เพลง ข้าจะรักและบูชา

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
   C                   G
ผู้ทรงดำรงค์ในกาลเวลา 
G              Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   C              D
ผู้เป็นที่รักของข้า 
     C    D          Bm   Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
Am                D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
           G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
   C                         G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G           Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   C              D
ผู้เป็นที่รักของข้า 
           C     D    Bm      Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
       Am             D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
           C                Bm
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
            C            D           G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       C                   Bm
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
             Am        D     G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
                 Am        D     G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Intro: F  Am7  Bb  Csus  C

Verse 1:
                 F          Am7
1: พระเจ้าทรง เลี้ยงดู 
Dm7             Am7
เราเรียนรู้ความรักพระองค์ 
Bb        Am7      Dm7
นำเราไปริมน้ำสงบ 
Gm7               Csus  C
ฟื้นวิญญาณของเรา 

Verse 2:
    C/E     F       Am7
2: พระเจ้านำก้าวไป 
Dm7        Am7
เราไม่เคยขัดสนอะไร 
Bb             Am7       Dm7
นำเราไป ในทางชอบธรรม 
Gm7                Csus  C
เพื่อพระนามพระองค์ 

Chorus:
       Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
C: พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
             C        Bb
ผ่านเขาเงาอันตราย 
            F/A       Gm7
เราไม่ต้องกลัวอะไร 
                Csus
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 
  Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
                   C         Bb
ความรักและความดีงาม 
             F/A      Gm7
ติดตามเราทุกวันไป 
            Csus      C               F
เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์ 

เพลง เป็นเสียงเดียว-Acts

 
V: ให้พวกเราได้มาร่วมใจร่วม 

รับใช้เป็นคริสตจักรเดียว 

ให้พวกเรามีนิมิตเดียว 

ไปประกาศและนำวิญญาณ 

เปล่งเสียงแห่งความมีชัย 

เปล่งเสียงแห่งความเป็นไท 

C: เรามาร้องเป็นเสียงเดียวกัน 

เรามาร้องด้วยใจผูกพัน 

เราทูลขอต่อองค์พระเยซู 

ขอเทการฟื้นฟูสู่ทุกคนในประเทศไทย 

เราทูลขอพระองค์มาครอบครอง 

อยู่เหนือบรรดาประชาชาติ 

B: เราขอพระวิญญาณเทไฟการฟื้นฟู 

ท่วมแผ่นดิน นำคนไทยพบพระเยซู 


เพลง เพียงผู้เดียว

Verse:
    G                           Bm
1: องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม 
C                                 Dsus4 D
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน 
G                            Bm
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง 
       Am           C            Dsus4 D
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด 

Pre-chorus:
         Bm           C
P: พระองค์ทรงสมควร 
    Bm                C
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว 

Chorus:
     D  G
C: ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา 
D/F#                   C                Am   Dsus4  D
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์ 
          G
และข้าวางทุกสิ่ง 
           B/F#              Em
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์ 
        C
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว 
     Am            D           G
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ 

เพลง รักแท้

Verse1:
    F                                 Fsus4
1: ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา 
F                           Fsus4
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ 
         Dm                  C
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
           Gm7            Bb            C
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา 

Verse2:
    F                            Fsus4
2: ทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำตรม 
  F                              Fsus4
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่ 
          Dm                       C
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์ 
           Gm7          Bb             C
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา 
Csus4
ด้วยรัก 

Chorus:
               F    C/E                Dm
C: ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์ 
Cm    F7       Bbmaj7
และฟื้นคืนพระชนม์เพี่อข้า 
               F/A   Gm7                  C
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ 
      F  C/E              Dm
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย 
Cm   F7         Bbmaj7
หรือพลังฤทธิ์อำนาจใดใด 
            F/A     Gm7             C             F
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้ ในองค์พระเยซู 

End:
   Gm7           C             F
E: ความรักแท้ ในองค์พระเยซู 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน