เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                              C            D
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์ 

เพลง ข้าจะร้อง(ออกพระนาม) | W501

INTRO: C  G  Dm7  F

Verse1:
    C
1: จากดวงใจไปทั้งโลกา 
          G
ข้าประกาศพระนาม สรรเสริญพระองค์ 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งนามเดียวชนะความตาย 
       G
ผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Chorus:
            C                 G
C: ข้าจะร้อง ออกพระนาม 
           Am7                  F
น่าเกรงขาม พระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ 
         C                  G
มอบชีวิต เปลี่ยนดวงใจ 
      Dm7     C/E      F
พระเยซู พระเยซู พระเยซู 

End:
     Gsus   C
E: เป็นพระเจ้า 

Midtro: C  G  Dm7  F

Verse2:
    C
2: ผู้ครอบครองสวรรค์โลกา 
            G
พระองค์คือราชา แห่งนิรันดร์กาล 
      Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 
C
หนึ่งทางเดียวถึงพระบิดา 
         G
ผู้ทรงไถ่เรามา จากความมืดมน 
Dm7     F
พระเยซู พระเยซู 

Solo: C  G  Dm7  C/E  F

Tag:
          Dm7     C/E      F
T: พระเยซู พระเยซู พระเยซู 
Gsus    C
เป็นพระเจ้า 


เพลง รักพระองค์นิจนิรันดร์

Verse:
    G D C
1: สาธุการ  เยินยอ 
               G    D   C  D
พระนามพระเจ้า พระผู้ไถ่ 
G   D   C
ร้องเป็นเพลงเปรมปรีดิ์ 
     D    G    D   C
เบิกบานถวายพระองค์ 

Pre-chorus:
     Am                      C
P: เป็นพระคุณของพระองค์ 
   C                     G
ต่อฉันครอบครัวและคริสตจักร 
Am
เป็นพระพรเกินหาคำกล่าว 
         C             D7
ตลอดชีวิตใหม่ของฉัน 

Chorus:
     G F C       D            G F C F
C: ฉัน  จะเป็นพยานเรื่อยไป 
G F C          F       G F C D
ฉัน  จะเยินยอจนชีพวาย 
G F C                 G
ฉัน  จะสาธุการด้วยเพลงบทใหม่ 
     Am             C
ด้วยใจซื่อตรงด้วยรักมั่นคง 
D7                   G
จะรักพระองค์นิจนิรันดร์ 

เพลง ข้ากระหายหาพระองค์

Verse 1:
             A                                        C#m
1: พระเยซู  พระคุณของพระองค์มากล้น 
                         D
ทรงทำให้ชีวิตข้าบริสุทธิ์ 
                E7
และข้าเป็นของพระองค์ผู้เดียว 

Verse 2:
         A                            C#m
2: จะยืนอยู่ในพระสิริพระองค์ 
                                D
อยู่บนความรักอันมั่นคง 
                      E7
เรื่อยไป เรื่อยไป 

Chorus:
     A                              F#
C: ขอทรง ทำให้ข้าลึกลงกับพระองค์ 
                       D                         E7
ข้าต้องการพระองค์  ข้าต้องการพระองค์ 
A                              F#
สัมผัส ขอให้ข้าใกล้ชิดกับพระองค์ 
                       D                         E7
ข้าต้องการพระองค์ ข้าต้องการพระองค์ 
                      A
ข้าต้องการพระองค์ 

Bridge:
    C#m     D               E
B: ขอชำระ ทำให้ข้าบริสุทธิ์ 
         C#m      D          E
แด่พระองค์ชีวิตข้ามอบถวาย 

เพลง ชีวีฉันขอวาง

Intro: D Dsus4 A Bm A G Em Gm7 D Asus4 A

Verse:
    D Dsus4 A/C#
1: ชีวีฉันขอวาง 
           Bm      A   G
อยู่แทบเท้าเมื่อนมัสการ 
  Em7           Gm7             D  Asus4  A
จะสาธุการด้วยเสียงชื่นบาน เป็นนิตย์ 
     D       Dsus4  A/C#
ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน 
        Bm7     A        G
ใจของฉันต้องการพระองค์ 
       Em7                 Gm7           D   Asus4  A
อยากร้องเพลงชมพระพักตร์พระองค์เสมอ 

Pre-chorus:
    G                   A
P: ตลอดวันคืนของฉันเฝ้าคอย 
        G               A
อยากจะชมพระบารมีรุ่งเรือง 

Chorus:
         G/B                A7
C: พระเจ้า พระองค์ยิ่งใหญ่ 
         G               D
อยากนมัสการเรื่อยไป 
          Bm
ปากของฉันต้องการ 
       A7      G       D/F#
ร้องเพลงเยินยอพระเกียรติ 
Em             A7
แด่พระเยซูผู้เดียว 
Em7          Gm7 D Asus4 A
แด่พระเยซูผู้เดียว 

เพลง ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน » True Worshipers

Verse1:
  F                     Fsus4  Fmaj7                          Eb/F
1: เมื่อตาใจข้าได้..เห็น.... พระวิญญาณของพระเจ้า 
          Bbmaj7              Am7             Dm7
  ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ 
Gm7     Bb/C              F
  ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย 

Chorus:
             F7             Bbmaj7          Am7
C: ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ 
          Dm7         Gm7 Bb/C      F
และไม่ว่าเป็นเช่นใด.. ข้าจะนมัสการ 
        Eb/F          Bbmaj7          Am7
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ 
          Dm7        Gm7    Bb/C  F
และไม่ว่าเป็นเช่นใด.. ก็จะนมัสการ 

Verse2:
  F                      Fsus4 Fmaj7                            Eb/F
2: ข้าได้เห็นแสงส..ว่าง.... แห่งความจริงและความรัก 
          Bbmaj7              Am7             Dm7
  ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้ 
Gm7        Bb/C              F
  อยู่ในความรักของพระองค์ 

Bridge:
              Bbmaj7              C/Bb
B: และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Gm7     Bb/C           F   F7
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป 
          Bbmaj7              C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Gm7     Bb/C       F      F7
นมัสการ พระองค์นิรันดร์ 
          Bbmaj7              C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Gm7     Bb/C           F   F7
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป 
          Bbmaj7              C/Bb
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป 
Am7       Dm7
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต 
Eb                          Csus4  (to Chorus UpKey C  F/A)
นมัสการ พระองค์นิรันดร์ 

เพลง ทรงเป็นพระเจ้า

Intro: | Em7 / / / | G/C / / / | G / / / | D/F# / / / | (2x)

Verse 1:
              Em7                               G/C
1: องค์พระบิดา ฉันขอเทิดทูนพระองค์ผู้เดียว 
                        G                D/F#
ให้สูงเหนือทุกสิ่ง ที่ฉันต้องการ 
          Em7                      G/C
องค์พระเยซู พระเจ้าผู้ไถ่ชีวิตของฉัน 
                      G                  D/F#
จะขอน้อมใจกาย ถวายพระองค์ 

Pre-chorus:
         C2/A    C2         Dsus D
P: จะขอมอบใจ ให้พระเย......ซู 
    C2/A  C2                    Dsus4  D
จะนมัสการ พระนามพระองค์ 

Chorus:
                      G                    D
C: ทรงเป็นพระเจ้า ทุกสิ่งของฉัน 
            C                     Dsus
ชีวีของฉัน มอบแด่พระองค์ 
                  G                 D
ทรงเป็นพระเจ้า ที่รักของฉัน 
                   C                 Cm6
พระองค์เท่านั้น ฉันกราบบูชา 

Instrument: | Em7 | G/C | D/F# / /

Verse 2:
           Em7                            G/C
2: ฉันขอถวาย ทั้งสิ้นทุกสิ่งแด่องค์พระเจ้า 
                       G                  D/F#
ของฉันทุกคืนวัน อยู่เพื่อพระองค์ 
           Em7                                 G/C
เพราะทุกวันคืน ของฉันคือสิ่งประทาน 
                                   G                  D/F#
เพียงเพื่อติดตามน้ำพระทัย รับใช้พระองค์