เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                              C            D
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์ 

เพลง เชิญมารื่นเริงยินดี

Verse:
                 G
1: เชิญมารื่น..เริงยินดี 
                          Bm
ฉลองพระเยซูด้วยความยินดี 
Em                C     Am            Dsus4  D
องค์พระเยซูผู้รักเรา.. ประทานชีวี 
                G
เราจึงเปล่งเสียงยินดี 
                               Bm
ต่อองค์ราชาด้วยเพลงสดุดี 
Em                          Am7      D               G
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 

Chorus:
                 C          Am        G                Em
C: เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
 Am              D          G
 แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์ 

เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(..และในวันหนึ่ง)

 verse1:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ | แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

Verse2:
2: และในวันหนึ่ง ข้าจะเดินข้ามไป 
เพื่อได้ต่อสู้ ศัตรูสุดท้าย 
แต่เมื่อความตาย นำสู่ความมีชัย 
จะได้เห็นแสง แห่งราศี 
เพราะพระองค์ทรงอยู่