จุดเริ่มต้น
...เพราะการได้ออกไปรับใช้เป็นเหตุ
...เพราะอยากเป็นพร
...เพราะอยากประกาศเรื่องราวพระเจ้า
เว็ปจึงเริ่มขึ้น Mar 11, 2009
ติดต่อเรา
www.deforever@gmail.com