เพลง เวลานี้(เราจะถ่อมใจลง)

Verse1:
    C              Am
1: เวลานี้เราจะถ่อมใจลง 
        F     G                    C
อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์ 
C7         F     G    Em Am
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ 
  Bb                G
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ 

Chorus:
               F                G            Em        Am
C: แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา 
           Dm                 G            C
และพระทัยพระองค์ จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ 
C7    F        G      Em    Am
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย 
            F                 G       C    G
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ 

Verse2:
           C                 Am
2: ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง 
       F      G                   C
อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ 
  C7       F     G    Em Am
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์ 
 Bb                  G
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ 

เพลง เราพบพระเยซูคริสต์(..ในชีวิตเรา)

Intro: | E | F#m | E | G#m |

Verse:
  E                A          B7        E
1: เราพบพระเยซูคริสต์ ในชีวิตเรา 
                  A               B7            E
พระองค์งามเลิศประเสริฐ เราขอสรรเสริญ 

Chorus:
     A    G#m     E  G#m7  C#m
C: นมัสการ เทิดทูนพระองค์เจ้า 
    B7                            E                 E7
ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์ 
 A               G#m   E       G#m7  C#m
ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรง....นิจนิรันดร์ 
B7     E      B7                    E
พระเยซูพระนาม เหนือนามทั้งปวง 

Midtro: | F#m | E | E / G#m / |

เพลง ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว

Verse1:
    E                                 B7
1: ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว 
B7                               E
ฉันมีพระเยซู ฉันจะไม่หวั่นไหว 
           A                   G#m C#m
ดั่งต้นไม้งาม ปลูกอยู่ริมฝั่งธาร..น้ำ 
A      B7      E
ฉันจะไม่หวั่นไหว 

Verse2:
    E                                   B7
2: ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว 
B7                                 E
ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว 
           A                   G#m C#m
ดั่งต้นไม้งาม ปลูกอยู่ริมฝั่งธาร..น้ำ 
A      B7      E
ฉันจะไม่หวั่นไหว 

เพลง ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Verse:
    E                                              B7
1: ฉันได้วางใจในพระเจ้า  เดินไปกับพระองค์ 
             A                                     E
ฉันได้วางใจในพระองค์  ทรงประทานบทเพลง 
             E                                    A
เมฆบดบังฟ้า พายุร้าย  คล้ายจะให้หวั่นไหว 
            B7                               E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า  ไม่เคยตกใจกลัว 

Chorus:
                        B7
C: พระองค์ทรงเป็นเพื่อน [พระองค์ทรงเป็นเพื่อน] 
           E
ที่ได้ไว้วางใจ [ที่ได้ไว้วางใจ] 
                      B7
และไม่เคยเหลวไหล [และไม่เคยเหลวไหล]  
        E
ไม่ว่าแห่งใดๆ [ไม่ว่าแห่งใดๆ] 
            E                                       A
ถึงยากลำบากมากเพียงไร ฉันจะเดินตามไป 
            B7                                  E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

เพลง พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

Verse1:
    D         A       D/D7    G
1: พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
A              D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 
  G          A      F#m           Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า  ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D               D/D7
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้ 

Chorus:
     G        A    F#m       Bm
C: จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้ 
G       A               D/D7
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ 
G           A          F#m       Bm
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวเล่าเรื่องพระองค์ 
         D         A                D
จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรรเสริญพระนามพระองค์ 

Verse2:
   D    A        D/D7   G
2: โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
A          D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 
  G          A    F#m            Bm
ทรงมอบชีวิตให้ข้า ดังชีวาพระองค์ทรงพลี 
  D    A        D/D7
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้ 

เพลง เรานมัสการ | Crossover

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G    G/F#      Em
เรา เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#      Em
C: เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ 

เพลง ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

Verse:
           D      A7    D
1: ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
       D      A7    D
ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
         G                 D
C: ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      A7                D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      G                  D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
            A7               D
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ 

เพลง ฉันคิดถึงคุณ

Verse:
            G             C                  G
ฉันคิดถึงคุณอยากจะบอกถึงความในใจ 
             G
คิดถึงด้วยใจ ด้วยใจที่ปรารถนา 
           C                   G
อยากจะบอกว่าชีวิตมีคุณค่า 
        Am                D
ด้วยวาจาที่มาเป็นเสียงเพลง 
              G                    Em
พระคริสต์รักคุณ คุณรู้บ้างหรือเปล่า 
             G
ไยทำโศกเศร้าดูชีวิตเซ็งๆ 
          C                           G
อย่าเพิ่งด่วน ด่วนคิดทำลายตนเอง 
       Am       D            G
มาฟังเพลงพระเยซูทรงรักคุณ 

Chorus:
         G
C: แม้คุณ แม้คุณ แม้คุณ จะเป็นเช่นไร 
    D                G
แม้ใจไร้ความอบอุ่น 
        C           Am
พระเยซูผู้ทรงรักคุณ 
          D          G
ทรงเกื้อหนุนทุกเวลา