เพลง พระองค์ดี(พระกรุณาทรงนำ..) » Glory Music

Intro: A E/G# F#m Dmaj7

Verse:
    A                    E/G#
1: พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป 
      F#m              Dmaj7
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์ 
  A                        E/G#
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์ 
    F#m               Dmaj7
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย 
 D   E      E/F# F#m              E/G#
ในทุกๆ วัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง 
Bm   D/A     G2
เทใจข้า นมัสการ 

Chorus:
    Esus E A      E/G#
C: พระองค์ดี พระองค์ดี 
    F#m              E      D2
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 
Esus  E  A     E/G#
พระองค์ดี พระองค์ดี 
     F#m                     Dmaj7
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์ 

Bridge:
       A
B: เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด 
E/G#
ความงดงามไม่มีลบเลือน 
  F#m                  Dmaj7
พระเมตตาทรงดำรงอยู่ 
.
ตลอดกาล 

เพลง ถูกสร้างเพื่อสรรเสริญ | W501

Intro: B | B | E | E | G#m | E |

Verse1:
         B              G#m
1: จิตใจของฉัน นี่เป็นเวลาสรรเสริญ 
E                                           B
นี่เป็นเวลาที่ฉัน จะเข้ามาต่อพระพักตร์ 
     B                        G#m
ฉันได้ยินเสียง เป็นบทเพลงแห่งความหวัง 
       E                                                 B
เรียกจิตใจที่บอบช้ำ เป็นเสียงเรียกให้เข้าไป 

Pre-chorus:
                      E
P: ในที่แห่งการทรงสถิตพระองค์ 
                B/D#
ในที่ๆ เสียงเพลงกังวานก้องไป 
              E
ในที่ๆ หัวใจมีความเปรมปรีดิ์ 
             F#sus        F#
ในที่ๆ ได้พบพระองค์ 

Chorus:
                      B
C: เพราะฉันจะสรรเสริญพระองค์อีก 
           E
ตลอดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ 
       G#m
ไม่มีใครสามารถหยุดฉัน 
                 E
จากการสรรเสริญพระองค์ 
          B
ตราบที่ฉันยังมีลมหายใจ 
            E
ปากของฉันจะสรรเสริญเรื่อยไป 
         G#m
ทุกสิ่งในชีวิตของฉัน 
                E
ถูกสร้างมาเพื่อพระองค์ 
     F#   B
เพื่อสรรเสริญ 

Midtro: | E | G#m | E |

Verse2:
        B                   G#m
2: จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 
                         G#m
จิตใจของฉัน เหตุใดเจ้าจึงนิ่งเฉย 
    E                                               B
จงเข้ามาต่อพระพักตร์ ในที่แห่งความชื่นบาน 

Solo:
E | G#m | E | B | B | E / B / | G#m | E |

End:
  E                       G#m
E: ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 
E                       B
  ถูกสร้างเพี่อสรรเสริญ 

เพลง สาธุการพระนาม(..ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม)

INTRO: A  E  F#m  D2 (x2)

Verse 1:
    A   E
1: สาธุการพระนาม 
          F#m     D2
ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม 
         A               E
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ 
F#m                D2
สาธุการพระนาม 
A   E
สาธุการพระนาม 
          F#m       D2
เมื่อฉันหลงในผืนดินอ้างว้าง 
           A              E
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาร 
F#m                D2
สาธุการพระนาม 

Pre-chorus:
     A                    E
P: ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา 
F#m          D2
  ฉันขอสรรเสริญ 
A                  E
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา 
F#m         D2
  ฉันยังสรรเสริญ 

Chorus:
                      A               E
C: สาธุการพระนามของพระเจ้า 
                 F#m  D
สาธุการพระนาม 
                  A               E
สาธุการพระนามของพระเจ้า 
                 F#m     E      D
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด 

Verse 2:
     A   E
2: สาธุการพระนาม 
          F#m        D2
เมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา 
          A                 E
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนา 
F#m               D2
สาธุการพระนาม 
A   E
สาธุการพระนาม 
          F#m           D2
บนเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม 
           A              E
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม 
F#m               D2
สาธุการพระนาม 

Bridge:
           A                 E
B: ทรงให้และทรงรับไป 
      F#m             D
ทรงให้และทรงรับไป 
     A               E
แต่ฉันขอตัดสินใจ 
   F#m              D
จะสรรเสริญเรื่อยไป 

เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E            F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 

เพลง รักพระองค์มากเท่าใด,พระเยซูข้ารั»WAMActs

Intro:
| D / Dsus / | D / A/D / | (2x)

Verse:
                   G                 D/F#
1: ถามตัวเองว่ารัก พระองค์มากเท่าไร 
          Em7         A
เมี่อนมัสการ ทุกวันเวลา 
           D                 D/F#
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ 
             G                              D/F#
ไม่เคยคิดห่างไกล หรือหันไปจากพระองค์ 
                Em7                    A
เมื่อข้าหลงทางไป ความรักพระองค์ 
           D
คอยฉุดดึงข้าไว้ 

Chorus:
                   G        A/G
C: พระเยซูข้ารักพระองค์ 
              F#m    Bm
พระเยซูข้ารักพระองค์ 
        Em7
ให้ข้าลึกลง 
A                        | D / Em7 / | D/F# / / D |
ลึกลงในรักพระองค์ 
               G     A/G
ใจข้าปรารถนาพระองค์ 
                         F#m    Bm
โปรดประทานความรักมากขึ้น 
        Em7
นำข้าชิดใกล้ 
A                 D
ชิดพระทัยพระองค์ 

Bridge:
                  Em7          A/C#
B: ข้ารักพระองค์มากมาย 
            F#m  F#/A#  Bm
ไม่อาจมีชีวิต..ที่ไร้......พระเจ้า 
                  Em7          A
ต้องการพระองค์เหลือเกิน 
             D
ทั้งสิ้นในชีวิตอยู่เพื่อพระองค์