เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง ทรงสมควรรับการสรรเสริญ » Nexus

Intro: G5 / / / | / / / / | G5 / / / | / / / /

Chorus:
  G
C: ขอถวาย ชีวิตนมัสการ 
.
ขอถวาย ชีวิตแห่งการสรรเสริญ 

พระองค์เดียว ที่ข้านมัสการ 
                                             G
พระองค์เดียว สมควรรับการสรรเสริญ 

End:
                           G
E: สมควรรับการสรรเสริญ 

Verse1:
  G2
1: ข้านมัสการ | ข้านมัสการ 
        F/G
  พระองค์สุดหัวใจ | พระองค์สุดหัวใจ 
C/G
  ข้าจะสรรเสริญ | ข้าจะสรรเสริญ 
        G2                      Am7/G   D/G
  พระองค์สิ้นกำลัง | พระองค์สิ้นกำลัง 
G2
  ข้าจะเสาะหา | ข้าจะเสาะหา 
  F/G
  พระองค์ในทุกวัน | พระองค์ในทุกวัน 
C/G
  และข้าจะติดตาม | ข้าจะติดตาม 
                 G2                 C/G           D/G
  ทุกหนทางของพระองค์ | ทุกทางของพระองค์ 

Verse2:
  G2
2: ข้าจะกราบลง | ข้าจะกราบลง 
           F/G
  เพราะทรงเป็นราชา | ทรงเป็นราชา 
C/G
  ข้าจะถวาย | ข้าจะถวาย 
          G2             Am7/G D/G
  รับใช้จนชีพวาย | รับใช้....จนชีพวาย 
G2
  ข้าจะจับตา | ข้าจะจับตา 
       F/G
  เฝ้ามองพระบัลลังก์ | เฝ้ามองพระบัลลังก์ 
C/G
  และข้าจะเชื่อใน | ข้าจะเชื่อใน 
            G2                           C/G       D/G
  ในพระองค์เพียงผู้เดียว | พระองค์เพียงผู้เดียว 

Bridge:
  G
B: ข้านมัสการ ข้าจะกราบลง 
.
ขอถวาย ชีวิตแห่งการสรรเสริญ 

เพลง ยอมให้พระองค์ | Curb Music » Nexus

Intro: (2x)
G / / / | G / / / | D5 / / / | D5 / / /
Am9 / / / | Am9 / / / | Cma7 / / / |
Cma7 / / /

Verse 1:
  G                               D5
1: ข้าวางลงทุกความต้องการ 
                           Am9
ทั้งภาระ และมงกุฎงาม 
                              Cma7
ขอมอบวางและจำนน 
                              G
ขอมอบวางและจำนน 
                         D5
ข้าวางลงทุกสิ่งที่เป็น 
                                     Am9
ทุกคำลวงหรือคลางแคลงใจ 
                              Cma7
ขอมอบวางและจำนน 

Chorus:
                         G            D5
C: และข้าจะยอมให้พระองค์ 
                           Am9
ในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการ 
                           Cma7
ในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการ 
                    G            D5
และข้าจะยอมให้พระองค์ 
                           Am9
ในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการ 
                           Cma7
ในสิ่งที่พระองค์นั้นต้องการ 

REPEAT [Intro > Verse 1 > Chorus(2x) > Intro]

Bridge: (4x)
    G
B: ขอทรงทำลาย สิ่งที่ข้ายึดมั่นอยู่ 
D5
และพังทลาย กฏเกณฑ์ที่รั้งข้าอยู่ 
Am9
เลือกเดินตามพระองค์ 
Cma7
เลือกเดินตามพระองค์ 

REPEAT [Chorus]

Verse 2:
  G                               D5
2: ข้าวางลงทุกความต้องการ 
                                Am9
เพียงพระองค์ที่ข้าเดินตาม 
                              Cma7
ขอมอบวางและจำนน 
                              G5
ขอมอบวางและจำนน 
                                D5
ข้าวางลงทุกความต้องการ 
                                Am9
เพียงพระองค์ที่ข้าเดินตาม 
                              Cma7
ขอมอบวางและจำนน 
                              G5
ขอมอบวางและจำนน 


เพลง มอบให้พระองค์

Verse:
    B         B/F#               B/G#
1: ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น 
    B/E                  B
ข้าขอมอบแด่พระองค์ 
               B/F#            B/G#
ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ 
    B/E              B/F#            F#
ข้าขอวางต่อพระพักตร์ ของพระองค์ 

Chorus:
         B   B/A# B/G#       B/E
C: ข้าขอ ถวาย สิ่งที่ข้ามีอยู่ 
     B  B/A#     B/G#        B/E
ข้าขอ ถวาย ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่ 
                 B    F#
มอบให้พระองค์ 

Bridge:
    B         B/F#         B/G#
B: ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ 
           B/E
ข้ายินดีทำทุกอย่าง 

เพลง ขอถวายหมดดวงใจ(สิ่งประเสริฐ)

Intro:
C / / / | D/C / / / | Bm7 / / / | Em7 / / / |
C / / / | D/C / / / | Bm7 / / / | C/D / / /

Verse:
    G                     Em            C   G D
1: สิ่งประเสริฐที่ฉันต้องการ คือถวาย..เกียรติ 
Em            G                 F   D
ในจิตใจของฉันนั้นอยาก นมัสการ 
G         Em               C G   D
สรรพสิ่งที่ฉันมีอยู่ เพื่อใช้สรรเสริญ 
Em        G                F   D
องค์ราชาที่ฉันบูชา คือพระองค์ 

Chorus:
     G                      D
C: ขอถวายหมดดวงใจ 
                    Am7
ถวายหมดดวงจิต 
  C     D  G
ถวายชีวิตรับใช้ 
                    D
ลมหายใจที่ยังมี 
                Am7
ชีวีที่ดำเนินไป 
   C       D         G
จะขอทำตามพระทัย 

Vamp:
  Cma7             D/C                  Bm7  Em7
2: ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  Em7
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  Em7
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต 
Cma7             D/C                  Bm7  C/D
  ถวายหมดดวงใจ ถวายหมดดวงจิต