เพลง ทุกวันเวลา

Verse:
    Gmaj7                           Cmaj7
1: ทุกวันเวลา  ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                          Cmaj7
ทุกวันเวลา  อยู่ในความรักของพระองค์ 
Am7                            D
ทุกวันเวลา  ข้าอยากสรรเสริญ 
B7                          Em
ทุกวันเวลา  ข้าขอบพระคุณ 
         Am7
แด่พระเจ้าสูงสุด 
  F             Dsus   D
ผู้สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
           Cmaj7                 D
C: ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ 
          Bm7                Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 
               Am
ทรงเคลื่อนไหวในเรา 
       D                    Gmaj7
ด้วยฤทธิ์   แห่งพระวิญญาณ 
        Cmaj7          D
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ 
              Bm7         Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน 
     Am7
ถวายคำสรรเสริญ 
    D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

End:
         Am7
E: ถวายคำสรรเสริญ 
    D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

Intro: G Dsus G/B C2 (x3)

Verse1:
                              G
1: ทรงเปลี่ยน..ความเศร้าโศก 
                       Dsus
ให้พลิกกลับกลายเป็นความยินดีชื่นบาน 
                            Em                            C
ทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจ ให้ข้ามีความเปรมปรีดิ์ 
                   G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                        Dsus
ให้เสียงแห่งความยินดี ดังก้องไป 
                 Em                                  C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Chorus:
              G                              D
C: พระองค์ดี ทรงแสนดี พระองค์ดี เสมอไป 
           Em            D                     C
พระองค์ดี และความรักมั่นคงนิจนิรันดร์ 

Verse2:
                        G
2: ความรักแสนยิ่งใหญ่ 
                  Dsus
พระบิดาได้ทรงประทานให้เรา 
                Em                 C
ไม่เคยหยุดยั้งไป สดทุกเช้าวันใหม่ 
                    G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                        Dsus
พระองค์ทรงแสนดี ไม่เคยเปลี่ยนไป 
                     Em                           C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Bridge:
Am              G/B            C
B: ถึงความทุกข์ อยู่รอบกาย 
             G/B
ข้าวางใจ พระสัญญา 
Am                                       D
เพราะความยินดีจะมา ในเวลาเช้า 

Intrumental: G C G/B Dsus (x2)

เพลง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

Verse1:
         C                    G/B
1: พระองค์เต็มด้วยศักดิ์ศรี 
Am7
เปี่ยมด้วยพระบารมี 
                   Fmaj7
ทุกคนต่างซ้องสรรเสริญ 

โลกต่างซ้องสรรเสริญ 
     G    C            G/B
พระองค์เป็นแสงสุกใส 
       Am7
ความมืดมลายจากไป 
                    Fmaj7
พระสุรเสียงครั่นคร้าม 
                    G
พระสุรเสียงครั่นคร้าม 

Chorus:
         C
C: พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
G/B               Am7
ร้องด้วยกัน พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 
    Fm7
จงร้องสรรเสริญพระเจ้า 
     G           C
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 

Verse2:
         C                G/B
2: พระองค์ผู้ทรงพระชนม์ 
     Am7
และไร้ซึ่งกาลเวลา 
Fmaj7
เป็นเบื้องต้นและสุดท้าย 
.
เป็นเบื้องต้นและสุดท้าย 
     C                    G/B
พระบิดาและพระบุตร 
Am7
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
     Fmaj7
ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว 
                          G
ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว 

Bridge:
    G/B
B: พระนามเหนือนามใดใด 
Am7                C/G
สมควรรับการสรรเสริญ 
    Fmaj7
จิตใจฉันร้อง 
      G          C
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ 

เพลง เรานมัสการ

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G     G/F#      Em
เรา  เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#          Em
C: เรานมัสการ  องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์