เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ 

เพลง ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก | W501

Intro: G Dsus G/B C2 (x3)

Verse1:
                            G
1: ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก 
                       Dsus
ให้พลิกกลับกลายเป็นความยินดีชื่นบาน 
                            Em
ทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจ 
                         C
ให้ข้ามีความเปรมปรีดิ์ 
                   G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                             Dsus
ให้เสียงแห่งความยินดี ดังก้องไป 
                 Em                                  C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Chorus:
              G
C: พระองค์ดี ทรงแสนดี 
            D
พระองค์ดี เสมอไป 
           Em            D                     C
พระองค์ดี และความรักมั่นคงนิจนิรันดร์ 

Verse2:
                        G
2: ความรักแสนยิ่งใหญ่ 
                  Dsus
พระบิดาได้ทรงประทานให้เรา 
                Em
ไม่เคยหยุดยั้งไป 
                   C
สดทุกเช้าวันใหม่ 
                    G
ข้าจึงโห่ร้องบอก 
                        Dsus
พระองค์ทรงแสนดี ไม่เคยเปลี่ยนไป 
                 Em                                 C
สรรเสริญพระเจ้า และร้องเป็นเพลงบทใหม่ 

Bridge:
Am              G/B            C
B: ถึงความทุกข์ อยู่รอบกาย 
             G/B
ข้าวางใจ พระสัญญา 
Am                                       D
เพราะความยินดีจะมา ในเวลาเช้า 

Intrumental: G C G/B Dsus (x2)

เพลง อยากให้ทุกวันเวลาเป็นการสรรเสริญพระเจ้า

Intro: Dmaj7 / Dmaj7 / C#m7 / F# / Bm7 / E / A / A /

Verse:
                  Dmaj7                    Amaj7
1: อยากให้ทุกวันเวลา เป็นการสรรเสริญพระเจ้า 
              Dmaj7                         Amaj7
อยากให้ทุกการกระทำ เป็นการสรรเสริญพระองค์ 

Pre-chorus:
                       D                                C#m7       C#m7/C
P: ฉันอยากให้ทุกๆ สิ่ง และอยากให้ทุกๆ อย่าง 
   Bm       E                         A   A7
ที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

Chorus:
                   Dmaj7
C: เพราะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า 
           C#m7       F#m7
และไม่มีสิ่งใด ที่ดีกว่านี้ 
Bm7           E                           A   A7
ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 
                 Dmaj7
เพราะพระองค์สมควรคู่คำสรรเสริญ 
           C#m7             F#m7
และไม่มีผู้ใดที่สมควรกว่านี้ 
Bm7           E                          A
ฉันจะอยู่จะร้องสรรเสริญพระองค์ 

เพลง เหนือโลกา | Bongkote

Verse 1:
    A              E
1: แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์ 
F#m     D
ในที่สูงอันชื่นบาน 
A        E         F#m  D
จักรวาลชื่นชมยินดี 
 F#m    B
พระสิริของพระองค์ 
  D                   E
ครอบครองอยู่เหนือโลกา 

Chorus:
                 A                 E
C: เรายกย่องพระนามพระองค์ 
         F#m                 D
เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่ 
        A          E
ไม่มีใคร สิ่งใดเท่าเทียมพระองค์ 
  F#m               D
ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร 

Verse 2:
     A              E
2: พระองค์ทรงยุติธรรม 
F#m     D
ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง 
A         E                  F#m  D
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ 
F#m          B
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 
  D                     E
ครอบครองอยู่เหนือโลกา 

Bridge:
    F#m      B
B: พระสิริของพระองค์ 
D            E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ 
  F#m        B           D (E)
ครอบครองอยู่เหนือโลกา 

เพลง แก้วตาดวงใจ | W501

Intro: G2 G C Em7D C9

Verse:
     G                        C9
1: ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก 
      G                         D
และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
G                       C9
ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้ 
      Em7         D6            C9
โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ 
Am7                Gsus2/B
แม้คนทั้งโลกหันหลังไป 
                             Cmaj7
แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา 
                    G
ทำให้ชีวิตมีคุณค่า 
Am7               Gsus2/B
แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ 
                           Cmaj7
แต่พระองค์มองที่ข้างใน 
                      D
และทำให้ข้าได้รู้ว่า 

Chorus:
                         Cmaj7
C: ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ 
                         G/B
และข้าพ้นทาสเป็นไท 
                         Am7
พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่ 
      D11           G
ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
Am      Bm  cmaj7
ข้าจึงขอมอบชีวี 
                       G/B
ติดตามด้วยใจซื่อตรง 
                Am7                D
ถวายทุกสิ่งที่มี ถวายหมดทั้งชีวิต 
                            G  C  Em7D  C9
อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 

Bridge:
                      G
B: ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ 
                 Em
เติมความหวังขึ้นใหม่ 
             Cmaj7
เยียวยารักษาใจ 
              Dsus4  D
ไม่เคยทอดทิ้งไป 
                    G
ทรงเฝ้ามองทุกเวลา 
            Em
ไม่เคยละสายตา 
        Cmaj7             Dsus4 D
ในความรัก ข้าได้พบได้รู้ว่า 

เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E            F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า