เพลง : ทุกวัน | Crossover   /   Key : C   จังหวะ : กลาง
Verse:
    C             Em7  F                 G
1: เมื่อยามจะนอน.. ขอพระเจ้าคุ้มครอง 
C         Em7  F                  G
ตื่นเวลาใด.... ขอพระองค์คุ้มภัย 
Dm            G                Em
ได้พบความงามใหม่ทุกๆ เช้า 
Am              Dm  G                   C
แสงที่ทอส่องมา.. พาเอาความมืดไป 
C             Em7  F                 G
เมื่อยามจะนอน.. ขอพระเจ้าคุ้มครอง 
C         Em7  F                  G
ตื่นเวลาใด.... ขอพระองค์คุ้มภัย 
Dm           G                 Em
ได้พบความงามใหม่ทุกๆ เช้า 
Am              Dm  F              Gsus4  G
แสงที่ทอส่องมา.. พาเอาความมืดไป 

Chorus: 
    C                             Em7      Dm7  G
C: พระเจ้าเป็นกำลังของเราอยู่ทุกวัน 
C                                Em7         F
ดั่งอาทิตย์ ดวงดาว และจันทร์ที่ส่องมา 
G             C
นำตลอดเวลา 

เพลง : ทุกวัน | Crossover | ผู้แต่ง เรืองกิจ ยงปิยะกุล | © Crossover