เพลง หัวใจนมัสการ

Verse1:
    D                     A2/C#
1: เมื่อเสียงเพลงจางหาย 
               Em7
สุดท้ายไม่มีอะไร 
                    Asus A
เหลือเพียงแค่ตัวฉัน 
 D              A2/C#
เข้ามาเพื่อถวาย 
           Em7
ของล้ำค่าที่มี 
                    Asus A
เพื่อเป็นที่โปรดปราน 

Pre-chorus:
    Em        D/F#        A2
P: ฉันขอถวายมากกว่าเพลง 
                 Em
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน 
                   D/F#       A2
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ 
 Em        D/F#
ทรงค้นลึกภายในจิตใจ 
A2                Em
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ 
          D/F#    A2
ทรงมองดูลึกในหัวใจ

Chorus:
    D             A2/C#
C: ขอคืนหัวใจแห่งการนมัสการ 
      Em               D/F#
หมดดวงใจให้พระองค์ 
       G         A     D
หมดใจให้เพียงพระเยซู 
 D                         A2/C#
ขอทรงอภัย หากว่าเผลอลืมพระองค์ 
      Em               D/F#
หมดดวงใจให้พระองค์ 
       G         A     D
หมดใจให้เพียงพระเยซู 

Verse2:
    D               A2/C#
2: ทรงเป็นจอมราชา 
             Em7
ล้ำค่าเกินบรรยาย 
                Asus A
ไม่มีใครเปรียบปาน 
 D                A2/C#
แม้ยากไร้อ่อนแรง 
          Em7
ทุกๆ ลมหายใจ 
              Asus A
ยังเป็นของพระองค์ 

เพลง The Heart of Worship

Verse1:
1: When the music fades 
all  is stripped away 
and I simply come 
Longing just to bring 
Something that's of worth 
That will bless Your heart 

Pre-chorus:
P: I'll bring You more than a song 
For a song in itself 
Is not what You have required 
You search much deeper within 
Through the way things appear 
You're looking into my heart 

Chorus:
C: I'm coming back to the heart of worship 
And it's all about You 
It's all about You Jesus 
I'm sorry Lord for the thing I've made it 
When it's all about You 
It's all about You Jesus 

Verse2:
2: King of endless worth 
No one could express 
How much You deserve 
Though I'm weak and poor 
All I have is Yours 
Every single breath 

เพลง พระเจ้าของเรา » TOV

INTRO: Em  C  G  D

Verse 1:
    Em                    C           G
1: พระองค์ทรงความอัศจรรย์ 
    Em                C          G
มากมายสุดเกินจะบรรยาย 
    Am7                Dsus
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์ 

Verse 2:
    Em        C                   G
2: ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง 
     Em                      C             G
พระองค์เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลาย 
    Am7                Dsus
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์ 

Chorus:
     Em
C: พระองค์ทรงเข้มแข็ง 
         C
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน 
  G                                               Dsus
พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่างเกินผู้ใด 
   Em
พระองค์ผู้รักษา 
                  C            G
ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา พระเจ้า 
            Dsus
ของเรา 

Bridge:
     Em7
B: และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา 
   C2
จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา? 
  G
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา 
   Dsus/F#                Em  C  G/B
จะมีอะไรมาต้านทาน? 

Tag:
        Dsus/F#                Em  C  G  Dsus
T: จะมีอะไรมาต้านทาน? 

เพลง Our God

Verse 1:
1: Water You turned into wine 
Open the eyes of the blind 
There's no one like You, none like You 

Verse 2:
2: Into the darkness You shine 
Out of the ashes we rise 
There's no one like You, none like You 

Chorus:
C: Our God is greater 
Our God is stronger 
God, You are higher than any other 
Our God is Healer 
Awesome and power, our God 
Our God 

Bridge:
B: And if our God is for us 
Then who could ever stop us? 
And if our God is with us 
Then what can stand against? 

Tag:
T: Then what can stand against? 

เพลง พระยังทรงพระชนม์

Intro: E7  A7  E7  A7

Verse:
    E7                  A7
1: ฉันรู้พระองค์ยกโทษทัณฑ์ 
E7                    A7
และล้างมลทินไปจากฉัน 
           E7          A7
โดยพระนาม พระเยซู 
E7                        A7
พระองค์ทำลายความอับอาย 
E7                      A7
โรคร้าย มลายอย่างอัศจรรย์ 
           E7           A7  E7  A7
โดยพระนาม  พระเยซู 

Pre-chorus:
    F#m       G#m
P: ใจจึงอยากสรรเสริญ 
A              B7
ในพระองค์มีชัยอย่างเปี่ยมล้น 

Chorus:
    E            A         C#m7      B7
C: พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์ 
E            A         C#m7      B7
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์ 

Bridge:
    D
B: ทุกข์ร้อนและหนักใจ 
C#m
ละไว้กับพระองค์ 
  F#m   B7/F#m
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา 
     G#m            B7
ด้วยความชื่นชมยินดี 

เพลง My Redeemer Lives

Intro: E7  A7  E7  A7

Verse:
1: I know He rescued my soul 
His blood has coverd my sins 
I believe I believe 
My shame He's taken away 
My pain is healed in His name 
I believe I believe 

Pre-chorus:
P: I'll raise the banner Cause my Lord 
Has conquered the grave 

Chorus:
C: My Redeemer lives, My Redeemer lives 
My Redeemer lives, My Redeemer lives 

Bridge:
B: You lift my burdens 
I'll rise with You 
I'm dancing on this mountain top 
To see Your Kingdom comes 

เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออก.)|Bethel»TOV

Intro: | A | E/G# | D | D E |

Verse1:
    A
1: ฉันต้องการร้องออกไป 
.
ให้เสียงกังวานก้องไป 
D
ความดีพระองค์มากมาย 
.
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง 
F#m
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา 
.
พระคุณเต็มล้นชีวิต 
A          E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Chorus:
     A
C: ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี 
.
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี 
          D
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี 
.
พระองค์ดี 

End:
E: ทรงแสนดี 

Verse2:
    A
2: ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ 
.
ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
D
โลกนี้และท้องทะเล 
.
สะท้อนความจริงสิ่งนี้ 
F#m
..ในคืนที่ฉันมืดมน 
.
พระองค์ส่องแสงให้เห็น 
A                    E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Bridge:
          Bm7
B: จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
      Bm7
จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A            E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A             E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 

เพลง You Are Good | Bethel

Verse1:
    A
1: I want to scream it out 
.
From every mountain top 
D
Your goodness knows no bounds 
.
Your goodness never stops 
F#m
..Your mercy follows me 
.
Your kindness fills my life 
A              E
Your love amazes me 

Chorus:
     A
C: I sing because You are good 
.
And I dance because You are good 
         D
And I shout because You are good 
.
You are good 

End:
E: Good to me 

Verse2:
    A
2: Nothing and no one comes 
.
Anywhere close to You 
D
The earth and oceans deep 
.
Only reflects this truth 
F#m
..And in my darkest night 
.
You shine as bright as day 
A                           E
Your love amazes me 

Bridge:
              Bm7
B: With a cry of praise 
               D
My heart will proclaim 
              A
You are good You are good 
        Bm7
In the sun or rain 
            D
My life celebrates 
             A
You are good You are good 
          Bm7
With a cry of praise 
               D
My heart will proclaim 
              A                   E
You are good You are good 
        Bm7
In the sun or rain 
            D
My life celebrates 
             A                    E
You are good You are good 

เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E            F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 

เพลง The Greatest Name

Verse1:
1: Jesus, the greatest name of all 
Wonderful redeemer, our Redeemer 
Your name, defeat the sin and death 
In You we live forever, forever 

Chorus:
C: There is no other name, all of heaven and earth 
Who compares with the power of Your name 
Jesus Christ, our Savior, only One, Son of God 
You’re alive forever, mighty God! 

Verse2:
2: We lift high the name of Christ 
Humbly we cry out to You, cry out to You 
Our souls roar with sounds of praise 
With every breath we give our all, We give our all 

Bridge:
B: Hallelujah Hallelujah Hallelujah to our King 
Hallelujah Hallelujah Hallelujah to our King 

เพลง พระนามช่างงดงาม » Hillsong ภาษาไทย

Verse1:
  D
1: พระวาทะ ดำรงในปฐมกาล 
       G    Bm       A
สถิตใน ผู้เป็นพระเจ้า  
Bm                 A/C#        D
  พระสิริที่ ซ่อนในทุกๆ สิ่ง 
           G       Bm         A
ได้เห็น ในพระคริสต์ของเรา 

Chorus1:
                                           D
C: นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
                                       A
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
                  Bm  A       G
พระนามพระเยซู องค์ราชา 
                                      D/F#
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
                            A
และไม่มีใครเปรียบปาน 
                                      Bm
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
      A         G
พระนามพระเยซู 

Verse2:
  D
2: พระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์มา 
                   G     Bm        A
เพราะไม่ต้องการ สวรรค์ว่างเปล่า 
Bm                          A/C#  D
  ความรักนั้นยิ่งใหญ่ เกินกว่าบาปข้า 
       G     Bm     A
ไม่มีสิ่งใดจะแยกเรา 

Chorus2:
                                     D
3: นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
                                 A
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
                  Bm  A       G
พระนามพระเยซู องค์ราชา 
                                 D/F#
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
                           A
และไม่มีใครเปรียบปาน 
                                Bm
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
      A         G
พระนามพระเยซู 
                                Bm
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
      A         G
พระนามพระเยซู 

Instrumental: | G | A | Bm7 | F#m |
                       | G | A | Bm7 | F#m |
                       | G | A | Bm7 | A |

Bridge1:
                G
B: ม่านพระวิหารขาด 
                        A
ความตายไม่อาจต้านทาน 
                    Bm7                    F#m7
ความบาปและความตาย ต้องพ่ายแพ้ไป 
                      G
สวรรค์ร้องเสียงก้องดัง 
                     A
เพื่อถวายพระสิริ 
                     Bm7              A
เพราะพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ 

Bridge2:
             G
4: ไม่มีผู้ใดเทียบ 
         A
ไม่มีผู้ใดเปรียบ 
             Bm7                 F#m7
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์ 
                 G
แผ่นดินพระสิริ 
                 A
นั้นเป็นของพระองค์ 
                  Bm7                 A
พระนามพระองค์เหนือนามทั้งปวง 

Chorus3:
                                           D
5: นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
                                       A
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
                  Bm  A       G
พระนามพระเยซู องค์ราชา 
                                       D/F#
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
                          A
และไม่มีใครเทียบทาน 
                                      Bm7
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
      A         G
พระนามพระเยซู 

End:
                                          Bm7
E: นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
      A         G
พระนามพระเยซู 
                                      Bm7
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
      A         G
พระนามพระเยซู 

เพลง What A Beautiful Name

Verse1:
1: You were the Word at the beginning 
One With God the Lord Most High 
  Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 

Chorus1:
C: What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 

Verse2:
2: You didn't want heaven without us 
Jesus, You brought heaven down 
  My sin was great, Your love was greater 
What could separate us now 

Chorus2:
3: What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 

Bridge1:
B: Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silenced the boast, of sin and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 

Bridge2:
4: You have no rival 
You have no equal 
Now and forever, God You reign 
Yours is the Kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name, above all names 

Chorus3:
5: What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

End:
E: What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus