เพลง พระองค์แบกรับไว้ | W501

Intro: E  G#m  F#m  A
         E  G#m  F#m  A
         E  C#m9  F#m  A
         E  C#m9  F#m  A  B

Verse1:
                    Amaj7              E/G#
1: พระเยซูได้ถ่อมลง เจ็บทุกข์ทน 
                     F#m7                  E
เพื่อช่วยฉันให้พ้น หลุดพ้นคำแช่งสาป 
               Amaj7                G#m       C#m
จะมีใครสักกี่คน ยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาป 
      F#m        Bsus4    E    C#m9  F#m  A  B
และฉันสุดซาบซึ้งในพระคุณ 

Chorus:
                                Amaj7                 G#m7
C: เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้ 
C#m7               F#m7  Bsus      E
ทุกข์และโศกโรคภัย.. ให้ฉันได้มีเสรี 
                            Amaj7                G#m7
เพราะทรงยอมแบกไว้ พระองค์แบกรับไว้ 
        C#m7     F#m7     Bsus4        E
ความบาปลึกในใจ เพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณ 

Midtro: E  C#m9  F#m  A
            E  C#m9  F#m  A  B

Verse2:
                        Amaj7            E/G#
2: ฉันจึงยอมก้มกราบลง ต่อพระองค์ 
                  F#m7                      E
ด้วยหัวใจสุขล้น หลุดพ้นจากความบาป 
                  Amaj7           E/G#
วางจิตใจฉันถ่อมลง ต่อพระนาม 
C#m      F#m     Bsus4       E
พระเยซูผู้นั้น ที่ไถ่ฉันพ้นความตาย 

Outtro: E  C#m9  F#m  A
            E  C#m9  F#m  A  E


เพลง ในอ้อมแขนพระองค์

Intro: E F#m7 G#m7 A (2x)

Verse 1:
    E
1: ฉันร้องบทเพลงสรรเสริญ 
            A2      C#m7
ถวายต่อหน้าพระพักตร์ 
             A2
ความรักที่ฉันต้องการ 
        B                      E
พระเยซู ฉันต้องการพระองค์ 

Verse 2:
                E
2: เพราะฉันเป็นของพระองค์ 
                    A      C#m7
เพราะทรงยอมตายเพื่อฉัน 
               A2
พระคุณพระองค์นิรันดร์ 
         B                  C#m7
พระเยซูฉันต้องการพระองค์ 

Pre-chorus:
   C#m7    A2              E       B
P: ในอ้อมแขนพระองค์ ไม่เคยทิ้งฉันไป 
C#m7       A              E           B
  ฉันขอได้แนบสนิท อยู่ในวิถีพระองค์ 

Chorus:
        E               B
C: บัดนี้ได้ใกล้พระองค์ 
B            C#m7
ชีวิตฉันแสนชื่นชม 
                A
ชีวิตฉันแสนชื่นบาน พระองค์ 
    E                   B
ฉันรู้ ฉันไม่เหมือนเดิม 
B       C#m7
ชีวิตฉันเปลี่ยน 
                       A2
ฉันขอได้ใกล้พระองค์ 
                       E  (C#m7)
ฉันขอได้ใกล้พระองค์ 

Bridge:
   C#m7    A2        E         B
B: ขอสรรเสริญพระนามพระองค์ 
      C#m7            B
เพราะฉันต้องการได้มาอยู่ใน 
         A       A2
ที่ประทับพระองค์ 

เพลง จงเปล่งเสียง » WAMActs

Intro:
E/G#  A  C#m  B
E/G#  A  C#m  B

Verse 1:
            E/G#  A         C#m   B
1: ทรงสถิต...... เมื่อเรายกพระองค์ 
            E/G#     A       C#m  B
ทรงประทับเหนือคำสรรเสริญ 
              E/G#  A             C#m      B
ทรงครอบครอง.... เหนือทุกสรรพสิ่ง 
            E/G# A          C#m  B
ทรงประทับ....ในคำสรรเสริญ 

Pre-chorus 1:
  C#m                             B
P: พระองค์สำแดงให้เราได้รู้และได้เข้าใจ 
A                                    B
  เรายกเสียงสรรเสริญ พระองค์ทรงกระทำการ 
C#m                    B
  ด้วยใจ ขอเทิดทูนมารวมกันสรรเสริญพระองค์ 
  A
  โอ 

Chorus:
                E                      B
C: จงเปล่งเสียงแห่งการสรรเสริญ 
          A
ร้องให้ก้องไป ให้ยิ่งกว่าเสียงใด 
          E                      B
ยกพระองค์ ประกาศพระนาม 
          C#m  A  B
องค์สูงสุด 

Verse 2:
                E/G#  A         C#m          B
2: ยามสรรเสริญ.... เราสัมผัสพระองค์ 
        E/G#   A        C#m  B
ทรงสถิตและทรงทำการ 
          E/G#  A           C#m          B
ทรงไถ่เรา...... รอดจากบาปเป็นไท 
            E/G#  A            C#m  B
ทรงเป็นทาง..สู่ความชอบธรรม 

Pre-chorus 2:
  C#m                             B
3: พระองค์สำแดงให้เราได้รู้และได้เข้าใจ 
A                                    B
  เรายกเสียงสรรเสริญ พระองค์ทรงกระทำการ 
C#m                    B
  ด้วยใจ ขอเทิดทูนมารวมกันสรรเสริญพระองค์ 
  A
  ทรงไถ่เรา 

Instrumet:
A  B  C#m  B/D#
A  B  C#m  B/D#

Bridge 1:
                    E
B: เมื่อเราสรรเสริญ 
               A
การเจิมลงมา 
                E
เมื่อเราสรรเสริญ 
               A
การเจิมลงมา 

Bridge 2:
                       C#m                B
4: ด้วยเสียงสรรเสริญ เรายกพระนาม 
            E/G#       A
องค์จอมราชาเสด็จมา 
           C#m         B
ทรงเป็นที่เทิดทูนบูชา 
      A
โอ พระเจ้า 

เพลง มีองค์พระคริสต์เพียงพอ » Nexus

Intro: (2x)
A /// | A /// | F#m /// | D /// |
A /// | Esus/G# /// |

Verse1:
    F#m                     D
1: พระคริสต์เป็นรางวัล 
                       A     Esus/G#
เป็นทุกสิ่งที่ฉันยึดมั่น 
          F#m       D
และบัดนี้ ไม่มีสิ่งใด 
                            A  Esus/G#
ในโลกนี้ จะเติมเต็มใจ 
     C#     D
ทุกบททดสอบ 
    E       F#m
จะยังสรรเสริญ 
    A/C#        D
ไม่เป็นเหมือนเดิม 
        F#m   E
เพราะฉันเป็นไท 

Chorus:
     A
C: มีองค์พระคริสต์เพียงพอ 
F#m                       E  D
มีองค์พระคริสต์เพียงพอ 
                 E       F#m     D
เป็นทุกสิ่งที่ฉัน นั้นต้องการ 
                 E
ทุกๆ สิ่งของฉัน 

Verse2:
    F#m                  D
2: พระคริสต์เป็นดวงใจ 
                        A            Esus/G#
เป็นความยินดีในความรอด 
              F#m         D
และความหวังนี้ไม่ดับไป 
                            A  Esus/G#
สวรรค์เป็นบ้านของเรา 
     C#m    D
แม้เจอคลื่นลม 
   E        F#m
จะยังสรรเสริญ 
      A/C#  D
ทรงประทับอยู่ 
                 F#m E
ขอถวายพระสิ......ริ 

Instrument: | A /// | Asus // A // | Asus // A // |

Bridge1:
                                            A2 A
B: ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเย..ซู 
                D   F#m        E
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
              A  Asus               A2 A
ฉันตัดสินใจ..แล้ว จะตามพระเย..ซู 
                D       E         A
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 

Bridge2:
                  F#m  D                      E  F#m
3: ทิ้งโลกไว้เบื้อง..หลัง กางเขนเด่นอยู่หน้า 
                   D      F#m           E
ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง 
              F#m  D                      E  F#m
ทิ้งโลกไว้เบื้อง..หลัง กางเขนเด่นอยู่หน้า 
                  D           E            A
ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง 

REPEAT [Chorus(2x)]

Bridge3:
                 F#m D                    E   F#m
4: ฉันตัดสินใจ....แล้ว จะตามพระเย..ซู 
                D   F#m        E
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
             F#m D                    E   F#m
ฉันตัดสินใจ....แล้ว จะตามพระเย..ซู 
                D   F#m        E
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
             A
ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู 
                D   F#m        E
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 
              A
ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู 
                D       E         A
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย 

เพลง วางชีวิต » Nexus

Intro:
| G / / / | C/G / / / | G/B / / / | C/G / / / |

Verse1:
  G                             C/G
1: พระองค์ล้ำค่าเกินเพลง ที่ข้าได้ร้องไป 
G/B                      C/G
  พระองค์ล้ำค่าเกินคำ สรรเสริญใดๆ 
G                           C/G
  พระองค์ล้ำค่าเกินกว่า ทุกๆ ลมหายใจ 
                       G/B  C/G
อยู่เพื่อพระองค์ 

Verse2:
  G                          C/G
2: เยซู พระนามพระองค์ อยู่เหนือนามใดๆ 
G/B                    C/G
  เยซู พระองค์ผู้เดียว พระผู้ช่วยยิ่งใหญ่ 
G                          C/G
  พระองค์ล้ำค่าเกินกว่า ทุกๆ ลมหายใจ 
                   G/B                 C/G
อยู่เพื่อพระองค์ อยู่เพื่อพระองค์ 

Chorus:
    Cmaj9                       Am7
C: บริสุทธิ์ ไม่มีใครเปรียบพระองค์ 
                    G
ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
                     Em7
ทรงเปิดตาให้เห็นอัศจรรย์ 
Cmaj9                         Am7
สำแดงพระองค์เอง และเติมใจ 
                          G
ด้วยพระทัย โปรดทรงนำ 
                Em7
ข้าส่งต่อรักนี้ทุกหนแห่ง 

REPEAT : [Verse1 > Verse2 > Chorus(2x)]

Interlude:
| Cmaj9 /// | Dsus /// | Em7 /// | G/ B /// |
| Cmaj9 /// | Dsus /// | Em7 /// | G/ B /// |

Bridge: (2x)
    Cmaj9      Dsus                 Em7
B: จะวางชีวิตบน ความรักพระองค์ 
                 G/B
สร้างบนรากฐานอันมั่นคง 
Cmaj9        Dsus                   Em7
จะวางใจพระองค์ แค่เพียงพระองค์ 
              G/B
และข้าจะขอไม่ไหวหวั่น 

REPEAT : [Chorus(2x) > Bridge(2x)]

เพลง ด้วยรักจากหัวใจ

Verse 1:
    D                      Em
1: ด้วยรักจากหัวใจ จึงร้องเพลงสรรเสริญ 
 G               D           A
ขอมอบจิตใจ รับใช้พระองค์ 
  D                       Em
เพราะรักพระเยซู เทิดทูนและบูชา 
 G                 D                    A
นบนอบวันทา ถวายรับใช้สิ้นดวงจิต 

Chorus:
                    D           A/C#             Bm
C: เพราะว่าทรงรักข้าเหลือล้น จึงยอมต้อยต่ำ 
            G                      D/F#
พระองค์ถูกเหยียดหยาม ทรงถูกประณาม 
          Em                       A
และทรงสิ้นพระชนม์ บนกางเขน 
          D     A/C#      Bm
จะมีสิ่งใดที่ล้ำค่าเกินรักพระองค์ 
        G                D/F#
ข้าสัมผัสรักนี้ จึงมอบสิ่งที่ข้ามี 
            Em              A
และยอมพลีชีวีเพื่อพระองค์ 

End:
                        D
E: เพราะรักจากหัวใจ 

เพลง เราจะยกพระนามของพระองค์

Verse:
     A        C#m D        A
1: เราจะยกพระนามของพระองค์ 
D                 A          E
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกา 
A        C#m D        A
เราจะยกพระนามของพระองค์ 
D        A          E
ยกไว้สูงที่สุดในฟากฟ้า 

Chorus
         D     E              C#m     F#m
C: และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์ 
Bm                E                    A  A7
ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใด 
      D     E               C#m    F#m
และเราจะร่วมใจยกพระนามพระองค์ 
D      E       A
เหนือนามใดใด 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน