เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Intro: G

Verse:
    G          Bm
1: พระสิริ โอ พระสิริ 
C      D    G
พระเจ้าจอมราชา 
G          Bm
บริสุทธิ์ งดงามสง่า 
C     D          G
จอมราชาของเรา 

Chorus:
            C          D      Bm  Em
C: เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ 
        C        D               G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา 
      C           D            Bm       Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

End:
       C                 D         G
E: ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

Tag:
          C           D            Bm       Em
T: ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

เพลง Glorious So Glorious

Verse:
1: Glorious, so Glorious 
Christ the King of kings 
Beautiful in holiness 
Lord of everything 

Chorus:
C: We will bow down our knees to worship You 
With hearts of praise and sacrifice 
For You are alone with righteousness 
Ruling heaven and earth from above 

End:
E: Ruling heaven and earth from above 

Tag:
T: For You are alone with righteousness 
Ruling heaven and earth from above 

เพลง เราจะโมทนาพระคุณ

 verse:
   Bb      Eb/Bb    Bb
1: เราจะโมทนาพระคุณ 
                 Eb/Bb Bb Dm/A
ทรงการุณ อยู่เหนือชนนานา 
       Gm
เราจะร้องเพลงสรรเสริญ 
     Eb/Bb         Bb Cm7 Eb/F
ท่ามกลางปวงประชา 
              Bb      Eb/Bb Bb
เพราะความรักพระองค์มั่นคง 
       Eb/Bb   B6 Dm/A
ดำรงพร้อมทุกเวลา 
             Gm                Gm
เพราะพระองค์ดำรง ความสัตย์ซื่อตรง 
             F F/Eb Dm7
สุดล้ำพรรณา 

Chorus:
    Cm7 F Bb       Eb/Bb               Cm Cm/Bb
C: เราจึงสรรเสริญ เทิดทูนพระองค์สุดดวงใจ 
       Cm7                   F           Bb Cm7
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา 
Cm7 F Bb                                 Bb
เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ 
        Eb   G7  Cm       Bb   D7   Gm
ขอให้พระ..เกียรติ  ขอให้พระ..เกียรติ 
        Cm          F                     Bb Eb/Bb Bb
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา 

เพลง Be Exalted O God

Verse:
1: I will give thanks to Thee 
O Lord among the people 
I will sing praises to Thee 
Among the nations 
For Thy steadfast love to Thee 
Is great to the heavens 
And Thy faithfulness Thy faithfulness 
To the clouds 

Chorus
C: Be exalted O God above the heavens 
Let Thy glory be over all the earth 
Be exalted O God above the heavens 
Let Thy glory, Let Thy glory 
Let Thy glory, be over all the earth 

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse:
    A         F#m
1: พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ 
D                            A
ประกาศพระองค์ เป็นราชา 
F#m             C#m
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
D                       E7
เรายกพระองค์ นมัสการ 

Chorus:
     A                 F#m
C: นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E7           A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E             A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
           D        E7   A
เชิญพระเยซูประทับที่นี่ 

เพลง Jesus We Enthrone You

Verse:
1: Jesus, we enthrone You 
We proclaim You are King 
Standing here in the midst of us 
We lift Your name in our praise 

Chorus:
C: We worship You Build Your throne 
We worship You Build Your throne 
We worship You Build Your throne 
Come Lord Jesus and take Your praise 

เพลง ยกมือของท่าน

Verse:
    A            D     E     E7        A  E
1: ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา 
A                 D               E
ถวายบังคม ก้มกราบวันทาสรรเสริญ 
A              D E E7 A
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี 
                D
องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี 
E7               A
แด่องค์จอมราชา 

เพลง Lift Up Your Heads

Verse:
1: Lift up your heads to the coming King 
Bow before Him and adore Him, sing 
To His Majesty, let your praises be 
Pure and Holy, giving Glory 
To the King of kings 

เพลง ไฟ ไฟ ไฟ

Verse:
    F                  Dm
1: ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า 
Gm                     C7
ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา 
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง 

Chorus:
    F           Dm             Gm        C7
C: ขอองค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา 
 F            Dm             Gm     C7    F
ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า 

เพลง Fire Fire Fire

Verse:
1: Fire, fire, fire fall from above 
Gm                     C7
Fill us with Your flame  
 F             Dm
Stir us to proclaim Your name  
Gm     C7       F
To light the word for You 

Chorus:
    F           Dm             Gm        C7
C: Oh Holy Ghost send fire burning deep inside 
 F            Dm             Gm     C7    F
Lord fill us with Your fire that the world may see Your light 

เพลง กองทัพพระคริสต์

Verse1:
               D             Bm
1: องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป 
               D        Bm
อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน 
          G          Em                Bm A
พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร 

Verse2:
             D               Bm
2: จงเปล่งเสียงสำเนียงความมีชัย 
       D            Bm
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น 
         G      Em                   Bm A
ไม่มีอาวุธเช่นใดอาจหาญมาประจัญ 

Chorus:
       G                      D
C: แม่ทัพของเราคือ พระเยซู 
    G                         D
เราก้าว ตามพระบาทของพระองค์ 
     G                Em              Bm A
พระคริสต์ทรงฤทธิ์พิชิตมวลหมู่ไพรี 

Verse3:
            D            Bm
3: เรากำลัง รุดหน้าไปนำชัย 
         D              Bm
ความมีชัยอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ 
       G       Em                 Bm
จงมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา 

เพลง For The Lord Is Marching On

Verse1:
1: For the Lord is marching on 
And His army is ever strong 
And His glory shall be seen upon our land 

Verse2:
2: Raise the anthem, sing the victor's song 
Praise the Lord for the battle's won 
No weapon formed against us shall stand 

Chorus:
C: For the Captain of the host is Jesus 
We're following in His footsteps 
No foe can stand against us in the fray 

Verse3:
3: We are marching in Messiah's band 
The keys of vict'ry in His mighty hand 
Let us march on to take our promised land