เพลง พระเจ้าประเสริฐ(..และดีต่อเรา) | Glory M

Verse:
    E             G#m           A        B
1: พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเรา ทุกเวลา 
E      G#m          A             B
พระคุณพระองค์ นั้นล้ำเลิศ เสมอมา 
             F#m   C#m       B
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่เพื่อขอบพระคุณ 
                D                B
ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรรเสริญ 

Chorus:
          E        G#m           A       B
C: องค์พระวิญญาณพระเจ้าสถิต ในพวกเรา 
 E      G#m         A           B
นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ ทุกเวลา 
 A      Am     G#m                 C#7
สัมผัสในรักยิ่งใหญ่ ความสุขเต็มล้นภายใน 
   F#m         B          E
ให้ดวงใจได้สรรเสริญ พระองค์ 

เพลง พระองค์ทรงดี(..ตลอดเวลา)

Chorus:
                    E          C#m
C: พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
         A                     B
ทรงใส่คำสรรเสริญ ใส่ลงไว้ในเรา 
                E          C#m
พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา 
            A              B
ทรงเป็นแสงสว่าง สดใสในเรา 
                A              B         E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ทุกเวลา 

End:
                   A               B
E: พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี 
               A               B        E A E
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ตลอดเวลา 

Verse1:
                 B                         C#m
1: เราอาจกำลังอยู่ท่ามกลางความทุกข์ใหญ่ 
        A C#m      B
ไม่มีแสงสว่างรอบกาย 
         G#m        C#m
ไม่ต้องกลัว จะทรงช่วยเรา 
         A                  B
จะทรงคุ้มครองและนำทาง 
          F#m                  B
พระองค์สัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา 
      F#m             A       B
ไม่ละทิ้งเรา ทรงรักษาสัญญา 

Verse2:
                 B               C#m
2: เราเป็นคนบาป และไม่สมควร 
          A      C#m      B
แต่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 
        G#m               C#m
ทรงเจิมเรา ด้วยองค์พระวิญญาณ 
          A             B
เพื่อรับใช้และเป็นพยาน 
             F#m                  B
เพราะพระองค์ทรงรักเรามากมาย 
           F#m       A     B
และพระเมตตา จะไม่สิ้นสุด 

Bridge:
              C#m          G#m
B: บางครั้งนั้นยากจะเข้าใจ 
       Bm              F#m
อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ 
   C                G
ฉันรู้พระองค์ทรงนำ 
          F#m       G#m
โดยพระนามเกรียงไกร 
         A       B
ทุกสิ่งเป็นไปได้ 

เพลง เรานมัสการ | Crossover

Verse:
    G    G/F#     Em
1: เรา พึ่งพาพระองค์ 
                 C  Am
พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่ง 
   C           D
ที่ใจเราต้องการ 
G    G/F#      Em
เรา เชื่อในพระองค์ 
                C      Am
พระองค์บันดาลทุกสิ่ง 
   C               D      G
ที่เกินความเข้าใจของเรา 

Chorus:
     G  G/F#      Em
C: เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
    C         G/B              Am     D
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ 
       G       Em
เรานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ 
         C      Am      D       G
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ 

เพลง พระเจ้าของข้า | W501

Intro: F Fsus4 |

Verse:
          F                            Bb
1: พระองค์เป็นพระเจ้า ของข้า 
     F                                     Csus4
จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระองค์ 
           Bb                    A          Dm
ข้าได้เห็นพระองค์ ในสถานนมัสการ 
      Gm7                Bb               Csus4
เห็นฤทธานุภาพ และพระสิริพระองค์ 

Chorus:
              F                                 Csus4
C: ข้าจะสรรเสริญ นมัสการพระองค์ 
           Gm7    C           F
ตราบที่ข้ายังมีชีวิตในโลกนี้ 
        F                                   Csus4
ข้าจะชูมือขึ้น ต่อพระนามพระองค์ 
           Gm7     C             F
ข้าเฝ้าภาวนาถึงพระองค์ทุกคืน 

Bridge:
                     Eb                                     F
B: เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ดีกว่าชีวิต 

เพลง ไม่มีนามใดวิสุทธิ์ดังพระองค์

Intro : E / F# / Am / Am / B7

Verse:
           E       B/D#        C#m G#m7
1: ไม่มีนามใดวิสุทธิ์ ดังพระองค์ 
      A           B             E
ไม่มีศิลาใด เหมือนพระเยซู 
        C#m7          G#m7
ดุจปราการดำรงไว้ ไม่ผันแปรเปลี่ยน 
F#/A#                   B
ทรงเป็นกำบังอันเข้มแข็ง 

Chorus:
    E                B/D#
C: จิตใจฉันจึงนบนอบสรรเสริญ 
C#m7            G#m7
เทิดทูนองค์พระเยซู 
 A          B     G#m7 C#m7
ทรงเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพา 
F#/A                     B
ยึดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียว 
E                  B/D#
จะขอพึ่งในพระบารมี 
 C#m7        G#m7
จะมีพระองค์ในใจ 
 A        B        G#m7 C#m7
ดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรง 
 A          B        E
รับใช้พระองค์สืบไป