เพลง : สาธุการพระนาม(..พระเยซู) » H.I.M CM   /   Key : D   จังหวะ : ช้า
Intro:
| Bm / D / | G / A / | Bm / D / | G / A / | D

Verse 1:
  D                 Asus  A
1: ความตายที่บนกางเขน 
                D/F#
ทรงแบกรับไว้ เพื่อให้ข้าได้มีเสรี 
D                Asus    A
  ข้าเป็นขององค์พระเจ้า 
             D/F#           G              D/A  A
ใจข้าสรรเสริญ ในพระเมตตาตราบนิรันดร์ 

Chorus:
    (A)              G        (Bm) A
C: สาธุการพระนาม พระเย....ซู 
                        D/F#
ทรงคู่ควรคำสรรเสริญ 
                 Bm
สาธุการพระนาม 
(A)              G        (Bm) A
สาธุการพระนาม พระเย....ซู 
                        D/F#
ทรงคู่ควรคำสรรเสริญ 
                 Bm
สาธุการพระนาม 

Instrument 1:
| Bm / D / | G / A / | Bm / D / | G / A / | D

Verse 2:
  D           Asus     A
2: บัดนี้พ้นความอับอาย 
              D/F#          G       D/A  A
เมื่อข้าได้พบ กับความรักอันอัศจรรย์ 
D               Asus A
  พระคุณล้นในจิตใจ 
             D/F#           G              D/A  A
ข้าจึงสรรเสริญ ในพระเมตตาตราบนิรันดร์ 

Instrument 2:
| G/// | Em/// | Bm/// | Asus / D/F# / |

Bridge:
              G
B: คำสรรเสริญแซ่ซ้องในเมืองสวรรค์ 
        Em
พระสิริทั่วทั้งโลกา 
          Bm
เพียงผู้เดียวที่ข้าบูชา 
             A                     D/F#
นามพระองค์เหนือนามใดใด 

Solo:
| Em/// | Bm/// | Bm/D /// | A/// |
| Em/// | Bm/// | Bm/D /// | A / D/F# / |


เพลง : สาธุการพระนาม(..พระเยซู) » H.I.M CM | ผู้แปล H.I.M CM | © Elevation Worship Publishing
Song : Worthy | ผู้แต่ง Chris Brown, Mack Brock, Steven Furtick | © Elevation Worship Publishing