เพลง : พระยาห์เวห์ผู้เดียว | W501   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Intro:
F  G/F  Em7  Am  Dm7  Gsus4  G

Verse 1:
                 C                           G/B
1: ไม่มีนามใดๆ อาจเทียบกับพระองค์ 
                    Am                          Gm7
พระยาห์เวห์ผู้ทรง ยิ่งใหญ่และครอบครอง 
C               F      G/F            Em7
ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 
      Am         Dm7              G  Gsus4
เมตตาไม่ทอดทิ้ง หัวใจที่ถ่อมลง 

Verse 2:
                            C                      G/B
2: พระองค์ประทานฝน เพื่อที่จะเลี้ยงดู 
                     Am                  Gm7
พระองค์ทรงรับรู้ เรื่องราวที่ทุกข์ใจ 
C              F        G/F          Em7
พระองค์จะตอบ ไม่ว่านานเท่าไหร่ 
                      Dm7                    G  Gsus4
แค่เชื่อและฝากไว้ พระองค์ไม่ทอดทิ้ง 

Chorus:
                      C
C: ไม่มีพระเจ้าใด 
                         Asus4/B  E7
นอกจากพระยาห์เวห์........ผู้เดียว 
   Am             G6        Fmaj7  Gsus4
ผู้ทรงเป็นความหวังของข้า 
                     C                  Asus4/B  E7
พระองค์นั้นสมควร ที่จะรับคำสรร..........เสริญ 
      Am     G6   Fmaj7
ทรงไถ่ให้ชีวิตกับข้า 
            Em7 Dm7                G13
พระองค์ผู้......เดียว เป็นผู้ครอบครอง

End:
.
E: ตลอดนิรันดร์ 

Instrument:
C  G

Verse 3:
                   C                        G/B
3: ผู้ที่หมดกำลัง เข้ามาเติมเรี่ยวแรง 
                       Am
ยากจนหรือแร้นแค้น ให้พระองค์เลี้ยงดู 
               F          G/F          Em7
หนทางลำบาก พระองค์จะช่วยกู้ 
     Am7        Dm7                   G  Gsus4
อับอายและอดสู พระองค์ไม่ทอดทิ้ง 

End:
    Am            Dm7                 G13
E: พระองค์เท่านั้น องค์พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้า 

Outtro:
F  G/F  Em7  Am  Dm7  Gsus4  G  Cเพลง : พระยาห์เวห์ผู้เดียว | W501 | ผู้แต่ง เรืองกิจ ยงปิยะกุล | © W501