เพลง ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

Verse:
           D      A7    D
1: ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
       D      A7    D
ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
         G                 D
C: ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      A7                D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      G                  D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
            A7               D
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ 

เพลง พระเจ้าเป็นความรัก

Verse1:
          D                          G
1: พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความรัก 
      D              A7
พระเจ้าเป็นความรัก 
      D                        G
พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความรัก 
      D  A7        D
พระเจ้าเป็นความรัก 

Chorus:
        D                   G
C: เมื่อฉันจะนิทราในเวลาราตรี 
    D                      A7
ฉันคิดถึงพระเจ้าพระบิดา 
    D           D7           G
ฉันรู้แน่  พระองค์ทรงรักฉันทุกเวลา 
        D          A7            D
เพราะว่าฉันเป็นบุตรของพระองค์