เพลง หมดทั้งชีวิต

Verse1:
    E                A
1: หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี 
B7                         Esus4            E
ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์ 
C#m7                 A
ทุกความรู้สึก  เจ็บปวดหรือชื่นชม 
    F#m7      E/G#
ยินดีหรือทุกข์ใจ 
       A           B7
มอบไว้แด่พระองค์ 

Chorus:
          E                     C#m7
C: พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวิต 
               F#m7  E/G#  A                B7
ทั้งหมดทุกสิ่ง....ที่มี       เพื่อถวายพระสิริ 
      E                     C#m7
พระเจ้าข้ามอบทุกวันคืนที่มี 
                   F#m   E/G#
เพื่อสรรเสริญทั้ง....ชีวี 
      A               B  G#7/C  C#m7  B
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระ......ทัย 
      F#m7        B7  E
พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย 

Verse2:
     E                A
2: สิ่งที่เคยพบ  สิ่งที่จะเจอ 
B7                               Esus4         E
ทุกความต้องการ และทุกทุกความใฝ่ฝัน 
C#m7                     A
ทุกความหวังใจ  และในทุกแผนการ 
  F#m      E/G#
ชูมือและใจข้า 
  A              B7
ถวายแด่พระองค์ 

เพลง วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้

Verse:
    E
1: วันนี้เป็นวัน วันนี้เป็นวัน 
        A7
ที่พระเจ้าตั้งไว้ [ที่พระเจ้าตั้งไว้] 
A7
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี 
            E                                A7        E
และร้องเพลงสรรเสริญ [และร้องเพลงสรรเสริญ] 

Chorus:
    A                   E
C: วันนี้เป็นวัน ที่พระเจ้าตั้งไว้ 
A                              E
จงชื่นชมยินดี  และร้องเพลงสรรเสริญ 
E
วันนี้เป็นวัน วันนี้เป็นวัน 
     A7     E
ที่พระเจ้าตั้งไว้ 

เพลง ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

Verse:
           D      A7    D
1: ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
       D      A7    D
ไม่ใช่ฤทธิ์  ไม่ใช่แรง 
          A7                 D      A7
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ 
         G                 D
C: ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      A7                D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
      G                  D
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป 
            A7               D
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท

Verse:
    G                      D7
1: สรรเสริญพระเจ้าที่เราเป็นไท 
                        G   G7
พ้นฤทธิ์อำนาจจากมาร 
                     C
ทรงนำเราไปในวิถีชอบธรรม 
       G          D7     G
ครอบครองร่วมกับพระองค์ 

Chorus:
              G        G7           C
C: เฮ้ ให้เรามาเปรมปรีดิ์ในพระองค์ 
        D7          G
พระผู้ทรงฤทธานุภาพ 
          G        G7           C
เฮ้ ให้เรามาเปรมปรีดิ์ในพระองค์ 
        D7          G
พระผู้ทรงฤทธานุภาพ 
     G                   C
โดยร้องสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา 
G                      D7
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 
     G                   C
โดยร้องสรรเสริญว่า ฮาเลลูยา 
G     D7              G
ถวายเกียรติแด่พระองค์ 

เพลง น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

Verse:
           G
1: น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
       C                          G
น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
          C
พระคุณความรอดอนันต์ 
             G
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า 

Chorus:
    G               D7
C: สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
D7              G
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G               D7
สรรเสริญพระเจ้า  ฮาเลลูยา 
G   D7         G
สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง ขอเทลามา

E                     B            C#m
 โอ้..ข้าต้องการ ความรักพระองค์ 
E           B                A
ความรักมั่นคง ที่ทรงไถ่ข้า 
E                    B             C#m
ขอทรงเติมเต็มในหัวใจ ที่อ่อนล้า 
       A                B
เมื่อข้าเข้ามา นมัสการ 
E                  B             C#m
 ผู้เดียวที่ข้า อยากร้องสรรเสริญ 
E          B                 A
คือพระองค์ผู้ประทาน ชีวา 
E                       B               C#m
ข้าเข้ามาขอ พระองค์ทรงพื้น ดวงวิญญาณ 
         A                  B
ที่ข้าต้องการคือเพียงพระองค์ 
                 E           C#m
2: ขอเทลงมา น้ำแห่งชีวิต 
      A                                  B
ขอทรงสัมผัส ท่ามกลางชีวิต ที่มืดมน 
            E                 C#m   B
ขอเทลงมา พระคุณความรัก พระองค์ 
           A                           B
ขอทรงเมตตา ให้ข้าได้อยู่ใน พระคุณ 
            E B            E   B       A            E
(ขอเทลงมา) (ขอเทลงมา ขอเทลงมา ขอเทลงมา) 
  E                    B             C#m
C:  ข้ายอมทุกสิ่ง ต่อพระพักตร์พระองค์ 
E           B                 A
และขอโปรดทรง ครอบครองจิตใจ 
E                        B            C#m
กี่ครั้งที่ข้าอ่อนแอ พระองค์ทรงอภัย 
          A                 B
ทรงฟังทุกคำที่ข้าร้องทูล (**) 
     E    B  A   C#m  B  A (B)
ข้าขอ การเจิม ข้าขอ กำลัง (x4) (**) 

เพลง ข้าเข้ามานมัสการ

Verse1:
    E           B
1: ดุจความสว่าง 
           F#m7
พระองค์เข้ามาในความมืด 
E              B          A
ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น 
E             B         F#m7
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E           B          A
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

Chorus:
                  E
C: ข้าเข้ามานมัสการ 
                 B/E
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
               E/G#               A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า 
                        E
พระองค์ทรงงดงามสง่า 
                B/E
สมควรรับคำบูชา 
                                  E/G#
พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า 

Verse2:
    E            B
2: องค์จอมราชา 
        F#m7
ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง 
E         B     E
ทรงพระสิริ ในสวรรค์ 
E         B           F#m7
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
E              B               A
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา 

Bridge:
        B   E/G#  A
B: ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
    B   E/G#  A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 

Tag:
T: [ร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้า พระผู้ไถ่] 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ