เพลง ข้าจะรักและบูชา | Bongkote

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
            C/G         G
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา 
G/F#    Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
    Am    D      Bm     Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
    Am  C         Dsus  D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
                G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
                C/G               G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G/F#  Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
        Am    D     Bm     Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
     Am     Cmaj7     Dsus4  D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
            Cmaj7         Bm Em
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
        Am         D               G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       Cmaj7         Bm Em
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
          Am     D          G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
              Am     D          G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง พระเจ้าทรงอวยพร

Intro: Dm C  Dm//Dm F Gm A Dm

Chorus:
            Dm                   F
C: จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร 
.
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร 
        Gm                  a
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร 
       Dm
ไม่ว่าจะทำอะไรขอพระเจ้าทรงอวยพร 

Verse1:
            Dm
1: อยู่เหนืออีสานกลางใต้
.
พวกเราอุ่นใจ พระเจ้าทรงอวยพร
    Dm
จะพูดภาษาแบบไหน
.
อยู่ใกล้หรือไกล พระเจ้าทรงอวยพร
    Gm
แค่เราหันมากลับใจ [แค่เราหันมากลับใจ]
C            A         Dm//Dm//
ความบาปหมดไป.. พระเจ้าทรงอวยพร

Verse2:
          Dm
2: ความรักงดงามสูงเด่น
.
ให้เราได้เห็น พระเจ้าทรงอวยพร
         Dm
ยอมตายที่บนกางเขน
.
ล้างสิ้นบาปเวร พระเจ้าทรงอวยพร
        Gm
พวกเราจึงมาสรรเสริญ  [อ่า พวกเราจึงมาสรรเสริญ]
         C        A        Dm//Dm//
ความหวังไม่ไกลเกิน.. พระเจ้าทรงอวยพร

REPEAT [Chorus]

Verse3:
      Dm
3: ชีวิตทั่วทั้งโลกา
.
ร้องโมทนา พระเจ้าทรงอวยพร
      Dm
ปลดแอกให้เราเป็นไท
.
เส้นทางสดใส พระเจ้าทรงอวยพร
      Gm
ให้เรามาขอบพระคุณ [ให้เรามาขอบพระคุณ]
  C        A   Dm//Dm//
ที่ทรงค้ำจุน.. พระเจ้าทรงอวยพร

REPEAT [Chorus(3x)]

End: (2x)
             A                  Dm
E: ไม่ว่าจะทำอะไร พระเจ้าทรงอวยพร

Outro: Dm  F  Gm  A  Dm//Dm C Dm//

เพลง ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Verse1:
    Dm   F                  Dm
1: ชี..วิตเราพระเจ้าทรงสร้าง 
           F                    Dm
เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์ 
                Em        Dm
ความการุณ พระคุณ พระธรรม 
       Em
สมควรเราท่านสรรเสริญโมทนา 
       Gm        Dm            Am         Dm
พระบิดา พระบุตรา พระวิญญาณอันเลิศล้ำ 
 Gm            C       Gm
พรพระองค์ที่ทรงบันดาล 
          AM                       Dm
ให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา 

Chorus:
      Dm          C      Dm
 C: ในพระนามพระเยซู 
              C        Dm
ทรงเอ็นดูชาวประชา 
        F                 Dm
ความบาปที่เราเคยทำ 
F         Gm              Dm
เป็นประจำ พระองค์ทรงไถ่ 
       Am Dm F   Gm    C   Dm
แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ 
      Gm            F          Dm
พระองค์ทรงชัย อภัยพวกเรา 
 Gm                   F        Dm
ความซึมเศร้าพวกเราหายไป 

Verse2:
2: จะมีใครที่ไหนกันเล่า 
นำพวกเราช่วยประชาให้รอดพ้น 
โดยความดี ไม่มีสักคน 
ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย 
ไม่มีวัน จะหลุดหายจากความตายไปได้เลย 
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย 
น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา 

เพลง เราจึงมีชัยในพระองค์

Intro: F  G  Am  F  G  Am

Verse1:
   F    G              Am
1: พระองค์นำความยินดี 
      F        G  Am
ท่วมท้นชีวี ร้อนรน 
F     G          Am
 พระคุณมาดังสายฝน 
      F            G
หลั่งไหลนำใจชื่นบาน 

Chorus:
    G           C F G                Am         F
C: เพราะพระองค์ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความชื่นชม 
G         C Am G       F   G    (Gsus4)
  เปลี่ยนระทม  ให้ล้นด้วยความเบิกบาน 

Verse2:
   F    G      Am
2: พระกรชูชีวิตฉัน 
   F              G    Am
ให้ฉันก้าวสูงเรื่อยไป 
F     G        Am
 พระคำนำใจของฉัน 
    F           G
ให้ล้นเป็นคำสรรเสริญ 

Bridge:
    F       G  Am    F  G  Am
B: เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F       G  Am    F  G  Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 

Tag:
    F        G Am     F
T: เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am     F
เราจึงมีชัยในพระองค์ 
F        G Am
เราจึงมีชัยในพระองค์ 

เพลง ต่อหน้าพระพักตร์

Verse:
    Cmaj7       Dm7 G7              Cmaj7
1: ต่อหน้าพระพักตร์    จิตข้าสรรเสริญ 
Am7    Dm7           G7
ในที่ประทับพระองค์ 
          Cmaj7       C7
ได้เห็นพระพักตร์งดงาม 

Chorus:
                   Dm7              G7
C: จึงร้องบทเพลงสรรเสริญ 
          Cmaj7     Am7
จะหาผู้ใดงดงาม 
                         Dm7       G7                    C
เปรียบเหมือนพระองค์ไม่มี  งามเหนือนามใด 

เพลง พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

Verse:
    C       G    Cmaj7         Dm
1: พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์ 
    G7                       C   Fmaj/G
เรายกพระนามพระองค์บูชา 
         C            Cmaj7                 Dm
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ เหนือคำสรรเสริญ 
       Dm/G    G7            C
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี 

Chorus:
   G7           C      Cmaj7   Dm
C: สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา 
  G7                         C
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์ 
G7            C    Cmaj7   Dm7
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา 
     G7          C
ทรงเป็นราชานิรันดร์