เพลง ข้ายอมทุกสิ่ง

Verse:
    G
1: ข้ายอมทุกสิ่ง 
          Bm
จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง 
       C
สิ่งใดที่ทรงบัญชา 
Am        C
ข้าขอทำตาม 
              D
เมื่อรู้ว่านั่นเป็นน้ำพระทัย 

Chorus:
 Gsus    G        Emsus      Em
C: ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ 
Gsus   G        Emsus   Em
ข้ารักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดกำลัง 
Amsus   Am            Dsus      D
ข้าขอเทิดทูน บูชาพระนามพระองค์ 
Gsus     G       Emsus      Em
ข้าขอเทใจ ออกมาเป็นคำสรรเสริญ 
Gsus   G   Emsus    Em
ข้าขอชูมือ ถวายคำสดุดี 
 Amsus   Am  Dsus     D
ในชีวิตนี้ ข้ามีพระองค์ผู้เดียว 
           G
เป็นพระเจ้า 

เพลง พระองค์ทรงสมควร | Crossover

Intro: | G C | Bm7 Em7 | F | D | G |

Verse1:
    G           C            D/F#                   G
1: วันเวลาที่เปลี่ยนไป พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง 
Em              C            D
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ 
 G              C/E       D/F#                   G
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว พระองค์ยังเหมือนเดิม 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป 

Chorus:
                      G              D/F#        Em7
C: พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 
      D         C                              D
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา 
                     C         Bm7    Em7
เพราะพระองค์แสนดี และไม่มีใครจะเหมือน 
                  Am7         D             G
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการสรรเสริญ 

Verse2:
    G              C/E       D/F#            G
2: วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น 
Em                   C               D
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ 
 G             C/E           D/F#              G
คืนและวันที่เหน็บหนาว พระองค์อยู่ข้างเรา 
Em                 C             D
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป 

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse:
    F                   Bb
1: จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด 
                F
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย 
     F               Dm
จงเข้าไปในพระวิหาร 
       Gm           C
และนมัสการพระองค์ 
 F                       Bb
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง 
          F  C    Dm
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์ 
       Gm
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ 
                  C
สมควรสรรเสริญ 

Chorus:
            Bb        F
C: ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า 
             Bb              F
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์ 
            Bb                   Gm           C
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน 
              Bb        F
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย 
       Bb                        F
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร 
         Gm        C                   F
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า 

End:
E: สรรเสริญพระเจ้า 

เพลง โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า

Verse:
    C            Em                 Am
1: โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า 
              F           Dm G
โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต 
                F                 G7
โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่ 
              C         Em          Am
จากความบาป ทั้งหลายของข้า 
               F Fm              C Em      Am
ทรงชำระข้า.. ขาวยิ่งกว่าหิมะ.. กว่าหิมะ 
      Dm             F        G7       C
โดยพระคุณ ทรงการุณย์.. แก่ตัวข้า 

เพลง ขอบพระคุณด้วยใจโมทนา

Verse:
                 F             C
1: ขอบพระคุณ ด้วยใจโมทนา 
       Dm              Am
ขอบพระคุณ แด่องค์บริสุทธิ์ 
            Bb                       F
ขอบพระคุณ เพราะพระองค์ประทาน 
         Eb     Gm  C7
พระเยซู พระบุตร 

Chorus:
           Am   Dm                         Gm
C: เดี๋ยวนี้ ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็ง 
       C                     F
ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี 
              Dm                Eb         Gm
เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา 

End:
           F
E: ขอบพระคุณ 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน 

เพลง ฉันคิดถึงคุณ

Verse:
            G             C                  G
ฉันคิดถึงคุณอยากจะบอกถึงความในใจ 
             G
คิดถึงด้วยใจ ด้วยใจที่ปรารถนา 
           C                   G
อยากจะบอกว่าชีวิตมีคุณค่า 
        Am                D
ด้วยวาจาที่มาเป็นเสียงเพลง 
              G                    Em
พระคริสต์รักคุณ คุณรู้บ้างหรือเปล่า 
             G
ไยทำโศกเศร้าดูชีวิตเซ็งๆ 
          C                           G
อย่าเพิ่งด่วน ด่วนคิดทำลายตนเอง 
       Am       D            G
มาฟังเพลงพระเยซูทรงรักคุณ 

Chorus:
         G
C: แม้คุณ แม้คุณ แม้คุณ จะเป็นเช่นไร 
    D                G
แม้ใจไร้ความอบอุ่น 
        C           Am
พระเยซูผู้ทรงรักคุณ 
          D          G
ทรงเกื้อหนุนทุกเวลา