรรพสิ่ง 
            E/G# A          C#m  B
ทรงประทับ....ในคำสรรเสริญ 

Pre-chorus 1:
  C#m                             B
P: พระองค์สำแดงให้เราได้รู้และได้เข้าใจ 
A                                    B
  เรายกเสียงสรรเสริญ พระองค์ทรงกระทำการ 
C#m                    B
  ด้วยใจ ขอเทิดทูนมารวมกันสรรเสริญพระองค์ 
  A
  โอ 

Chorus:
                E                      B
C: จงเปล่งเสียงแห่งการสรรเสริญ 
          A
ร้องให้ก้องไป ให้ยิ่งกว่าเสียงใด 
          E                      B
ยกพระองค์ ประกาศพระนาม 
          C#m  A  B
องค์สูงสุด 

Verse 2:
                E/G#  A         C#m          B
2: ยามสรรเสริญ.... เราสัมผัสพระองค์ 
        E/G#   A        C#m  B
ทรงสถิตและทรงทำการ 
          E/G#  A           C#m          B
ทรงไถ่เรา...... รอดจากบาปเป็นไท 
            E/G#  A            C#m  B
ทรงเป็นทาง..สู่ความชอบธรรม 

Pre-chorus 2:
  C#m                             B
3: พระองค์สำแดงให้เราได้รู้และได้เข้าใจ 
A                                    B
  เรายกเสียงสรรเสริญ พระองค์ทรงกระทำการ 
C#m                    B
  ด้วยใจ ขอเทิดทูนมารวมกันสรรเสริญพระองค์ 
  A
  ทรงไถ่เรา 

Instrumet:
A  B  C#m  B/D#
A  B  C#m  B/D#

Bridge 1:
                    E
B: เมื่อเราสรรเสริญ 
               A
การเจิมลงมา 
                E
เมื่อเราสรรเสริญ 
               A
การเจิมลงมา 

Bridge 2:
                       C#m                B
4: ด้วยเสียงสรรเสริญ เรายกพระนาม 
            E/G#       A
องค์จอมราชาเสด็จมา 
           C#m         B
ทรงเป็นที่เทิดทูนบูชา 
      A
โอ พระเจ้า 

เพลง : จงเปล่งเสียง » WAM Acts | ผู้แปล WAM Acts of Christ | © Integrity Music
Song : Turn It Up | Planetshakers | ผู้แต่ง Andy Harrison | © Integrity Music