เพลง ทุกวันเวลา

Verse:
    Gmaj7                           Cmaj7
1: ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์ 
Am7                            D
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ 
B7                          Em
ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ 
         Am7
แด่พระเจ้าสูงสุด 
  F             Dsus   D
ผู้สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
           Cmaj7                 D
C: ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ 
          Bm7                Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
               Am
ทรงเคลื่อนไหวในเรา 
       D                    Gmaj7
ด้วยฤทธิ์   แห่งพระวิญญาณ 
        Cmaj7          D
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ 
              Bm7         Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน 
     Am7
ถวายคำสรรเสริญ 
    D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

End:
         Am7
E: ถวายคำสรรเสริญ 
    D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

เพลง เชิญมารื่นเริงยินดี

Verse:
                 G
1: เชิญมารื่น..เริงยินดี 
                          Bm
ฉลองพระเยซูด้วยความยินดี 
Em                C     Am            Dsus4  D
องค์พระเยซูผู้รักเรา.. ประทานชีวี 
                G
เราจึงเปล่งเสียงยินดี 
                               Bm
ต่อองค์ราชาด้วยเพลงสดุดี 
Em                          Am7      D               G
ถวายพระเกียรติพระผู้ทรงแสนดี นมัสการวันนี้ 

Chorus:
                 C          Am        G                Em
C: เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชมยินดี 
 Am              D          G
 แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์ 

เพลง ให้พระพรหลั่งไหล

Verse1:
    G             D
1: เรา มาร้องเพลง 
      Em                  C
มาครื้นเครงสรรเสริญพระเจ้า 
          G          D          C
ด้วยสุดจิต ด้วยสุดใจ สุดกำลัง 

Verse2:
    G            D
2: เรา มาเต้นรำ 
        Em           C
มาร้องรำเป็นเพลงชื่นบาน 
        G              D             C
เพราะเรารัก เราขอบคุณ องค์พระเจ้า 

Chorus:
      G             D
C: ให้พระคุณความรักเทลงมา 
Em                    C
พระวิญญาณรักษาทุกดวงใจ 
   G             D              C
ให้พระพรหลั่งไหลท่ามกลางพวกเรา 

เพลง มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า

Verse 1:
A          D             E
1: มาเร็วมาร้องสรรเสริญพระเจ้า 
A             D            E                       A
..ร้องรำทำเพลงเต้นโลด สรรเสริญพระองค์ 

Chorus:
           D           E                            A
C: ชูมือขวา ชูมือซ้าย  เฉลิมฉลองพระองค์ 
       D          E                           A   D  E
เราชูใจร้องยินดี อยู่ในความรักพระองค์ 

Verse 2:
A                 D       E                 A
2: องค์พระเยซู พระองค์อยู่ใกล้ๆ เรา 
               D      E                    A
องค์พระเยซู เรามาสรรเสริญพระองค์ 

Bridge:
    D             E        F#m
B: พระเยซู   เรารักพระองค์ 
E    D          E                F#m
พระเยซู  อยากอยู่ใกล้พระองค์ 
        Bm                  C#m
อยากชมความงามพระองค์ 
         F#m    E            D              E
อยากเห็นพระพักตร์พระองค์  อยู่กับเรา 

เพลง พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

Intro: F  Am7  Bb  Csus  C

Verse 1:
                 F          Am7
1: พระเจ้าทรง เลี้ยงดู 
Dm7             Am7
เราเรียนรู้ความรักพระองค์ 
Bb        Am7      Dm7
นำเราไปริมน้ำสงบ 
Gm7               Csus  C
ฟื้นวิญญาณของเรา 

Verse 2:
    C/E     F       Am7
2: พระเจ้านำก้าวไป 
Dm7        Am7
เราไม่เคยขัดสนอะไร 
Bb             Am7       Dm7
นำเราไป ในทางชอบธรรม 
Gm7                Csus  C
เพื่อพระนามพระองค์ 

Chorus:
       Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
C: พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
             C        Bb
ผ่านเขาเงาอันตราย 
            F/A       Gm7
เราไม่ต้องกลัวอะไร 
                Csus
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์ 
  Bb/D  C/E  F           Bb/F  F
พระเจ้า     จะนำเราไป 
     C/E    Dm7
แม้ทางจะยากเพียงใด 
                   C         Bb
ความรักและความดีงาม 
             F/A      Gm7
ติดตามเราทุกวันไป 
            Csus      C               F
เราอยู่ในน้ำพระทัย  ของพระองค์ 

เพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้า

Intro:  G D Em C D

Verse:
    G         D               Em
1: พระเยซู เป็นที่รักของข้า 
                   C       D
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์ 
G                D                   Em
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี 
                     C        D
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา ข้าจึงได้รู้ว่า 

Chorus:
    G          D           Em
C: รักพระองค์  มีพระองค์ 
                  C             D
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไป ข้ามีพระองค์ 
G          D                   Em
พระผู้ช่วย  และทรงเป็นเพื่อน 
                           C            D
ข้าสรรเสริญพระองค์ ตลอดชีวิตนิรันดร์ 

เพลง ผู้เดียวที่เราถวายพระสิริ

Verse:
    G                         Bm
1: ทรงปกคลุมใจ ด้วยสันติสุข 
      Am7            D7
ช่วยเหลือ ลูกทุกเวลา 
G                        Bm
ทรงเป็นความหวัง นำทางชีวา  
     Cmaj7        D
ทุกครา ที่ลูกร้องทูล 

Pre-chorus:
           Em                  Bm
P: อ้อมแขนพระองค์ นั้นคอยอยู่ 
    Cmaj7                     G
จะโอบกอดลูก ด้วยรักเสมอ 
           Am7           G
หมดดวงใจลูกจึงร้องสรรเสริญ 
     Cmaj7        D7
สุดวิญญาณนมัสการ 

Chorus:
             C                D7
ผู้เดียวที่เรา ถวายพระสิริ 
            Bm7              Em
ผู้เดียวที่สม ควรสรร[ระ]เสริญ 
           Cmaj7          D7
คือพระบิดา ที่เรา รักบูชา 
           Bm7              E
จะแสวงหา จนพบพระพักตร์ 
             C                D7
ผู้เดียวที่เรา ถวายพระสิริ 
            Bm7              Em
ผู้เดียวที่สม ควรสรร[ระ]เสริญ 
                 Am7
คือ องค์พระบิดา 
            D7                   G
 พวกเรารักพระองค์ เหลือเกิน 

End:
                     Am7
E: โอ องค์พระบิดา 
           D7                   G
พวกเรารักพระองค์ เหลือเกิน 


เพลง พระองค์ทรงฤทธิ์

       G               A                Em  b  F#m 
C: พระองค์ทรงฤทธิ์ ทรงใหญ่ยิ่งและอัศจรรย์ 
               Am Bm7
ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ 
 C/D  D  D/E   E   C D G  D E A
ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ 


เพลง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่-กาโด เอโลฮาย

Verse1:
1: พระเจ้าผู้งามตระการ 
ล้นด้วยบารมี 
ให้เราชื่นใจยินดี 
ให้เราชื่นใจยินดี 
โอบล้อมด้วยแสงเฉิดฉาย 
ความมืดมลายจากไป 
สั่นกลัวพระสุรเสียง 
สั่นกลัวพระสุรเสียง 

Chorus1:
C: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ร้องสรรเสริญ 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ให้โลกเห็นความ 
เกรียงไกร  พระเจ้า 
ทรงยิ่งใหญ่ 

Chorus2:
2: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ร้องสรรเสริญ 
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
ให้โลกเห็นความ 
เกรียงไกร  พระเจ้า 
ทรงยิ่งใหญ่ 

Verse2:
3: ทรงพระชนม์นิจนิรันดร์ 
อยู่เหนือคืนวันเวลา 
จากเบื้องต้นจนสุดท้าย 
จากเบื้องต้นจนสุดท้าย 
พระเจ้า คือพระบิดา 
พระบุตร  พระวิญญาณ 
ดุจลูกแกะและดุจสิงห์ 
ดุจลูกแกะและดุจสิงห์ 

Bridge1:
[พระ] นามเหนือใดๆ 
[พระองค์] ควรคู่คำสรรเสริญ 
หมดใจข้าร้อง 
พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่ 

Bridge2:
[พระ] นามเหนือใดๆ 
[พระองค์] ควรคู่คำสรรเสริญ 
หมดใจข้าร้อง 
พระเจ้า ทรงยิ่งใหญ่