เพลง ข้ารักพระนามพระองค์

Verse:
    D                              A
1: ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ 
 Bm          A      G
พระองค์ทรงรู้จักข้า 
D                          A
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา 
Bm            A             G
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า 
      Em   F#m   A
พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง 
 G         D          A
พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า 


Chorus:
         G                        D/F#
C: ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า 
        Em              A                 D
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ 
    G                        D/F#
ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า 
        Em              A                 D
ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ 


เพลง พระเจ้าเป็นความรัก

Verse1:
          D                          G
1: พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความรัก 
      D              A7
พระเจ้าเป็นความรัก 
      D                        G
พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความรัก 
      D  A7        D
พระเจ้าเป็นความรัก 

Chorus:
        D                   G
C: เมื่อฉันจะนิทราในเวลาราตรี 
    D                      A7
ฉันคิดถึงพระเจ้าพระบิดา 
    D           D7           G
ฉันรู้แน่  พระองค์ทรงรักฉันทุกเวลา 
        D          A7            D
เพราะว่าฉันเป็นบุตรของพระองค์ 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

Verse:
    D                                        Em          A7
1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำครวญ 
                               D
เป็นความชื่นชมยินดีและเริงรื่น 
                                    Em         A7
แทนความท้อใจเป็นบทเพลงสรรเสริญ 
                                     D    G / D
เต็มด้วยน้ำมันแห่งความเปรมปรีดิ์ 

Chorus:
                                 G
C: เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 
             G
เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 

เพลง เมตตาหลั่งมา

Verse:
    E                                          B
1: เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน 
E                          C#m   B
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ 
E                                         B    E
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน 

Chorus:
    E                 A       B
C: เฮ้ โอ  เรามารับพระเมตตา 
E               A        B
เฮ้ โอ เรามารับพระคุณ 
E                A      B      E
เฮ้ โอ เรามาร้องรำจนนิรันดร์ 

เพลง เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

Verse1:
    C                             Am
1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา 
F                       G7      C
เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา 
F                G      Em              Am
เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา 
Dm                      G7
มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา 

Verse2:
    C                         Am
2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ 
F                    G7      C
เราเป็นความหวังกำลังใจ 
F              G      Em         Am
เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง 
F                     G7      C
ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ 

Chorus:
      Am       Em
C: เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา 
F               G7   C
จงวางใจในเราเสมอ 
Am         Em
เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา 
F                    G
จงอยู่ในอ้อมแขนเรา 
F                G
จงอยู่ในพระทัยเรา 
F              G7        C
จงอยู่ในรักของเราเสมอไป 

เพลง ความรักมั่นคง(..ของพระเจ้า)

Verse:
           D      Bm7        G             D
1: ความรักมั่นคงของพระเจ้า  ไม่เคยยั้งหยุด 
     D       Bm7       G        Asus  A
พระเมตตาคุณหลั่งลงมา  อยู่เสมอ 

Chorus:
              G          A7
C: ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ 
   F#m7      Bm
ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่ 
G              D/A         A7 D D7
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก 
G              D/A  A7   D
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง 

เพลง สรรเสริญสดุดี

Verse:
    A             E       D           E
1: สรรเสริญ  สดุดี  จงมีแด่พระเจ้า 
A               E         D       E    A
พระเกียรติ  พระสิริ  จงมีแด่พระเจ้า 

Chorus:
                         D          E
C: เพราะพระองค์ทรงฤทธา 
        C#m        F#m
พร้อมด้วยสง่าราศี 
  D      E           A  D   E
ผู้ทรงประทับ บนบัลลังก์ 
D        E
แด่พระเจ้า 
     C#m            F#m
เราขอยกย่องสรรเสริญ 
      Bm E        A
พระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ 

เพลง สรรเสริญสรรเสริญองค์บริสุทธิ์

Verse:
    C            Am       Dm   C       F          Dm    C
1: สรรเสริญ สรรเสริญองค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงฤทธา 
               Am      G    C          F         Dm7  G
สรรเสริญ สรรเสริญองค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงฤทธา 

Chorus:
         C                                 F
C: ให้แผ่นดินโลกหล้าเต็มด้วยพระสิริ 
    D                                 G
ให้แผ่นดินโลกหล้าเต็มด้วยพระสิริ 
    E                                  Am
ให้แผ่นดินโลกหล้าเต็มด้วยพระสิริ 
F          G       C
พระองค์ทรงฤทธา 

เพลง ข้าจึงสรรเสริญ

Intro: | D | Bm7 | G | Em7 Asus |
         | D | Bm7 | G | Asus |

Verse1:
                D2
1: ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ 
               Bm7
พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง 
           G                Em7       Asus  A
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด 
            D2
ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า 
                 Bm7
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต 
             G              Em7                Asus  A
หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า 

Pre-chorus:
             G         A/G           D/F#         Bm7
P: ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ข้าเชื่อพระสัญญา 
    G                       G/A                D
ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า 
         G         A/G        D/F#    Bm7
ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา 
    Cmaj7                               Asus   A
ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา 

Chorus:
                  Dsus     D             A/B   Bm7
C: ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน 
         G
รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน 
D/F#   Em7    Asus  A
พระเมตตาดำรงนิรันดร์ 
             Dsus    D
ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง 
          Bm7     Bm7/A              G
ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า 
        Em7                Asus               D
ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์ 

Verse2:
                    D2
2: ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ 
              Bm7
ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้ 
        G              Em7         Asus  A
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า 
              D2
ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก 
                Bm7
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้ 
        G                   Em7    Asus  A
ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา 

Pre-chorus > Chorus

เพลง ตายเพื่อท่าน

Verse1:
    Em
1: ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม 
            Am                    Em
ชายคนหนึ่งยอมตายเพื่อท่าน 
        Am                B7                  Em
พลีชีวิตทั้งเลือดและเนื้อ ทนทุกข์ลำบาก 
      Am           G
พระองค์ทรงถูกเหยียดหยาม 
           B7                   Em
มงกุฏหนามทิ่มแทงพระองค์ 
    Am              G             B7                Em
โลหิตที่หลั่งออกมา เพื่อนำมาไถ่บาปของเรา 
Am  Em  B7  Em
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู 

Verse2:
    Em
2: ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยมาพึ่งพระองค์ 
             Am            Em
แล้วพระองค์จะช่วยบรรเทา 
            Am                B7             Em
ช่วยประคองดวงจิตชอกช้ำ ทุกวันเวลา 
      Am                G
พระองค์ทรงเข้าใจท่าน 
        B7               Em
ไม่ว่าท่านจะเป็นฉันใด 
        Am           G               B7               Em
ความรักของพระองค์ มีเหลือล้นประทานแก่เรา 
Am  Em  B7  Em
ฮู ฮู ฮู ฮู ฮู 

เพลง สาธุการแด่พระเจ้า

Verse1:
         G            C
1: สาธุการแด่พระเจ้า 
    A7          D7
สาธุการแด่พระเจ้า 
         G    G7         C
และทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในข้า 
    Am D7      G
สาธุการแด่พระเจ้า 

Verse2:
2: นมัสการแด่พระเจ้า 
นมัสการแด่พระเจ้า 
และทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในข้า 
นมัสการแด่พระเจ้า 

Verse3:
3: ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 
และทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในข้า 
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

Verse4:
4: สรรเสริญแด่พระเจ้า 
สรรเสริญแด่พระเจ้า 
และทุกสิ่งที่มีอยู่ภายในข้า 
สรรเสริญแด่พระเจ้า