เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Intro: G

Verse:
    G          Bm
1: พระสิริ โอ พระสิริ 
C      D    G
พระเจ้าจอมราชา 
G          Bm
บริสุทธิ์ งดงามสง่า 
C     D          G
จอมราชาของเรา 

Chorus:
            C          D      Bm  Em
C: เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ 
        C        D               G
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา 
      C           D            Bm       Em
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

End:
       C                 D         G
E: ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

Tag:
          C           D            Bm       Em
T: ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว  องค์ผู้เที่ยงธรรม 
    C                 D         G
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์ 

เพลง เราจะโมทนาพระคุณ

 verse:
   Bb      Eb/Bb    Bb
1: เราจะโมทนาพระคุณ 
                 Eb/Bb Bb Dm/A
ทรงการุณ อยู่เหนือชนนานา 
       Gm
เราจะร้องเพลงสรรเสริญ 
     Eb/Bb         Bb Cm7 Eb/F
ท่ามกลางปวงประชา 
              Bb      Eb/Bb Bb
เพราะความรักพระองค์มั่นคง 
       Eb/Bb   B6 Dm/A
ดำรงพร้อมทุกเวลา 
             Gm                Gm
เพราะพระองค์ดำรง ความสัตย์ซื่อตรง 
             F F/Eb Dm7
สุดล้ำพรรณา 

Chorus:
    Cm7 F Bb       Eb/Bb               Cm Cm/Bb
C: เราจึงสรรเสริญ เทิดทูนพระองค์สุดดวงใจ 
       Cm7                   F           Bb Cm7
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา 
Cm7 F Bb                                 Bb
เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ 
        Eb   G7  Cm       Bb   D7   Gm
ขอให้พระ..เกียรติ  ขอให้พระ..เกียรติ 
        Cm          F                     Bb Eb/Bb Bb
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา 

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse:
    A         F#m
1: พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ 
D                            A
ประกาศพระองค์ เป็นราชา 
F#m             C#m
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา 
D                       E7
เรายกพระองค์ นมัสการ 

Chorus:
     A                 F#m
C: นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E7           A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
D    E             A        F#m
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์ 
           D        E7   A
เชิญพระเยซูประทับที่นี่ 

เพลง ยกมือของท่าน

Verse:
    A            D     E     E7        A  E
1: ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา 
A                 D               E
ถวายบังคม ก้มกราบวันทาสรรเสริญ 
A              D E E7 A
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี 
                D
องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี 
E7               A
แด่องค์จอมราชา 

เพลง ไฟ ไฟ ไฟ

Verse:
    F                  Dm
1: ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า 
Gm                     C7
ลอยลงมาเหนือพวกเรา 
 F             Dm
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา 
Gm     C7       F
มาพวกเราร้องเพลง 

Chorus:
    F           Dm             Gm        C7
C: ขอองค์พระเยซูเจ้า  ประทานไฟลงมา 
 F            Dm             Gm     C7    F
ขอองค์พระเยซูเจ้า   ประทานไฟในใจข้า 

เพลง กองทัพพระคริสต์

Verse1:
               D             Bm
1: องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป 
               D        Bm
อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน 
          G          Em                Bm A
พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร 

Verse2:
             D               Bm
2: จงเปล่งเสียงสำเนียงความมีชัย 
       D            Bm
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น 
         G      Em                   Bm A
ไม่มีอาวุธเช่นใดอาจหาญมาประจัญ 

Chorus:
       G                      D
C: แม่ทัพของเราคือ พระเยซู 
    G                         D
เราก้าว ตามพระบาทของพระองค์ 
     G                Em              Bm A
พระคริสต์ทรงฤทธิ์พิชิตมวลหมู่ไพรี 

Verse3:
            D            Bm
3: เรากำลัง รุดหน้าไปนำชัย 
         D              Bm
ความมีชัยอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ 
       G       Em                 Bm
จงมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา