เพลง ผู้รอคอย | W501

Intro: | G | Gsus4|

Verse:
    G             Gsus4            G Gsus4
1: ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนำ 
G           Gsus4             G Gsus4
ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี 
G              Gsus4               G Gsus4
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง 
G             Gsus4            G Gsus4
ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่ 

Pre-chorus:
    Bm               C                   G
P: เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ 
Bm         C       Am7            Dsus4
นำไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 

Chorus:
                 G
C: พระองค์เสริมกำลังขึ้นใหม่ 
             Em
ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
                 C          G/B
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง 
Am7           D
อยู่ภายในจิตใจ 
      G
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า 
        Em
เขาจะบินดั่งนกอินทรี 
       C            G/B
แม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง 
 Am7     Dsus4        G
ก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัย 

End:
           C            G/B
E: แม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง 
 Am7     Dsus4        G
ก็ยังจะวิ่งไปถึงเส้นชัย 

เพลง ในที่ลึกลับ,ข้าอยากรู้จักพระองค์»Glory M

Intro:
G / / / | D / / / | Em / D C | / / / / |
G / / / | D / / / | C2 / / / | / / / / |
/ / / / | / / / /

Verse1:
    G                             C
1: ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด 
Em            Ebm    G
ณ ที่นั่นพระองค์ทรงอยู่ 
G                             C
ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ข้ากำลังรอ 
C
เฝ้าแต่พระองค์ 
Em                 D        C
เพราะข้าอยากรู้จักพระองค์ 

Chorus:
  G           D
C: ข้าอยากรู้จักพระองค์ 
Em      D     C
  อยากได้ยินเสียงพระองค์ 
G             D        C
  ข้าอยากรู้จักพระเจ้า 
G           D
ข้าอยากรู้จักพระองค์ 
Em  D        C
  ข้าอยากจะได้สัมผัส 
G              D       C
  ข้าอยากรู้จักพระเจ้า 

Verse2:
    G                                    C
2: ข้ากำลังไขว่คว้า ไปถึงที่สูงสุด 
Em         D      G
เพื่อข้าจะได้รางวัล 
G                                 C
ดำเนินต่อไป ข้าจะก้าวไปไม่มีสิ่งใด 
C
ที่จะขวางได้ 
Em             D        C
เพราะอยากรู้จักมากขึ้น 


เพลง ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

Verse:
G             D/F#
1: ข้าได้ยินเสียงตรัส 
Em7               C
และข้าจะเชื่อพระองค์ 
G            D/F#
ใจถ่อมและหันกลับ 
Em7                 C
คืนสู่พักตร์พระองค์ 
 Em7             C           Em7
เพราะทรงเรียกข้าสู่ความจริง 
    F           C/D   D
ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์ 

Chorus:
          Gmaj7          G
C: ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
        Em7
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
  C#dim7    C     Bm7        Em7
ให้ข้าใช้ชีวิตปลอดภัยในพระหัตถ์ 
      F           C/D  D
ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง 
    Gmaj7          G
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
  Em7
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ 
  C#dim7    C   Bm7    Em7
ข้าจะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำพระทัย 
   Am    C/D      D      G
ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า 

เพลง พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

Verse1:
    G           D/F#  C/E G/D
1: พระเจ้าทรงเป็น..ที่....ลี้ภัย 
           C          D     G
เป็นกำลังของเราทุกคน 
        C                D/C      Bm7            Em7
เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในยามยากลำบาก 
 Am7        D    G    C/D
หากวางใจพระองค์ 

Verse2:
    G          D/F#    C/E  G/D
2: พระเจ้าทรงเป็น..ความสว่าง 
        C              D      G
ส่องแสงกลางใจของเรา 
       C            D/C      Bm7            Em7
เป็นโคมส่องทาง ถึงแม้เราอ้างว้างลำบาก 
  Am7       D   G    F/G
เชื่อวางใจพระองค์ 

Chorus:
     C            D/C               Bm7           Em7
C: เราจะไม่กลัว แผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไป 
  Am7     D         G      F/G
แม้มีอันตรายรอบกาย 
  C           D/C  Bm7          Em7
เราจะไม่กลัว เพราะเราวางใจ 
    Am7       D      G
พระเจ้า สถิตกับเรา 

End:
E: เราจะไม่กล้วสิ่งใด 

เพลง โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า

Verse:
    C            Em                 Am
1: โลหิตพระคริสต์ ทรงชำระข้า 
              F           Dm G
โลหิตพระองค์ ทรงให้ชีวิต 
                F                 G7
โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่ 
              C         Em          Am
จากความบาป ทั้งหลายของข้า 
               F Fm              C Em      Am
ทรงชำระข้า.. ขาวยิ่งกว่าหิมะ.. กว่าหิมะ 
      Dm             F        G7       C
โดยพระคุณ ทรงการุณย์.. แก่ตัวข้า 

เพลง เพราะพระองค์ทรงอยู่(..และในวันหนึ่ง)

 verse1:
                 F                Bb
1: พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร 
               F            C7
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า 
             F             Bb
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์ 
              F                   C7
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า 
                F  Bb  F
พระองค์ทรงอยู่ 

Chorus:
                            F                   Bb
C: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญพรุ่งนี้ได้ 
                        F               C7
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป 
                F                           Bb
เพราะข้าแน่ใจ | แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า 
           F               C7
ข้าจะอดทน เพราะข้าแน่ใจ 
                F C F
พระองค์ทรงอยู่ 

Verse2:
2: และในวันหนึ่ง ข้าจะเดินข้ามไป 
เพื่อได้ต่อสู้ ศัตรูสุดท้าย 
แต่เมื่อความตาย นำสู่ความมีชัย 
จะได้เห็นแสง แห่งราศี 
เพราะพระองค์ทรงอยู่ 

เพลง สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

Verse:
    D               F#m   G       D
1: สรรเสริญพระเจ้า   ผู้อำนวยพร 
     G          D                 A7
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร 
     D   F#m G     D        G
สรรเสริญองค์พระบิดา  พระบุตร 
                 A7           D
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

End:
    G  D
E: อาเมน