เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                              C            D
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์ 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

Verse:
    D                                        Em          A7
1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกและการคร่ำครวญ 
                               D
เป็นความชื่นชมยินดีและเริงรื่น 
                                    Em         A7
แทนความท้อใจเป็นบทเพลงสรรเสริญ 
                                     D    G / D
เต็มด้วยน้ำมันแห่งความเปรมปรีดิ์ 

Chorus:
                                 G
C: เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 
             G
เพื่อคนทั้งหลายจะเรียกเราว่าเป็น 
     A                   F#m
ต้นไม้แห่งความชอบธรรม 
                   Em  A7       D
เพื่อพระเกียรติเป็น  ของพระองค์ 

เพลง เราจะเข้ามาสรรเสริญ

Verse:
       D
1: เราจะเข้ามาสรรเสริญ 
         G            D
ด้วยใจโมทนาพระคุณ 
       G            A       A7
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง 
       D             G
เราจะร้องวันนี้เป็นวัน 
       D  Bm G
ที่พระเจ้าทรงสร้าง 
             Em        A            D
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ 

Chorus:
   G                  D
C: จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 
G                  D
จงชื่นชมยินดี   จงชื่นชมยินดี 
G                         Em   A7    D
ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์ 

เพลง ศิลาที่มีชีวิต

Intro: D  D9/F#  G (3) F A7

Verse:
    D              A7        Bm
1: เราพร้อมจะเป็นดินที่มีค่า 
            G     A7 D
เป็นพระศิลา  ที่มีชีวิต 
             A7            Bm
เป็นพระนิเวศน์  เป็นที่สถิต 
               G         A7      D
เป็นเครื่องบูชา ของพระวิญญาณ 
                A7               Bm
เราพร้อมใจกาย  ถวายพระเกียรติ 
                G       A7   D
เป็นเหมือนเลวี  เป็นผู้รับใช้ 
                 E9            A7sus4
ด้วยความเต็มใจ  ถวายพระเจ้า 

Chorus:
                       D A/C#        Bm           G
C: ตื่นเถิด มาช่วยกัน    สนิทรวมเป็นพระกาย 
         E     F#m    G        G/G#  A7sus4
ผูกพันไว้และร่วมรับใช้  เพราะรักพระองค์ 
               D        A/C#      Bm         G
มาเถิดร่วมสรรค์สร้าง  ดำเนินชีวิตด้วยกัน 
           E       F#m   G       A7       D
เธอและฉัน พระเจ้าผูกพัน ให้เป็นหนึ่งเดียว 

เพลง อยู่ในพระสิริ

Verse:
     E     C#m               F#m              B7
1: มีสุขล้นอยู่ ต่อพระพักตร์ของพระองค์ 
E      C#m            F#m          B7
มีสุขล้นอยู่ เปรียบดังฝนอันชื่นใจ 
       G#m    C#m
และในพระนิเวศน์ 
         A                        D
เปี่ยมล้นด้วยความชื่นบาน 
         E          C#m
จิตใจฉันต้องการ 
          F#m          B7       E     E7
อยากใกล้ชิดพระองค์ ผู้เดียว 

Chorus:
                           A      B/A  G#m    C#m
C: เพราะพระองค์บริสุทธิ์..ทรงบริสุทธิ์ 
     F#m        B7        E    E7
เราจึงรักพระองค์เท่านั้น 
                       A     B/A  G#m    C#m
เพราะพระองค์บริสุทธิ์..ทรงบริสุทธิ์ 
F#m                      D               B7
องค์พระวิญญาณ ขอทรงเมตตา 

เพลง ลึกลงกว่าเดิม

Intro: D / D A / D / D A / D / D A /

Verse1:
    D         G2        A               D
1: ดวงใจที่ต้องการ จะทรงเติมให้เต็ม 
F#m7  Bm7           G2            A7
ดวงใจที่แห้งเหือด จะทรงให้ฉ่ำชื่นบาน 
Bm         Bm/A               G              D/F#
ดวงใจของฉันต้องการ อยากรู้พระทัยพระองค์ 
Em            D/F#      G2                     A
อยากดื่มจากธารน้ำ ที่ไหลจากบัลลังก์พระองค์ 

Chorus:
           D2 F#m7       Bm7  Bm7/A
C: ลึกลงกว่าเดิม  ลึกที่จะรักพระองค์ 
Em7       D2/F#  G/A    A
พระเยซูรับฉัน เข้า....สู่พระทรวง 
        D2   F#m7             Bm              Bm7/A
ลึกลงกว่าเดิม ลึกลงในความรักอันแสนประเสริฐ 
                 G2             D/F#
ฉันต้องการจะรักมากขึ้น กว่าก่อน 
         Em7          G/A    A        D   A
ฉันต้องการ อยากจะรักให้มากกว่าก่อน 

Verse2:
    D2                         G2    A       D
2: ยามอาทิตย์ฉายส่อง จะเสาะหาพระพักตร์ 
F#m7       Bm7    G                       A
เดินในความสว่าง สู่ดินแดนแห่งพระสัญญา 
Bm                            G              D/F#
ดวงใจจะพบพระองค์ จะพักพิงและวางใจ 
Em            D/F#    G2            A
จะอิ่มในความรัก จวบฟ้าและดินมลาย 

เพลง เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

Verse1:
              D          F#m          G
1: เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ 
          D             F#m         Bm
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Verse2:
              D           F#m         G
2: เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ 
          D               F#m         Bm
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์ 
         D          F#m
ทุกสิ่งในชีวิตของข้า 
          Bm                     Em  A7
ด้อยคุณค่าเมื่อเทียบกับพระองค์ 

Chorus:
                G    A7          D   F#m   B7
C: ข้าจึงสรรเสริญ ข้าจึงสรรเสริญ  พระองค์ 
Em         A7                     D    D7
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 
            G     A7          D   F#m  B7
ข้าจึงสรรเสริญ  ข้าจึงสรรเสริญ พระองค์ 
Em         A7                     D
ชีวิตข้าอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์