เพลง : เพื่อช่วงเวลาเช่นนี้ » WAM HIM   /   Key : A   จังหวะ : กลาง
Verse 1:
             A                          D    A
1: ทรงเรียกข้า พระองค์ทรงเลือกข้า 
           C#m          E
และส่งข้าไป ในนามเยซู 
            A                                   D  A
พระองค์นำข้าไป พระวิญญาณทรงนำข้า 
           C#m          E
พระคำเป็นแสง ส่องทางก้าวไป 

Chorus:
                   D                              A
C: หากแม้ข้ากลัว ตลอดนิรันตร์ทรงซื่อตรง 
                D                           A
เมื้อไร้เรี่ยวแรง พระองค์ทรงเป็นกำลัง 
            D           E                   F#m
พายุ หุบเหวใหญ่ ทรงไม่เคยทอดทิ้งไป 
                   D               E         A
พระองค์เรียกข้า เพื่อช่วงเวลาเช่นนี้ 

Verse 2:
              A                       D     A
2: ผู้เลี้ยงดีเลิศ ผู้ทรงปลดปล่อยข้า 
       C#m          E
ให้ข้ามั่นคง ในนามเยซู 
                A                      D   A
โอ้ ข้ายอมจำนน ต่อองค์พระผู้ไถ่ 
     C#m                E
ชูมือของข้า เชื่อในพระองค์ 

Bridge 1:
             A                     D
B: ทรงอยู่ ทรงรัก ประทาน รักษา 
   F#m               E
ทรงตาย และฟื้นขึ้นมา 
       A                                      D
และเราจะอยู่ เพื่อรัก แบ่งปัน อธิษฐาน 
   F#m               E
ประกาศองค์พระผู้ไถ่ 

Bridge 2:
                               A                       D
3: เพื่อช่วงเวลา ทรงอยู่ ทรงรัก ประทาน รักษา 
  F#m          E
ทรงตาย และฟื้นขึ้นมา 
      A                                                 D
เพื่อช่วงเวลาจะอยู่ เพื่อรัก แบ่งปัน อธิษฐาน 
   F#m             E
ประกาศองค์พระผู้ไถ่ 

เพลง : เพื่อช่วงเวลาเช่นนี้ » WAM HIM | ผู้แปล สายขิม นัฐกาญจน์ ขอสวัสดิ์ | © Hope Church
Song : For Such a Time Is This | ผู้แต่ง Jien-Li Tan, Bih Huey Soon, Libo Chen | © Hope Church