เพลง พระเจ้าเป็นความรัก

Verse1:
          D                          G
1: พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความรัก 
      D              A7
พระเจ้าเป็นความรัก 
      D                        G
พระเจ้าเป็นความรัก พระเจ้าเป็นความรัก 
      D  A7        D
พระเจ้าเป็นความรัก 

Chorus:
        D                   G
C: เมื่อฉันจะนิทราในเวลาราตรี 
    D                      A7
ฉันคิดถึงพระเจ้าพระบิดา 
    D           D7           G
ฉันรู้แน่  พระองค์ทรงรักฉันทุกเวลา 
        D          A7            D
เพราะว่าฉันเป็นบุตรของพระองค์ 

เพลง น้ำแห่งชีวิต

Intro: | D | C | A | (2x)

Verse:
    D                    G
1: ใจที่กระหายและเหนื่อย 
D              G
ใจที่ทนทุกข์ลำบาก 
D                   C   G/B  Asus
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง 
        D  C  G/B  D
จงเข้ามา 

Chorus:
                    G       D/F#
C: พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต 
            G         D/F#
ให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิต 
      Bm7    F#m7
หล่อเลี้ยงหัวใจ 
    G   D/F#
ให้ชีวิตใหม่ 
    Em7               Asus  A
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 
         D
มาจากใจ 

Tag:
        Em7               Asus  A
T: แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล 

End:
             D
E: มาจากใจ