เพลง มานี่เป็นเวลานมัสการ » Glory Music

Intro: D D D/G D/G

Verse:
    D  D2           Dsus D
1: มา นี่เป็นเวลานมัสการ 
A                 Em Bm G
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ 
D  D2  D       Dsus D
มา นมัสการดั่งที่เป็น 
A                          Em Bm G
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น 
D
มา 

Chorus:
    G
C: สักวันทุกลิ้นจะยอมรับ 
    D               D2
ว่าทรง เป็นพระเจ้า 
G                           D
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง 
G
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่า 
    Bm
คงเป็นของบรรดา 
  G                   Asus A
ผู้รับและเลือกพระองค์ 

เพลง ทางเดียว เยซู | Hillsong

Intro: B B G#m G#m F# F# E E

Verse 1:
 B                    B
1: ข้าวางชีวิตลงที่พระบาท 
G#m                             G#m
  พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ 
F#                         F#               E  E
  เมื่อข้ากลับมา พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น 
B                             B
  ท่ามกลางปัญหาร้องเรียกพระองค์ 
G#m                 G#m
  เป็นองค์สูงสุดที่ข้าต้องการ 
F#                   F#           E    E
  ข้าถ่อมชีวิตทั้งสิ้นแด่พระองค์ 

Chorus:
   B            F#
C: ทางเดียว เยซู 
G#m                E
  ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว 
B             F#
  ทางเดียว เยซู 
G#m                 A            G#m  E  G#m  E
  ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว 

Verse 2:
  B                        B
2: ทรงอยู่ท่ามกลางเราเสมอ 
G#m            G#m
  จะอย่างไรที่ไหนทรงคอย 
F#                           F#           E   E
  พระคุณพระองค์ พันผูกต่อชีวิตข้า 
B                  B
  พระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป 
G#m        G#m
  จะวันวานวันนี้เหมือนเดิม 
F#                   F#              E  E
  รักนิรันดร์พระองค์อยู่ตลอดไป 


Bridge:
    B                             F#
B: ทรงเป็นทางนั้น ความจริง ชีวิต 
    G#m                 E
อยู่ด้วยความเชื่อ ใช่ด้วยสายตามองเห็น 
   G#m  F#           E     E
ข้ามี....ชีวิตเพื่อพระองค์ 

เพลง พระเยซู พระผู้ช่วย

Intro:  (2x)
A / / / | E / / /

Verse:
  A           E
1: พระเยซู พระผู้ช่วย 
F#m      E           D
ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ 
           A/C# D                 A/E
ในทุกๆ วัน.... ฉันอยากสรรเสริญ 
    F#m                  G  D/F# Esus  E  D/E
ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์..เจ้า 
A                E
  พระทรงเป็น ที่กำบัง 
F#m           E           D
ป้อมปราการและกำลังใจ 
              A/C# D           A/E
เชิญทุกชีวิต.... และทุกๆ สิ่ง 
F#m       G     D/F#  Esus  E
พากันสรรเสริญพระ....เจ้า 

Chorus:
     A                 F#m      D             D/E  E
C: สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลกา ร่วมร้องเพลง 
   A              F#m     D          Esus E
พลังและฤทธิ์เดช สรรเสริญกษัตรา 
 F#m                 E  D
ภูเขากราบลงและทะเลคึกคะนอง 
           E    F#m  E/G#
ส่งเสียงร้องสรร....เสริญ 
A            F#m7 D            D/E  E
ฉันร้องชื่นชม ยินดีในฝีพระหัตถ์ 
       A         F#m7      D             Esus  E
และฉันจะรักพระองค์ ตลอดชีพวางวาย 
F#m                          D       E          A
ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญากับ พระองค์ 

End:
  E       A
E: พระองค์ 

เพลง พระนามพระองค์บริสุทธิ์

Intro: F/A G/B F C Gsus C

Verse:
    C         C/B     F/A C/G
1: พระนามพระองค์บริสุทธิ์ 
      F          C/E       Dm/C G
แผ่นดินโลกนี้เต็มด้วยพระสิริ 
C     C/B         F/A      C/G
สรรพสิ่งทั่วหล้าซ้องสรรเสริญ 
F           C/G             E7
ถวายพระเกียรติ แด่พระองค์ 

Pre-chorus:
    Am D7     G/F     C
P: พระสิริ ทอแสงบนเรา 
      Fmaj7  C/E     Dm7 G7
ให้โลกรู้  ยังทรงพระชนม์ 

Chorus:
         C          Em       F
C: ฟ้าสวรรค์แซ่ซ้องสรรเสริญ 
Dm7          G7
แด่พระองค์ผู้งดงาม 
     Em7           Am
พระนามผู้ทรงสมควร 
       F           G7    C
ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

End:
           F           G7    C
E: ฮาเลลูยา องค์จอมราชา 

เพลง ที่กางเขน

Verse1:
         D               Dmaj7
1: พระโลหิตของพระเยซูไหล 
      G                  A7
พระองค์ทนทุกข์อับอาย 
     D            Dmaj7
จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย 
   G        A7       D
ก็เพื่อล้างบาปของข้า 

Chorus:
             D
C: ที่กางเขน ที่กางเขน 
    Dmaj7     Em
ข้าได้เห็นความสว่าง 
             G                Gm          D  D7
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย 
           G      A7        F#m7  Bm7
เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นกระจ่าง 
      Em     A7           D
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย 

Verse2:
         D          Dmaj7
2: พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน 
    G                 A7
รับบาปรับเวรแทนข้า 
     D                 Dmaj7
พระองค์สำแดงความรักเมตตา 
      Em    A7        D
ความรักใดไม่เปรียบปาน 

Verse3:
          D                   Dmaj7
3: พระองค์ทนทุกข์ มากมายเหลือคิด 
    G                A7
ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์ 
    D           Dmaj7
ข้าขอถวาย ทั้งกายและจิต 
   Em     A7       D
ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์