เพลง ทุกวันเวลา | W501

Verse:
    Gmaj7                       Cmaj7
1: ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ 
Gmaj7                        Cmaj7
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์ 
Am7                           D
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ 
Bm7b5                      Em
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ 
       Am7          F          Dsus   D
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
           Cmaj7                 D
C: ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ 
        Bm7b5            Em7
ขอสรรเสริญพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่ 
            Am
ทรงเคลื่อนไหวในเรา 
       D                        Gmaj7
ด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ 
      Cmaj7       D
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ 
Bm7b5           Em7
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน 
       Am7
ถวายคำสรรเสริญ 
           D              Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

End:
           Am7
E: ถวายคำสรรเสริญ 
           D             Gmaj7
แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์ 

เพลง ข้าจะรักและบูชา | Bongkote

Verse1:
           G
1: อยากจะพบพระองค์ 
            C/G         G
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา 
G/F#    Em
อยากจะเห็นพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
    Am    D      Bm     Em
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด 
    Am  C         Dsus  D
ได้พินิจในความงาม 

Verse2:
                G
2: อยากจะนั่งลงใกล้ 
                C/G               G
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู 
G/F#  Em
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ 
   D               C
ผู้เป็นที่รักของข้า 
        Am    D     Bm     Em
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด 
     Am     Cmaj7     Dsus4  D
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด 

Chorus:
            Cmaj7         Bm Em
C: ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
        Am         D               G
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์ 
       Cmaj7         Bm Em
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ 
          Am     D          G
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

End:
              Am     D          G
E: อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์ 

เพลง โปรดส่งการเจิม(..ลงมาเหมือนดั่งฝน)

Verse1:
            G                                 C
1: โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนดั่งฝน 
     G                              C
กระหน่ำลงมาจนใจเราท่วมท้น 
    Bm     Em7    Bm         Em7
หัวใจ ต้องการ ขอเจิม เราทุกคน 
                  F                     Dsus  D
ประทานพระวิญญาณ การฟื้นฟู 

Verse2:
       G                                  C
2: จะถ่อมตัวลงรอคอยและอธิษฐาน 
      G                                 C
พระหัตถ์บันดาลดลใจเหนือผู้คน 
      Bm    Em7   Bm    Em7
ร้อนรน ฟื้นใจ ภายใน ฟื้นฟู 
              F                      Dsus  D
ส่งไฟพระวิญญาณ ทั่วแผ่นดิน 

Chorus:
                             G      C
C: พระวิญญาณพระเจ้า เสด็จมา 
                        G          C
พระวิญญาณพระเจ้า ช่วยเปิดตา 
G                     Bm
พระวิญญาณพระเจ้า 
        Em7        Bm         Em7
เร้าใจให้ เปิดประตู พบทางใหม่ 
        F             Am7         Dsus  D
นำข้าไป จนใกล้ชิด ที่พระทรวง 
                        G      C
พระวิญญาณพระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์ 
                        G       C
พระวิญญาณพระเจ้า ให้ชีวิต 
G                      Bm
พระวิญญาณพระเจ้า 
          Em7        Bm           Em7
ขอเจิมให้ เปี่ยมพลัง ร้อนด้วยไฟ 
                  F          Am7            D    G
ไฟแห่งความรัก นมัสการ รับใช้พระองค์ 

Bridge:
    G              C
B: ข้าต้องการกำลังใหม่ 
D              Bm
ข้าต้องการกำลังใหม่ 
G              C
ข้าต้องการกำลังใหม่ 
D                   G
กำลังจากเบื้องบน 
G7              C
ขอทรงแตะต้องใจข้า 
D               Bm
ขอทรงแตะต้องใจข้า 
G              C
ประทานกำลังให้ใหม่ 
D                   G
กำลังจากเบื้องบน 


เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(..และในวันหนึ่ง)

 verse1:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ | แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

Verse2:
2: และในวันหนึ่ง ข้าจะเดินข้ามไป 
เพื่อได้ต่อสู้ ศัตรูสุดท้าย 
แต่เมื่อความตาย นำสู่ความมีชัย 
จะได้เห็นแสง แห่งราศี 
เพราะพระองค์ทรงอยู่