เพลง ข้าเข้ามานมัสการ

Verse1:
    E           B
1: ดุจความสว่าง 
           F#m7
พระองค์เข้ามาในความมืด 
E              B          A
ทรงเปิดดวงตา ให้ข้าเห็น 
E             B         F#m7
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู 
E           B          A
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

Chorus:
                  E
C: ข้าเข้ามานมัสการ 
                 B/E
ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ 
               E/G#               A
ข้ามาร้องว่าพระองค์ เป็นพระเจ้า 
                        E
พระองค์ทรงงดงามสง่า 
                B/E
สมควรรับคำบูชา 
                                  E/G#
พระองค์ทรงแสนดีต่อ ชีวิตข้า 

Verse2:
    E            B
2: องค์จอมราชา 
        F#m7
ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง 
E         B     E
ทรงพระสิริ ในสวรรค์ 
E         B           F#m7
ลงมาในโลกที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม 
E              B               A
ทรงยอมยากจน เพราะรักเรา 

Bridge:
        B   E/G#  A
B: ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
    B   E/G#  A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B       E/G# A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 
 B/D# E       A
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด 
     B/D#  E      A
เพื่อไถ่บาปข้า  ที่บนกางเขน 

Tag:
T: [ร้องเรียกหาพระนามของพระเจ้า พระผู้ไถ่] 

เพลง แท่นบูชาภายในดวงใจ

Bm                                     D 
แท่นบูชาภายในดวงใจ สภาพอย่างไร 
G
ขอคุณจงตรวจพินิจถ้วนถี่ 
Bm                            Em Bm
หรือว่ามันผุมันกอนสิ้นดีสนิมมลทินราคี 
A Bm                        F#m
เกรอะกรังเหลือที่จะหาดีมิมีไฉน 
Bm                                  D
แท่นบูชาในดวงใจคุณ มั่นคงสมบูรณ์ 
     G         F#m
และยังอบอุ่นด้วยรักยิ่งใหญ่ 
Bm            Em Bm
หรือคุณย้โกรธยังเกลียดผู้ใด 
A                         D
เคียดแค้นแผนการในใจ ใฝ่สูงมักใหญ่ 
F#m               Bm
ล้นไปด้วยการอธรรม 
B
องค์พระเจ้าไม่ปรารถนา 
Bm                              Em
จะรับเพียงเครื่องบูชาจากตัวท่านผู้เดียวจงจำ 
Bm D                     E
ของเพื่อนบ้านด้วยโปรดไปคืนให้เขา 
Em
แล้วนำ มาร่วมในความรักเลิศล้ำ 
 Bm
จงทำตามพระผู้ตัดสิน 
Bm   D G                    F#m
แท่นบูชาภายในดวงใจ 
F#m
หากต้องการไฟของพระเจ้าตกมาเผาไหม้สิ้น 
Bm                 Em Bm
ต้องบริสุทธิ์ปรศจากมลทิน 
A                 D                         F#m            Bm
หมดแล้วบรรดาราคิน ถวายทั้งสิ้นพร้อมแล้วบนแท่นบูชา