เพลง เติมให้เต็มล้น

Verse:
    G                            Cmaj7
1: เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต 
G                              Cmaj7
เราเข้ามารับกำลังใหม่ในพระสิริ 
        Am               D
ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย 
          Bm            Em
ในความรักของพระบิดา 
         Am
ขอพระพรได้เทลงมา 
          Am7/D
พระวิญญาณสวมทับอีกครา 

Chorus:
                  G
C: เติมให้เต็มล้น 
             Em
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
           Cmaj7
จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา 
     Am7                 D
ทรงรักษาตามพระสัญญา 
              G
เติมให้เต็มล้น 
             Em
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 
           Cmaj7
จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา 
             Am7   D
ทรงนำพาทุกวันเวลา 
             G        C
อยู่ในการทรงสถิต 
                 C                 G
E: เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น 

เพลง มาเถิดให้เราพากันไป

Verse:
    D
1: มาเถิดให้เราพากันไปยัง 
Em7           A7
ภูเขาของพระเจ้า 
 Em7  A7              D
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์ 
        G       A7     Em7  D
C: พระองค์จะทรงนำในมรรคา 
      G     A7                   D    D7
และเราจะเดินไปในทางพระองค์ 
           G           C#7 F#m Bm7
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน 
         Em7             A7                D
และพระดำรัสของพระองค์ จากเยรูซาเล็ม 

เพลง เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ

Verse1:
1: เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ 
เรามาเพื่อชื่นชมยินดี 
เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่ 
ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ 

Chorus:
C: เพราะพระเยโฮวาห์ เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ 
องค์จอมราชา ใหญ่ยิ่งเหนือพระใด 
องค์พระศิลาแห่งความรอดของเรา 
เราร้องเพลง เต้นรำ นมัสการและชื่นชม 
ยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์ 

Bridge:
B: ที่ลึกของแผ่นดิน อยู่ในพระหัตถ์ 
ที่สูงของภูเขา เป็นของพระองค์ 

เพลง จิตวิญญาณข้ากระหาย

 D      A/C#       Bm7 
จิตวิญญาณข้ากระหาย 
 Am7  D7       G         A      D   A
พระเจ้าดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ 
  D      A/C#     Bm7     Am7 D7
ทรงเป็นความปราถนา แห่งจิตใจข้า 
G          A      D
ที่อยากสรรเสริญพระองค์ 
          Bm                  G       D
C:ทรงเป็นโล่ กำบังที่เข้มแข็ง 
G                Em     F#7
ทรงเป็นผู้เดียว ที่ข้ารักเทิดทูน 
  D  A/C#  Bm7   A
ทรงเป็นความปราถนา 
 D7    G          A       D (Dsus4)
แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์ 

เพลง จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Verse:
    D       F#m    G             D
1: จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า 
G                D                A    A7
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 
D             F#m        G                D
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ 
G    D       A7 D
ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา 

Chorus:
     D   F#m G  D     G   D   A7 D
C: ฮา..เล....ลู..ยา    ฮา..เล..ลู....ยา 
D   F#m G  D    G    D       A7  D
ฮา..เล....ลู..ยา    ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา