เพลง หัวใจนมัสการ

Verse1:
    D                     A2/C#
1: เมื่อเสียงเพลงจางหาย 
               Em7
สุดท้ายไม่มีอะไร 
                    Asus A
เหลือเพียงแค่ตัวฉัน 
 D              A2/C#
เข้ามาเพื่อถวาย 
           Em7
ของล้ำค่าที่มี 
                    Asus A
เพื่อเป็นที่โปรดปราน 

Pre-chorus:
    Em        D/F#        A2
P: ฉันขอถวายมากกว่าเพลง 
                 Em
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน 
                   D/F#       A2
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ 
 Em        D/F#
ทรงค้นลึกภายในจิตใจ 
A2                Em
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่ 
          D/F#    A2
ทรงมองดูลึกในหัวใจ

Chorus:
    D             A2/C#
C: ขอคืนหัวใจแห่งการนมัสการ 
      Em               D/F#
หมดดวงใจให้พระองค์ 
       G         A     D
หมดใจให้เพียงพระเยซู 
 D                         A2/C#
ขอทรงอภัย หากว่าเผลอลืมพระองค์ 
      Em               D/F#
หมดดวงใจให้พระองค์ 
       G         A     D
หมดใจให้เพียงพระเยซู 

Verse2:
    D               A2/C#
2: ทรงเป็นจอมราชา 
             Em7
ล้ำค่าเกินบรรยาย 
                Asus A
ไม่มีใครเปรียบปาน 
 D                A2/C#
แม้ยากไร้อ่อนแรง 
          Em7
ทุกๆ ลมหายใจ 
              Asus A
ยังเป็นของพระองค์ 

เพลง พระเจ้าของเรา » TOV

INTRO: Em  C  G  D

Verse 1:
    Em                    C           G
1: พระองค์ทรงความอัศจรรย์ 
    Em                C          G
มากมายสุดเกินจะบรรยาย 
    Am7                Dsus
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์ 

Verse 2:
    Em        C                   G
2: ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง 
     Em                      C             G
พระองค์เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลาย 
    Am7                Dsus
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์ 

Chorus:
     Em
C: พระองค์ทรงเข้มแข็ง 
         C
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน 
  G                                               Dsus
พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่างเกินผู้ใด 
   Em
พระองค์ผู้รักษา 
                  C            G
ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา พระเจ้า 
            Dsus
ของเรา 

Bridge:
     Em7
B: และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา 
   C2
จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา? 
  G
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา 
   Dsus/F#                Em  C  G/B
จะมีอะไรมาต้านทาน? 

Tag:
        Dsus/F#                Em  C  G  Dsus
T: จะมีอะไรมาต้านทาน? 

เพลง พระยังทรงพระชนม์

Intro: E7  A7  E7  A7

Verse:
    E7                  A7
1: ฉันรู้พระองค์ยกโทษทัณฑ์ 
E7                    A7
และล้างมลทินไปจากฉัน 
           E7          A7
โดยพระนาม พระเยซู 
E7                        A7
พระองค์ทำลายความอับอาย 
E7                      A7
โรคร้าย มลายอย่างอัศจรรย์ 
           E7           A7  E7  A7
โดยพระนาม  พระเยซู 

Pre-chorus:
    F#m       G#m
P: ใจจึงอยากสรรเสริญ 
A              B7
ในพระองค์มีชัยอย่างเปี่ยมล้น 

Chorus:
    E            A         C#m7      B7
C: พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์ 
E            A         C#m7      B7
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์ 

Bridge:
    D
B: ทุกข์ร้อนและหนักใจ 
C#m
ละไว้กับพระองค์ 
  F#m   B7/F#m
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา 
     G#m            B7
ด้วยความชื่นชมยินดี 

เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออก.)|Bethel»TOV

Intro: | A | E/G# | D | D E |

Verse1:
    A
1: ฉันต้องการร้องออกไป 
.
ให้เสียงกังวานก้องไป 
D
ความดีพระองค์มากมาย 
.
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง 
F#m
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา 
.
พระคุณเต็มล้นชีวิต 
A          E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Chorus:
     A
C: ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี 
.
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี 
          D
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี 
.
พระองค์ดี 

End:
E: ทรงแสนดี 

Verse2:
    A
2: ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ 
.
ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
D
โลกนี้และท้องทะเล 
.
สะท้อนความจริงสิ่งนี้ 
F#m
..ในคืนที่ฉันมืดมน 
.
พระองค์ส่องแสงให้เห็น 
A                    E
ความรักสุดแสนอัศจรรย์ 

Bridge:
          Bm7
B: จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
      Bm7
จะสรรเสริญสุดใจ 
            D
และป่าวร้องออกไป 
                A            E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 
     Bm7
ไม่ว่าร้ายหรือดี 
      D
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์ 
               A             E
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี 

เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Intro: | B |   | F#/A# |   | G#m |   | E2 |   |

Verse1:
       B               F#/A#
1: เยซู นามแสนอัศจรรย์ 
     C#m7           E2
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ 
     B                           F#/A#
นามเดียว ชนะความบาปความตาย 
           C#m      E2
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ 

Chorus:
          B/D#                   E2
C: ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า 
       B/D#              E            F#sus  F#
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
      B/D#                      E2
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า 
         B/D#           E        F#sus  F#
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์ 

Verse2:
        B                          F#/A#
2: เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง 
                C#m7          E2
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ 
     B                             F#/A#
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ 
                  C#m7            E2
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์ 

Bridge:
          E         G#m7       B         F#sus  F#
B: ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 
      E         G#m7       B         F#sus  F#
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า 

เพลง พระนามช่างงดงาม » Hillsong ภาษาไทย

Verse1:
  D
1: พระวาทะ ดำรงในปฐมกาล 
       G    Bm       A
สถิตใน ผู้เป็นพระเจ้า  
Bm                 A/C#        D
  พระสิริที่ ซ่อนในทุกๆ สิ่ง 
           G       Bm         A
ได้เห็น ในพระคริสต์ของเรา 

Chorus1:
                                           D
C: นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
                                       A
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
                  Bm  A       G
พระนามพระเยซู องค์ราชา 
                                      D/F#
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
                            A
และไม่มีใครเปรียบปาน 
                                      Bm
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม 
      A         G
พระนามพระเยซู 

Verse2:
  D
2: พระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์มา 
                   G     Bm        A
เพราะไม่ต้องการ สวรรค์ว่างเปล่า 
Bm                          A/C#  D
  ความรักนั้นยิ่งใหญ่ เกินกว่าบาปข้า 
       G     Bm     A
ไม่มีสิ่งใดจะแยกเรา 

Chorus2:
                                     D
3: นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
                                 A
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
                  Bm  A       G
พระนามพระเยซู องค์ราชา 
                                 D/F#
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
                           A
และไม่มีใครเปรียบปาน 
                                Bm
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
      A         G
พระนามพระเยซู 
                                Bm
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์ 
      A         G
พระนามพระเยซู 

Instrumental: | G | A | Bm7 | F#m |
                       | G | A | Bm7 | F#m |
                       | G | A | Bm7 | A |

Bridge1:
                G
B: ม่านพระวิหารขาด 
                        A
ความตายไม่อาจต้านทาน 
                    Bm7                    F#m7
ความบาปและความตาย ต้องพ่ายแพ้ไป 
                      G
สวรรค์ร้องเสียงก้องดัง 
                     A
เพื่อถวายพระสิริ 
                     Bm7              A
เพราะพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ 

Bridge2:
             G
4: ไม่มีผู้ใดเทียบ 
         A
ไม่มีผู้ใดเปรียบ 
             Bm7                 F#m7
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์ 
                 G
แผ่นดินพระสิริ 
                 A
นั้นเป็นของพระองค์ 
                  Bm7                 A
พระนามพระองค์เหนือนามทั้งปวง 

Chorus3:
                                           D
5: นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
                                       A
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
                  Bm  A       G
พระนามพระเยซู องค์ราชา 
                                       D/F#
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
                          A
และไม่มีใครเทียบทาน 
                                      Bm7
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
      A         G
พระนามพระเยซู 

End:
                                          Bm7
E: นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
      A         G
พระนามพระเยซู 
                                      Bm7
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา 
      A         G
พระนามพระเยซู