เพลง พักพิงในพระเจ้า

Verse 1
เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน
ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นซัดสาด
ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง
แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่
พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา
มอบชีวิตให้พระองค์นำพา

Chorus
พักพิงในพระเจ้า พักพิงในพระองค์
พระทรงเป็น ศิลามั่นคง
พระองค์เป็นพระเจ้า พลังความรอดบาป
ทรงเป็นโล่ เป็นกำบังที่เข้มแข็ง
ต่อไปนี้ ฉันจะไม่ต่อสู้ เพียงลำพัง
เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตาย ความบาป
ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

เพลง ในนามเยซู » Nexus

Verse 1
พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา
พระเจ้าอยู่กับเรา
พระองค์ทรงมีชัย
ใช่ พระองค์ทรงมีชัย
พวกเราจะไม่คร้ามกลัว
พวกเราไม่หวั่นไหว
ทรงสถิตกับเรา

Verse 2
ทรงช่วยรับภาระเรา
ชำระความอับอาย
พระองค์ทรงมีชัย
ใช่ พระองค์ทรงมีชัย
พวกเราจะไม่คร้ามกลัว
พวกเราไม่หวั่นไหว
ทรงสถิตกับเรา

Chorus
จะไม่ตาย แต่มีชีวิต
ด้วยฤทธิ์พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์
ประทับในใจ ปลดปล่อยเป็นไท
ในนามเยซู
จะไม่ตาย แต่มีชีวิต
จะประกาศร้อง พระนามพระองค์
พบพระคริสต์ เยียวยาชีวิต
ในนามเยซู

Bridge
พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา
ทรงขับไล่ความมืดมิด
ทรงจุดไฟแห่งสวรรค์
ซึ่งจะไม่สั่นคลอนไป
ในพระนามพระเยซู
เหล่าศัตรูก็ปราชัย
และเราจะสรรเสริญ
สรรเสริญ

เพลง สาธุการพระนาม(..ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม)

Verse 1
สาธุการพระนาม
ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนาม
เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร
สาธุการพระนาม

Pre-Chorus
ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา
ฉันขอสรรเสริญ
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา
ฉันยังสรรเสริญ

Chorus
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

Verse 2
สาธุการพระนาม
เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนาม
บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม
สาธุการพระนาม

Bridge
ทรงให้และทรงรับไป
ทรงให้และทรงรับไป
แต่ฉันขอตัดสินใจ
จะสรรเสริญเรื่อยไป

เพลง จงมาเปล่งเสียง

Verse 1
พระเยซู พระศิลา
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
ทุกวันเวลา.... ชั่วชีวิตข้า
จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร
พระบิดา พระกำลัง
พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า
ทุกคนในหล้า.... พร้อมกับตัวข้า
ขอซ้องสาธุการนิ........รันดร์

Chorus
จงมาเปล่งเสียง โอ้ สิ่งสรรพทั่วโลกา
ถวายบทเพลง ต่อพระพักตร์จอมโยธา
ภูเขาสายน้ำ แสนชื่นบานร้องเพลง
ยอพระนาม ของพระองค์
สรรเสริญพระนาม พระผู้ทรงสร้างโลกา
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงรักและเมตตา
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา
นิรันดร์

Tag
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา.. นิรันดร์

เพลง ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

Verse 1
ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล
ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
และฉันจะมอบดวงใจยอมให้
พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท
ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง
และทุกวันฉันจะชูมือ
เพราะฉันจะร้องเพลง
เมื่อความรักพระองค์ลงมา

Chorus
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

Bridge
โอ้ ข้าอยากเต้นโลดสรรเสริญ
อาจดูเป็นเรื่องโง่งมงาย
แต่ถ้าโลกนี้ได้พบพระองค์
เขาจะเต้นยินดี
อย่างที่พวกเราเป็น

เพลง ราชาแห่งดวงใจ | Kingdom Worshipper

Verse 1
พระสิริเป็นของพระองค์
พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม
ข้าขอนมัสการ
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ โห่ร้อง
เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

Chorus
ข้าจะนมัส....การ
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น
ที่หัวใจข้าต้องการ
ข้าขอถวายวิญญาณ
จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
พระเจ้าของข้า
ราชาแห่งดวงใจ