เพลง ฉันได้วางใจในพระเจ้า

Verse:
    E                                              B7
1: ฉันได้วางใจในพระเจ้า  เดินไปกับพระองค์ 
             A                                     E
ฉันได้วางใจในพระองค์  ทรงประทานบทเพลง 
             E                                    A
เมฆบดบังฟ้า พายุร้าย  คล้ายจะให้หวั่นไหว 
            B7                               E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า  ไม่เคยตกใจกลัว 

Chorus:
                        B7
C: พระองค์ทรงเป็นเพื่อน [พระองค์ทรงเป็นเพื่อน] 
           E
ที่ได้ไว้วางใจ [ที่ได้ไว้วางใจ] 
                      B7
และไม่เคยเหลวไหล [และไม่เคยเหลวไหล]  
        E
ไม่ว่าแห่งใดๆ [ไม่ว่าแห่งใดๆ] 
            E                                       A
ถึงยากลำบากมากเพียงไร ฉันจะเดินตามไป 
            B7                                  E
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง 

เพลง ฟิลิปปี 4:4

Verse:
    C                                            G
1: จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ อยู่เสมอไป 
C                                            G
จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า อยู่ทุกเวลา 
F                           G                     C
จงชื่นชมยินดีในพระองค์ พระเจ้าของเรา 

Chorus:
     F
C: อย่าให้ท่านทุกข์ร้อนในสิ่งใด 
    Em                 Am
แต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ 
Dm7
ด้วยการอธิษฐาน 
           G                 C     C7
และการวิงวอนขอบพระคุณ 
F
แล้วสันติสุขในพระเจ้า 
        Em                   Am
จะคุ้มครองความคิดและจิตใจ 
Dm7
ให้ท่านพักสงบ 
    F                  C
ในองค์พระเยซูผู้เดียว 

เพลง ข้าผจญทุกสิ่ง

Verse1:
    C                    G/B
1: อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ 
F/A                   G
ฝากเอาไว้ให้พระองค์ 
  F            Em
อธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง 
Dm                 G
ด้วยใจขอบพระคุณ 

Verse2:
    C             G/B
2: พระเยซูจะทรงประทาน 
F/A             G
สันติสุขมากมาย 
F                   Em
จะคอยคุ้มครองใจของข้า 
G              C
ทุกวันทุกเวลา 

Chorus:
     F             C/E
C: ข้าผจญทุกสิ่ง 
            E              Am  G
โดยพระองค์ผู้เสริมกำลัง 
F               C/E
ข้าเผชิญทุกทุกอย่าง 
             D                   G
ด้วยความหวังในทางพระองค์ 
F              C/A
ข้าผจญทุกสิ่ง 
   E               Am  G
จะดีจะร้ายเท่าใด 
F               C/E
ข้ายินดีและสุขใจ 
    G7                 C
ในทางพระองค์เสมอ 

เพลง ข้าขอวางใจ

Verse:
          G                            C
1: ถ่อมใจลง ต่อพระเจ้าผู้เปี่ยมรักมั่นคง 
         G             D
ในพระองค์ ข้าขอวางใจ 
G                      C
ฟังเสียง พระองค์เรียกให้ข้าเฝ้าคอย 
           G                         D
เพื่อพระองค์ จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ 

Pre-chorus:
          C        Em               D
P: พระเยซู ข้าเชื่อวางใจพระองค์ 
      C        Em               D
พระเยซู ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ 

Chorus
            G                Cmaj7
C: ให้ข้าพึ่งพิงในความรัก 
    Am7                  C                D
ให้ข้าพักสงบ ในอ้อมแขนของพระองค์ 
        G           Am7
จิตใจข้ามั่นคง อยู่ในความเข้มแข็ง 
   Cmaj7                        D
ในพระองค์ ป้อมปราการ ที่ลี้ภัย 
                  G
ข้าวางใจพระองค์ 

เพลง แก้วตาดวงใจ

Intro: G2 G C Em7D C9

Verse:
     G                        C9
1: ทรงเรียกข้าว่าบุตรที่รัก 
      G                         D
และทรงชำระล้างบาปมากมาย 
G                       C9
ให้ข้าได้เข้าพบพระพักตร์ชิดใกล้ 
      Em7         D6            C9
โอบกอดข้าด้วยอ้อมแขนอุ่นใจ 
Am7                Gsus2/B
แม้คนทั้งโลกหันหลังไป 
                             Cmaj7
แต่พระองค์ทรงเดินเข้ามา 
                    G
ทำให้ชีวิตมีคุณค่า 
Am7               Gsus2/B
แม้ไม่มีใครที่เข้าใจ 
                           Cmaj7
แต่พระองค์มองที่ข้างใน 
                      D
และทำให้ข้าได้รู้ว่า 

Chorus:
                         Cmaj7
C: ข้าเป็นแก้วตาดวงใจ 
                         G/B
และข้าพ้นทาสเป็นไท 
                         Am7
พระองค์สร้างข้าขึ้นใหม่ 
      D11           G
ด้วยรักไม่มีเงื่อนไข 
Am      Bm  cmaj7
ข้าจึงขอมอบชีวี 
                       G/B
ติดตามด้วยใจซื่อตรง 
                Am7                D
ถวายทุกสิ่งที่มี ถวายหมดทั้งชีวิต 
                            G  C  Em7D  C9
อยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ 

Bridge:
                      G
B: ทรงเฝ้าถนอมดวงใจ 
                 Em
เติมความหวังขึ้นใหม่ 
             Cmaj7
เยียวยารักษาใจ 
              Dsus4  D
ไม่เคยทอดทิ้งไป 
                    G
ทรงเฝ้ามองทุกเวลา 
            Em
ไม่เคยละสายตา 
        Cmaj7             Dsus4 D
ในความรัก ข้าได้พบได้รู้ว่า 

เพลง เรานมัสการ

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G    G/F#      Em
เรา เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#      Em
C: เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์