เพลง ข้าจะรักและบูชา | Bongkote

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
            C/G         G
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา 
G/F#    Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
    Am    D      Bm     Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
    Am  C         Dsus  D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
                G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
                C/G               G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G/F#  Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
        Am    D     Bm     Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
     Am     Cmaj7     Dsus4  D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
            Cmaj7         Bm Em
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
        Am         D               G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       Cmaj7         Bm Em
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
          Am     D          G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
              Am     D          G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง I Will Love And Adore

Verse1:
1: [I want to meet the Lord] 
[Who lives through all eternity] 
[I want to see the face] 
[Of my beloved, God] 
[My strong desire is to be close] 
[And to look upon Your beauty] 

Verse2:
2: [I want to sit beside] 
[The feet of Jesus Christ, my Lord] 
[Standing before the Lord] 
[Who is my beloved] 
[Just for today, be close to You] 
[Is better than a thousand elsewhere] 

Chorus:
C: [I will love and adore, worship You] 
[I don't want to be far from Your face] 
[I will love and adore, worship You] 
[Staying here at Your feet, Jesus] 

End:
E: [Staying here at Your feet, Jesus] 

เพลง พระเจ้าทรงอวยพร

Intro: Dm C  Dm//Dm F Gm A Dm

Chorus:
            Dm                   F
C: จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร 
.
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร 
        Gm                  a
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร 
       Dm
ไม่ว่าจะทำอะไรขอพระเจ้าทรงอวยพร 

Verse1:
            Dm
1: อยู่เหนืออีสานกลางใต้
.
พวกเราอุ่นใจ พระเจ้าทรงอวยพร
    Dm
จะพูดภาษาแบบไหน
.
อยู่ใกล้หรือไกล พระเจ้าทรงอวยพร
    Gm
แค่เราหันมากลับใจ [แค่เราหันมากลับใจ]
C            A         Dm//Dm//
ความบาปหมดไป.. พระเจ้าทรงอวยพร

Verse2:
          Dm
2: ความรักงดงามสูงเด่น
.
ให้เราได้เห็น พระเจ้าทรงอวยพร
         Dm
ยอมตายที่บนกางเขน
.
ล้างสิ้นบาปเวร พระเจ้าทรงอวยพร
        Gm
พวกเราจึงมาสรรเสริญ  [อ่า พวกเราจึงมาสรรเสริญ]
         C        A        Dm//Dm//
ความหวังไม่ไกลเกิน.. พระเจ้าทรงอวยพร

REPEAT [Chorus]

Verse3:
      Dm
3: ชีวิตทั่วทั้งโลกา
.
ร้องโมทนา พระเจ้าทรงอวยพร
      Dm
ปลดแอกให้เราเป็นไท
.
เส้นทางสดใส พระเจ้าทรงอวยพร
      Gm
ให้เรามาขอบพระคุณ [ให้เรามาขอบพระคุณ]
  C        A   Dm//Dm//
ที่ทรงค้ำจุน.. พระเจ้าทรงอวยพร

REPEAT [Chorus(3x)]

End: (2x)
             A                  Dm
E: ไม่ว่าจะทำอะไร พระเจ้าทรงอวยพร

Outro: Dm  F  Gm  A  Dm//Dm C Dm//

เพลง ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Verse1:
    Dm   F                  Dm
1: ชี..วิตเราพระเจ้าทรงสร้าง 
           F                    Dm
เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ 
                Em        Dm
ความการุณ พระคุณ พระธรรม 
       Em
สมควรเราท่านสรรเสริญโมทนา 
       Gm        Dm            Am         Dm
พระบิดา พระบุตรา พระวิญญาณอันเลิศล้ำ 
 Gm            C       Gm
พรพระองค์ที่ทรงบันดาล 
          AM                       Dm
ให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา 

Chorus:
      Dm          C      Dm
 C: ในพระนามพระเยซู 
              C        Dm
ทรงเอ็นดูชาวประชา 
        F                 Dm
ความบาปที่เราเคยทำ 
F         Gm              Dm
เป็นประจำ พระองค์ทรงไถ่ 
       Am Dm F   Gm    C   Dm
แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ 
      Gm            F          Dm
พระองค์ทรงชัย อภัยพวกเรา 
 Gm                   F        Dm
ความซึมเศร้าพวกเราหายไป 

Verse2:
2: จะมีใครที่ไหนกันเล่า 
นำพวกเราช่วยประชาให้รอดพ้น 
โดยความดี ไม่มีสักคน 
ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย 
ไม่มีวัน จะหลุดหายจากความตายไปได้เลย 
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย 
น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 

เพลง เราจึงมีชัยในพระองค์

Intro: F  G  Am  F  G  Am

Verse1:
   F    G              Am
1: พระองค์นำความยินดี 
      F        G  Am
ท่วมท้นชีวี ร้อนรน 
F     G          Am
 พระคุณมาดังสายฝน 
      F            G
หลั่งไหลนำใจชื่นบาน 

Chorus:
    G           C F G                Am         F
C: เพราะพระองค์ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความชื่นชม 
G         C Am G       F   G    (Gsus4)
  เปลี่ยนระทม  ให้ล้นด้วยความเบิกบาน 

Verse2:
   F    G      Am
2: พระกรชูชีวิตฉัน 
   F              G    Am
ให้ฉันก้าวสูงเรื่อยไป 
F     G        Am
 พระคำนำใจของฉัน 
    F           G
ให้ล้นเป็นคำสรรเสริญ 

Bridge:
    F       G  Am    F  G  Am
B: เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F       G  Am    F  G  Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 

Tag:
    F        G Am     F
T: เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am     F
เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 

เพลง This Is How We Overcome

Verse1:
1: Your light broke through my night 
Restored exceeding joy 
Your grace fell like the rain 
And made this desert live 

Chorus:
C: You have turned my mourning into dancing 
You have turned my sorrow into joy 

Verse2:
2: Your hand lifted me up 
I stand on higher ground 
Your praise rose in my heart 
And made this valley sing 

Bridge:
B: This is how we overcome 
This is how we overcome 

Tag:
T: This is how we overcome 
This is how we overcome 
This is how we overcome 
This is how we overcome 

เพลง ต่อหน้าพระพักตร์

Verse:
    Cmaj7       Dm7 G7              Cmaj7
1: ต่อหน้าพระพักตร์    จิตข้าสรรเสริญ 
Am7    Dm7           G7
ในที่ประทับพระองค์ 
          Cmaj7       C7
ได้เห็นพระพักตร์งดงาม 

Chorus:
                   Dm7              G7
C: จึงร้องบทเพลงสรรเสริญ 
          Cmaj7     Am7
จะหาผู้ใดงดงาม 
                         Dm7       G7                    C
เปรียบเหมือนพระองค์ไม่มี  งามเหนือนามใด 

เพลง Within The Veil

Verse:
1: Within the veil, I now would come 
Into Thy holy place 
To look upon Thy face 

Chorus:
C: I see such beauty there 
None other can compare 
I worship Thee my Lord within the veil 

เพลง พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

Verse:
    C       G    Cmaj7         Dm
1: พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์ 
    G7                       C   Fmaj/G
เรายกพระนามพระองค์บูชา 
         C            Cmaj7                 Dm
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ เหนือคำสรรเสริญ 
       Dm/G    G7            C
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี 

Chorus:
   G7           C      Cmaj7   Dm
C: สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา 
  G7                         C
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์ 
G7            C    Cmaj7   Dm7
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา 
     G7          C
ทรงเป็นราชานิรันดร์ 

เพลง Blessed be the Lord God Almighty

Verse:
1: Father in heaven how we love You 
We lift Your name in all the earth 
May Your Kingdom Be established in Our praises 
As Your people declare Your mighty works 

Chorus:
C: Blessed be the Lord God Almighty 
Who was and is to come 
Blessed be the Lord God Almighty 
Who reigns Forevermore